Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

Назва:
Фінансове забезпечення відтворення основних засобів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,50 KB
Завантажень:
122
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Фінансове забезпечення відтворення основних засобів
Основні терміни і поняття: амортизація; аморти-заційні відрахування; відтворювальна структура капі-тальних вкладень; знос основних засобів; капітальні вкладення; капітальний дохід;_ капітальний ремонт ос-новних засобів; коефіцієнт вибуття основних засобів; коефіцієнт зносу основних засобів; коефіцієнт оновлен-ня основних засобів; моральний знос основних засобів; "основні засоби; прискорена амортизація основних засо-бів; просте відтворення основних засобів; рентабель-ність основних засобів: розширене відтворення основ-них засобів; технологічна структура капітальних вкла-день; фізичний знос основних засобів; фондовіддача ост повних засобів.
СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ
Підвищення ефективності використання основних засобів під-приємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.
Основні засоби — це матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства понад один календарний рік з початку введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад 500 гривень (за ціною придбання). Основні засоби
підприємства включають основні виробничі засоби й невиробничі основні засоби.
Не належать до основних засобів:
предмети терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості;
предмети вартістю до 500 гривень за одиницю (за ціною при-дбання) незалежно від терміну служби. При цьому гранична вартість предметів, що не належать до основних засобів, може змінюватися Міністерством фінансів України;
спеціальні інструменти і спеціальні пристосування підприємств серійного і масового виробництва певних виробів або для виготов-лення індивідуального замовлення незалежно від їхньої вартості;
спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постільні речі незалежно від їхньої вартості і терміну служби;
формений одяг, призначений для видачі працівникам підпри-ємства, незалежно від вартості й терміну служби.
Виробничі основні засоби є частиною основних засобів, яка бере участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому натуральну форму. Вартість основних виробничих засобів перено-ситься на вироблений продукт поступово, частинами, у міру вико-ристання. Поновлюються основні виробничі засоби через капітальні інвестиції.
Невиробничі основні засоби — це житлові будинки та інші об'єкти соціально-культурного й побутового обслуговування, які не вико-ристовуються у господарській діяльності і перебувають на балансі підприємства.
На відміну від виробничих основних засобів невиробничі основ-ні засоби не беруть участі в процесі виробництва і не переносять своєї вартості на вироблений продукт. Відтворюються вони тільки за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємс-тва. Незважаючи на те, що невиробничі основні засоби безпосеред-ньо не впливають на обсяг виробництва, збільшення цих засобів пов'язане з поліпшенням добробуту працівників підприємства. Це в кінцевому рахунку позитивно позначається на результатах діяльнос-ті підприємства, на зростанні продуктивності праці.
Основні виробничі засоби з урахуванням специфіки їх виробничо-го призначення поділяються на такі групи:
А. Будівлі і споруди.
Б. Передавальні пристрої.
В. Машини та устаткування, утім числі:
робочі машини та устаткування;
вимірювальні та регулюючі прилади;
лабораторне устаткування;
обчислювальна техніка;
¦ транспортні засоби.
Г. Виробничий і господарський інвентар.
Д. Інші основні засоби.
Співвідношення окремих груп основних виробничих засобів становить їх структуру. Поліпшення структури основних вироб-ничих засобів, передовсім підвищення питомої ваги активної їх частини, сприяє Зростанню виробництва, зниженню собівартості продукції, збільшенню грошових нагромаджень підприємства.
На рис 8.1 наведено склад основних виробничих засобів підпри-ємства.
Для обчислення амортизаційних відрахувань основні засоби по-
діляють на такі групи: ;
Група 1 — будівлі, споруди, їхні структурні компоненти, переда-вальні пристрої;
Група 2 — автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні при-лади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні маши-ни, інші машини для автоматичної обробки інформації; інформа-ційні системи; телефони, мікрофони та рації; різне конторське облад-нання, устаткування та приладдя;
Група 3 — інші основні засоби, не включені до груп 1 і 2, а саме: бочі машини й устаткування, вимірювальні й регулюючі прилади.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок