Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Характеристика управління персоналом.

Характеристика управління персоналом.

Назва:
Характеристика управління персоналом.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,10 KB
Завантажень:
34
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Характеристика управління персоналом.
Сучасна кадрова політика підприємства. Сучасна кадрова політика підприємства (фірми, корпорації) спрямована на ринкові умо-ви господарювання. Головна її мета полягає в за-безпеченні нині і в майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідних професій та спеціальностей і належної кваліфікації. Досягнення кінцевої мети кадрової політики суб'єктом госпо-дарювання має передбачати виконання таких основних функцій: розробка і корекція стратегії формування та використання трудового потенціалу відповідно до змін в умовах господарю-вання; набір 5 формування необхідних категорій персоналу (відбір, професійна орієнтація, наймання, адаптація); підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності (виробничо-технічне учнівство, загальна професійна підготовка, підвищення кваліфікації, просування на службі); оцінка персоналу (контроль відповідності персоналу конкрет-ним потребам виробництва чи іншої сфери діяльності, аналіз діло-вих якостей працівників, висунення на певну посаду, службове пе-реміщення); мотивація дотримання належного режиму трудової діяльності та високої продуктивності праці; постійний моніторинг безпеки праці (виробничо-господарсь-кої діяльності); забезпечення соціальної захищеності персоналу підприємства (фірми, корпорації); реалізація постійних контактів між керівництвом (керівниками всіх рівнів) і представниками трудових колективів (профспілками). Ці та деякі інші функції реалізуються службами персоналу (від-ділами кадрів) у тісній співпраці як з генеральною дирекцією (на-приклад питання загальної стратегії або висування на посади), так і з відповідними структурними підрозділами підприємства, які так чи так беруть участь у розробці та реалізації кадрової політики.


Система управління персоналом на підприємстві ”Дансі„. Результативність (ефективність) господарювання на підприємстві великою (якщо не вирішальною) мірою залежить від якості чинної системи управ-ління персоналом. Під системою управління розуміють багато векторну діяльність відповідних відділів (служб) підприємства, галузевих органів та органів центральної виконав-чої влади; вона охоплює низку функціональних підсистем, перелік яких з короткою змістовою характеристикою наведено нижче.
Підсистеми управління персоналом: Умови праці: виконання умов психофізіології, ергономі-ки та технічної естетики праці; охорона праці і техніка безпеки; охорона довкілля. Трудові відносини: аналіз і регулювання групових та осо-бистих взаємовідносин; відносин керівництва; управлін-ня конфліктними ситуаціями; соціально-психологічна діа-гностика; взаємодія керівників із профспілками.Оформлення та облік кадрів: оформлення та облік при-ймання, звільнення і переведення; інформаційне забезпе-чення; професійна орієнтація; забезпечення зайнятості.Маркетинг, прогнозування і планування персоналу: розробка стратегії управління персоналом; аналіз ринку праці; прогнозування потреби; зв'язок із зовніш-німи джерелами забезпечення; оцінка персоналу.Розвиток трудового потенціалу: техніко-економічне забезпечення; підвищення кваліфікації; робота з кадро-вим резервом; планування ділової кар'єри; адаптація нових працівників
Стимулювання праці: нормування й тарифікація праці; розробка системи оплати та морального заохочення праці; застосування форм участі в прибутку та капіталі; управління трудовою мотивацією.Надання юридичних послуг: вирішення правових пи-тань трудових відносин; правове регулювання госпо-дарської діяльності; узгодження розпорядчих докумен-тів з управління персоналом.Створення необхідної соціальної інфраструктури: організація громадського харчування; управління житлово-побутовим обслуговуванням; забезпечення належних умов охорони здоров'я та відпочинку тощо. Вибір і застосування організаційних структур управлін-ня: аналіз існуючої і проектування найбільш придатної для даного підприємства оргструктури управління; розробка штатного розпису (формуляру) Найбільший успіх господарювання (діяльності) досягається тоді, коли всі функціональні підсистеми управління персоналом уз-годжені в часі та просторі й застосовуються одночасно.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Характеристика управління персоналом.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок