Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Оцінка Конкурентоспроможності

Оцінка Конкурентоспроможності

Назва:
Оцінка Конкурентоспроможності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,29 KB
Завантажень:
211
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат
з дисципліни «Економічний аналіз»
на тему:
«Оцінка Конкурентоспроможності »


Зміст
Вступ
Політика підвищення конкурентоспроможності: досвід розвинених країн та України:
2. Стан конкурентного середовища в україні та основні напрями вдосконалення правових механізмів захисту конкуренції.
3. Оцінка рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.
4. Конкурентоспроможність і експорт молочної продукції в Україні
Висновок
1. Політика підвищення конкурентоспроможності: досвід розвинених країн та України
Постановка наукової проблеми адаптації зарубіжно-го досвіду регулювання конкурентоспроможності націона-льної економіки зумовлена тим, що останнім ча-сом ідея нарощування конкурентоспроможності національної економіки стала дуже популярною як в се-редовищі науковців, так і українських політиків. Адже з умовах гло-балізації економіки, який пред'являє жорсткі вимоги до рівня конку-рентоспроможності країни та її компаній, питання раціонального ви-користання передового світового досвіду економічного регулюван-ня стає дедалі важливішою передумовою оптимального включення країни в світове господарство.
Основні характеристики політики конкурентоспроможності в рамках Європейського Союзу
Специфічною особливістю політики регулювання конкурентос-проможності в ЄС те, що в цьому регіоні реалізується узгоджений або спільний підхід до економічного регулювання, який не заперечує активності національного економічного регулю-вання в тих сферах, які згідно з європейською правовою системою належать виключно до компетенції національних органів або до сфе-ри спільної відповідальності національних органів регулювання та інституцій ЄС. Політика нарощування конкурентоспроможності де-далі ширше проявляє себе як сфера саме спільного комунітарно-національного регулювання.
Про важливість комунітарного підходу до вирішення проблем кон-курентоспроможності свідчить те, що в структурі ключового органу ЄС — Ради ЄС в червні 2002 року утворено Раду з питань конкурентос-проможності (Competitiveness Cuncill).
Центральний напрям політики підвищення конкурен-тоспроможності в ЄС — це забезпечення дієвих ме-ханізмів захисту конкуренції, яка стимулює підвищення конкурентоспроможності. Водночас слід зазначити, що регулювання конкуренції в рамках ЄС загалом є менш жорстким, ніж у США. Антимонопольне законодавство ЄС, як і в США, передбачає винятки, які стосуються монополістичної діяльності в сфері експорту. В ЄС політи-ка регулювання конкуренції узгоджується з метою посилення конку-рентоспроможності промисловості Співтовариства, і це також перед-бачає винятки в антимонопольному регулюванні.
З метою стимулювання зростання конкурентоспроможності дозволяються різні види угод між компаніями, в тому числі: про спеціалізацію малих і середніх підприємств; у галузі досліджень та роз-робки товарів і процесів; стосовно сприяння спільним підприємствам кооперативного характеру, спрямованим на спеціалізацію, досліджен-ня та розробки, ліцензування патентів та ноу-хау; щодо прав на про-мислову власність; стосовно регулювання конкуренції в окремих про-блемних секторах (галузях) економіки (виробництво вугілля та сталі, сільське господарство, транспорт, страхування); угоди між материнсь-кими та дочірніми компаніями, із субпостачальниками та субконтракторами, певні види угод з обміну досвідом, спільного проведення досліджень, спільної рекламної діяльності та ін.
Механізми ЄС передбачають можливість надання державної допо-моги з метою підвищення конкурентоспроможності, зокрема, в тгких формах: участь в інвестуванні приватного інвестора з метою стимулю-вання відповідного виду інвестиційної діяльності; здійснення заходів так званої горизонтальної допомоги, які впливають на загальні умови функціонування підприємств певної галузі, не викривлюючи при цьо-му конкурентного середовища; надання спеціальних видів державної допомоги в чутливих секторах (наприклад, у сферах сільського госпо-дарства а рамках спільної аграрної політики ЄС, рибальства, вугільної промисловості, металургії, електроенергетики, авіаційної промисло-вості, суднобудування, транспорту), особливо коли йдеться про ре-алізацію важливих європейських проектів розвитку.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: Оцінка Конкурентоспроможності

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок