Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> ОПРАЦЮВАННЯ ПЛАНУ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РЕКЛАМНИХ ЦІЛЯХ

Загрузка...

ОПРАЦЮВАННЯ ПЛАНУ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РЕКЛАМНИХ ЦІЛЯХ

Назва:
ОПРАЦЮВАННЯ ПЛАНУ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РЕКЛАМНИХ ЦІЛЯХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,26 KB
Завантажень:
487
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
ОПРАЦЮВАННЯ ПЛАНУ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РЕКЛАМНИХ ЦІЛЯХ


Рекламодавці або на їх доручення рекламні агенції використо-вують бюджет маркетингових комунікацій у частині витрат на засо-би масової інформації, ураховуючи ефективність цих засобів. Цілі рекламування й бюджетні кошти визначають основні напрями роз-робки плану застосування засобів масової інформації.
На цьому етапі проведення рекламної кампанії вирішуються такі завдання:
визначення засобів масової інформації, найбільш придатних для комунікації з даною цільовою групою;
встановлення для кожного з цих засобів критеріїв роботи з ме-тою забезпечення згаданої комунікації (просторове, кількісне та які-сне охоплення, часова послідовність, імовірність контакту, частота та розподіл контакту, якість контакту й ціна використання).
Основні види засобів розповсюдження реклами наведено в табл. 7.1. Їх переваги та недоліки визначено зарубіжними спеціаліс-тами рекламного бізнесу.
Поняття «преса» включає газети (щоденні та щотижневі), жур-нали, каталоги тощо. Це найбільш поширений і поки що найбільш доступний із засобів реклами в Україні, переваги якого визначають-ся кількома факторами:
газети і журнали читає значна кількість людей;
газета дає змогу швидко донести рекламу до потенційного покупця;
не тільки сама реклама, а й зміни тексту рекламних звернень (коли з'являється новий товар або вирішено замінити текст на більш виразний) коштують порівняно дешево;
коли друковане видання має певний авторитет, він поширю-ється й на рекламу, розміщену в цьому виданні.
Недоліками є недовговічність рекламних звернень у газетах і погана якість друку, що негативно позначається на загальному вигляді реклами.
Вибір видання для рекламного звернення залежить від тиражу, регіону розповсюдження, характеру видання, його вартості та вар-тості рекламного звернення.
Таблиця 7.1.
Порівняльна характеристика засобів масової інформації
Засіб | Переваги | Недоліки
1 | 2 |
3
Газети | Гнучкість, своєчасність, широке охоплення місцевого ринку, ви-сока ймовірність контракту | Короткочасність існування, низь-ка якість зображення, незначна аудиторія вторинних читачів, ве-лика конкуренція (різні рекламні звернення в одній газеті), відсут-ність спеціалізації
Телебачення | Поєднання зображення, звуку й дії, високий рівень привертання уваги, широта охоплення | Висока абсолютна вартість, пере-вантаженість рекламою, миттє-вість рекламного контакту, невелика вибірковість
Пошта | Вибірковість аудиторії, гнучкість, відсутність конкурентів, особистісний характер | Відносно висока вартість, необхі-дність залучення спеціалістів
Радіо | Масовість використання, висока демографічна вибірковість, неве-лика вартість | Обмеженість художніх засобів (тіль-ки звук), миттєвість контакту, можливість перетворення на сво-єрідне тло для інших повідомлень
Журнали | Висока географічна і демогра-фічна вибірковість, достовірність, Престижність, висока якість від-творення, тривале існування, знач-на кількість вторинних читачів | Тривалий розрив у часі між купі-влею місця та появою реклами, неекономічність (доводиться пла-тити за непотрібний тираж), від-сутність гарантій розміщення ре-клами в престижному місці, низь-ка періодичність, конкуренція, ви-сока вартість
Зовнішня реклама | Гнучкість, висока частота пов-торних контактів, невелика вар-тість, слабка конкуренція | Відсутність вибірковості аудиторії, обмеження творчого характеру
Магнітофон | Висока ефективність | Занадто малий час звучання, нео-бхідність участі спеціалістів
Відео-магнітофон | Створення достатньо повного уяв-лення про товар, послугу, фірму, простота сприйняття, необмеже-ність часом, наочність, наявність творчого елементу | Необхідність залучення професі-оналів, використання досить до-рогої апаратури, висока вартість відеозйомок


Internet | Вибірковість аудиторії, гнучкість, особистий характер, розширення географії | Досить висока ціна, потребує су-часних засобів зв'язку
Зовнішня реклама | Гнучкість, висока частота повтор-них контактів, помірна вартість, значна конкуренція | Відсутня вибірковість аудиторії обмежена можливість творчої різноманітності
Реклама на транспорті | Велика аудиторія, широке охоп-лення, гнучкість, можливість довго-тривалого привертання уваги, розширення географії цільового ринку | Миттєвість контакту, негативний вплив атмосферних чинників
Сувенірна реклама | Самостійна цінність, довготрива-лість використання, позитивне став-лення споживача, наявність вто-ринної аудиторії | Дуже мало місця для звернення, високі витрати на одиницю
Реклама на упаковці | Можливість багаторазового відтво-рення | Додаткові витрати
Преса уможливлює також широке користування засобом скритої реклами, коли рекламодавець оплачує статті про фірму і її товар та купує газетну площу для них.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: ОПРАЦЮВАННЯ ПЛАНУ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РЕКЛАМНИХ ЦІЛЯХ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок