Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Менеджмент -> Комунікаційне забезпечення й інформаційна підтримка керівника

Загрузка...

Комунікаційне забезпечення й інформаційна підтримка керівника

Назва:
Комунікаційне забезпечення й інформаційна підтримка керівника
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,09 KB
Завантажень:
123
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Комунікаційне забезпечення й інформаційна підтримка керівника


Одним з найважливіших інструментів керування в руках мене-джера є інформація. Інформація як ресурс здобуває особливу зна-чимість у ситуаційному менеджменті, досягаючи екстремальних величин у період антикризового керування. Багато чого залежить від здатності керівника передавати інформацію таким чином, щоб досягалося найбільш адекватне її сприйняття тими, кому вона при-значена.
Комунікація й інформація — різні, але пов'язані між собою по-няття. Комунікація містить у собі і те, що передається, і те, як це «що» передається. Для того, щоб комунікація відбулася, необхідна, як мінімум, наявність двох людей.Ефективна комунікація вимагає від кожної зі сторін певних на-вичок і умінь, а також наявності певного ступеня взаємного ро-зуміння.
У в звичайній стабільній обстановці комунікація має міжосо-бистісний характер і може здійснюватися шляхом передачі ідей, фактів, думок, натяків, відчуттів чи сприйнять. Інформація також мо-же передаватися у вигляді почуттів і відносин від однієї особи до іншої в усній чи якій-небудь іншій формі, наприклад невербальній (жести, поза, тон голосу, час передачі, недомовленість). У ситу-аційному менеджменті система комунікацій різко міняється.
У період криз керівник повинен бути гранично зібраний, вказівки і розпорядження повинні бути чіткими і ясними, несупереч-ливими і позбавленими невизначеності, хоча елементи невербаль-ності, що вселяють впевненість підлеглим, повинні бути присутні.
Ефекти більшості керівних і розпорядницьких активів ство-рюються невербальною інформацією: 37% — тональністю голосу і 55 — виразом обличчя [34].
Елементарною ланкою в обміні інформацією (комунікаційного процесу), як відомо, виступає комунікаційний осередок, що скла-дається з комунікатора (передавача), комуніканта (приймальника) і комунікаційного каналу.
Комунікатор як ініціатор інформаційного контакту визначає склад комунікантів на період ліквідації проблемних ситуацій, звільняючись від зайвих зв'язків, приймачів інформації і вибирає за-здалегідь підготовлену схему та форму комунікаційного каналу.
Створюючи мережу комунікацій, необхідно пам'ятати, що в ме-неджменті взагалі, а в умовах ситуаційного менеджменту особливо, важливо передбачати як комунікаційні канали активні форми прий-няття рішень типу «мозкової атаки».
Необхідно не забувати, що до другого рівня ієрархії доходить зазвичай 63% переданої інформації, до третього рівня — 40, а до чет-вертого — 20%. Тому на період функціонування системи ситуаційно-го менеджменту, як правило, різко скорочуються ієрархічні рівні: зв'язок діє прямо — «керівник — кризовий осередок». Підсилюють-ся і дублюються зворотні зв'язки і їхня якість.
Комунікації в ситуаційному менеджменті мають особливе зна-чення і зміст. Вони повинні носити як змістовний, так і процесуаль-ний характер.
Неформальні комунікації на період ситуаційного керування по-винні бути зовсім виключені чи скорочені до мінімуму.Разом з тим не можна відкидати також психологічні аспекти керівника, що значною мірою впливають на прийняття рішень в си-лу його індивідуальних особливостей реагування на ту чи іншу інформацію.
На рис. 4.7 наведені деякі (далеко не всі) фактори соціально-психологічної властивості, що можуть викликати адекватну чи не-адекватну реакцію керівника на ті чи інші ситуації. Індивідуальні якості керівника і його реакція тим чи іншим чином на виробничу си-туацію спричиняють адекватні чи неадекватні рішення і відповідні комунікаційні дії, наслідки яких можуть призвести до негативних ре-зультатів.
Ефективність керування і його результативність значною мірою залежить від способів захисту інформаційного і комунікаційного процесів.
Дійсно, інформаційна підтримка керівника може бути ефектив-ною тільки тоді, коли вона забезпечена надійним захистом.
«Захист ніколи не буває дорогим! Поки не доведено зворотне, — система захисту повинна проектуватися в розрахунку на вороже ото-чення» [14].
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Комунікаційне забезпечення й інформаційна підтримка керівника

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок