Головна Головна -> Реферати українською -> Маркетинг -> Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

Назва:
Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,78 KB
Завантажень:
820
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

Виникнення і розвиток маркетингу як теорії та підприємницької практики зумовлені розвитком економічних відносин між суб'єктами господарської діяльності і зростанням продуктивності праці, яке стало наслідком науково-технічного прогресу, широкого застосування машин та обладнання, спеціалізації розподілу праці. Все це спричинило різке зростання кількості товарів, перенасичення ринку, виникнення проблем із збутом продукції. Як наслідок цього - нераціональне використання ресурсів підриємства, погіршення фінансових показників діяльності фірм, зменшення грошових надходжень, а іноді й банкрутство підприємства, що призводить не лише до негативних економічних наслідків, а й до виникнення соціальних проблем, як, наприклад, безробіття.

У кінці 20-х - на початку 30-х років ХХ ст. велика депресія, яка охопила світову економіку, стала каталізатором процесу формування маркетингу і прискорила прийняття його на озброєння на підприємствах. Одна з причин виникнення депресії 30-х рр. ХХ ст. - це збої у плануванні. В ринковій економіці маркетинг - це планування на мікрорівні.

Елементи практичної маркетингової діяльності появилися наприкінці ХІХ ст. Маркетинг як ринкова теорія у своїх перших проявах бере початки в 1902 році, коли в провідних університетах США (Гарвардський, Пітсбурзький, Пенсильванський) започатковано курс лекцій з проблем раціональної організації товароруху.

З 1911 року провідні компанії, такі як “Кертіс паблішинг Ко”, започаткували служби маркетингу.

“Стихійним маркетологом” прозвано Томаса Едісона, тому що він уміло адсорбував ідеї і доводив їх до потреб ринку.

1926 р. - створення наукової організації викладачів маркетингу.

1937 р. - започаткування Американської асоціації маркетингу.

Період формування сучасної концепції маркетингу - 30 - 50-ті роки ХХ ст.

Еволюція маркетингу

Роки Акценти в маркетинговій діяльності Основна орієнтація Галузь застосування Основні аналітичні методи

1900- 1950 Вчення про товар Орієнтація на розподіл, теорія про експорт і збут Сільськогосподарсь- ке виробництво, виробництво масових товарів Спостереження, аналіз купівель і продажу; розрахунок імовірності; споживчі панелі

1960 Вчення про збут Організація продажу; розвиток теорії, орієнтованої на товар та його функції; маркетинг як функція дистриб'ютерства Споживчий маркетинг Аналіз мотивів, дос-лідження операцій, моделювання

1970 Вчення про приорі-тетну значущість маркетингу (мар-кетинг як рецепт) Орієнтація на торгов- лю, збут і частково на споживача. Панівна теорія - наукові ос-нови поведінки і прийняття рішень Промисловий і споживчий маркетинг Факторінг, дискри- мінантний аналіз, математичні методи, маркетингові моделі, аналіз даних

1980- 1990 Формування вчення про маркетинг як функцію менедж- менту. Стратегічний маркетинг, марке- тингова концепція управління Орієетація на конку-рентів і екологію. Па- нівна теорія - ситіа- ційний аналіз Промисловий і спо-живчій маркетинг; иаркетинг послуг і некомерційних організацій Позиціонування, кластерний аналіз, типологія спожива-чів, експертні системи, причинно- наслідковий аналіз

1990- 2000 Формування вчення про маркетинг як функцію й інстру-ментарій підприєм-ництва Панівна теорія - тео-рія ринкових мереж і взаємодії, теорія ко-мунікацій, орієнтація на соціальний і еко-логічний ефект Промисловий і спо- живчий маркетинг; маркетиинг послуг і некомерційних орга-нізацій; підприєм-ництво державних структур Позиціонування, кластерний аналіз, типологія спожива-чів, моделі поведінки споживачів і конку-рентів, бенчмаркінг, теорія ігор

Етапи розвитку маркетингу:

50-ті р. ХХст. - Маркетинг = Збут

60-ті - Маркетинг = Маркетинговий аналіз

70-ті - Маркетинг = Філософія розвитку

80-ті - Маркетинг = Обов'язковий ритуал

90-ті - Маркетинг = Вікно у світ

Першим типом ринку, який сформувався у розвинутих країнах світу був так званий ринок продавця.

Ринок продавця - такий ринок, на якому продавці мають більше влади і де найактивнішими “діячами ринку” змушені бути покупці.

Поступово, у міру зростання пропозиції порівняно з попитом, сформувався інший тип ринку - ринок покупця.

Ринок покупця - це такий ринок, на якому більше влади мають покупці і найактивнішими “діячами ринку” змушені бути продавці.

Ринок покупця є впровадженням у практику провідної ідеї концепції маркетингу: надійною гарантією ринкового успіху підприємства є визначення незадоволених потреб та бажань певної групи споживачів і задоволення цих потреб ефективнішими ніж у конкурентів методами.

Для розуміння суті маркетингу потрібно зупинитися на деяких його базових поняттях.

Нестаток - почуття, яке відчуває людина, коли їй чого-небудь не вистачає.

Потреба - нестаток, який набув конкретної форми відповідно до соціокультурних та психологічних особливостей людини.

Попит - це платоспроможна потреба, яка проявляється у формі вимоги на товари з боку покупців, які беруть участь у ринкових відносинах на цьому ринку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Поняття маркетингу та історія розвитку маркетингу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок