Головна Головна -> Реферати українською -> Медицина та здоров'я -> Немедикаментозні методи знеболювання пологів

Немедикаментозні методи знеболювання пологів

Назва:
Немедикаментозні методи знеболювання пологів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,61 KB
Завантажень:
322
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Немедикаментозні методи знеболювання пологів
До немедикаментозних методів зне-болювання пологів належать фізіопсихопрофілактична підготовка, аутогенне та гетерогенне тренування вагітних, гіпнотерапія, голкорефлексотерапія, аб-домінальна декомпресія, електроаналь-гезія.
Психопрофілактична підготовка ва-гітних до пологів була розроблена укра-їнськими вченими І. 3. Вельвовським, К. І. Платоновим, В. А. Плотичером і набула поширення (фізіопсихопрофілактичний метод — з використанням фі-зичних вправ) і розвитку в усьому сві-ті. Її мета — усунення у вагітної пси-хогенного компонента болю, впевнено-сті у його неминучості, відчуття стра-ху. За 4 тижні до пологів з вагітними в жіночій консультації проводять 3—6 спеціальних занять у невеликих групах (4—5 осіб), протягом яких їх ознайом-люють з перебігом вагітності, пологів, розвитком плода, навчають правильної поведінки під час переймів і потуг, а також прийомів, які зменшують відчут-тя болю (зміна позиції тіла, дихальні вправи, вправи на розслаблення, при-йоми самомасажу). У періоди до 20 тиж-нів вагітності, у 20—33 тижні (разом із психопрофілактикою) проводять занят-тя з фізичної підготовки в невеликих групах під керівництвом інструктора з лікувальної фізкультури (комплекс фі-зичних вправ, спрямований на підготов-ку до пологів нервової, серцево-судин-ної, дихальної і кістково-м'язової сис-тем).
Перше заняття (співбесіда) про-водять індивідуально під час першого відвідування вагітною лікаря жіночої консультації. Лікар налагоджує контакт з вагітною, з’ясовує її скарги, анамнез, звертає увагу на вік, освіту, професію, умови праці, домашнє оточення, виявляє її ставлення до вагітності й пологів, її шкідливі звички, визначає емоційно-пси-хічний стан. Аналізує перебіг поперед-ніх вагітностей і пологів, поточної ва-гітності, а також гінекологічних захво-рювань. Співбесідою лікар закріплює у вагітної позитивні емоції щодо сприят-ливого завершення вагітності й пологів. Якщо передбачаються ускладнені поло-ги , лікар обережно готує вагітну до мож-ливого оперативного втручання.
Друге заняття, як і всі наступ-ні, — групове. Воно присвячене усунен-ню страху перед пологами і пов'язано-го з ними болю. Лікар розповідає про роль ЦНС у формуванні відчуття бо-лю, про його необов'язковість під час розродження. Вагітним роз'яснюють, що незначні, терпимі больові відчуття під час пологів можна усунути методом фізіопсихопрофілактичної підготовки.
На третьому занятті лікар за допомогою малюнків, схем, муляжів ознайомлює вагітних з анатомотопографічними особливостями жіночих стате-вих органів, кісткового таза, розпові-дає про менструальну функцію, заплід-нення, розвиток плода, його розміщен-ня в матці, роль плаценти, навколо-плодових вод, про зміни, що відбуваю-ться в пологовому каналі внаслідок ва-гітності й протягом пологів (зростання матки, розтягнення зв'язок і судин, розм'якшення шийки матки, її роз-криття, пристосування голови плода до розмірів таза, просування плода по-логовим каналом), зосереджуючи ува-гу на фізіологічності цих процесів і підготовленості до них жіночого орга-нізму. Відчуття важкості й тиску внизу живота вагітна може зменшити, вико-нуючи спеціальні прийоми. Лікар на-голошує, що пологи — це важке фізич-не навантаження, воно потребує вели-чезної енергії, яку слід витрачати економно, відпочивати в паузах між перей-мами, щоб зберегти сили для періоду зганяння плода.
На четвертому занятті розпо-відають про фізіологію першого періо-ду пологів, механізм розкриття шийки матки. Зупиняються на ознаках почат-ку пологів (частота і тривалість переймів —3—4 рази на 1 год.); відходження слизу з піхви, навколо плодових вод (навіть за відсутності переймів) і необ-хідності госпіталізації за цих умов. Ва-гітну попереджають про необхідність проведення маніпуляцій у пологовому будинку (огляди, піхвові обстеження, катетеризація сечового міхура, забиран-ня крові й сечі для дослідження) Роз-повідають про правильні позиції тіла вагітної у І періоді пологів, які змен-шують больові відчуття і не погіршу-ють кровопостачання плода (ходьба, по-ложення на боці, в кріслі-качалці, напівсидячи тощо).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Немедикаментозні методи знеболювання пологів

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок