Головна Головна -> Реферати українською -> Медицина та здоров'я -> Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності України

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності України

Назва:
Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,78 KB
Завантажень:
514
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності України


План
Вступ
Міжнародна товарна номенклатура, класифікації і кодування товарів.
Загальна характеристика систем товарної номенклатури.
Структура товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності України.
Висновки
Використана література


ВСТУП
За сучасних умов у сфері міжнародної торгівлі обертається величезна кількість товарів, яка невпинно збільшується. Незва-жаючи на їх різноманітність, всі вони завдяки класифікатору ма-ють своє, тільки їм відведене місце під відповідним цифровим кодом у товарній номенклатурі.
На теренах Радянського Союзу класифікатор «Товарна номен-клатура зовнішньоекономічної діяльності» (ТН ЗЕД) був виданий в 1990 р. Його впроваджено в дію з 1 січня 1991 р. в усіх союзних республіках СРСР.
До застосування ТН ЗЕД в 1989—1990 pp. застосовувалась Єдина товарна номенклатура зовнішньої торгівлі країн Ради Еко-номічної Взаємодопомоги (ЄТН ЗТ РЕВ). Класифікація багатьох товарів за її допомогою відрізнялась від найпопулярніших у між-народній практиці систем класифікації. Була невдала спроба роз-робити ключі переходу до міжнародних систем кодування това-рів, але це не забезпечувало зіставлення даних про зовнішню торгівлю па міжнародному рівні. Від ЄТН ЗТ РЕВ прийшлось відмовитись. А з першого травня 1992 р. в Російській Федерації як спадкоємниці СРСР було введено в дію друге видання ТН ЗЕД, в основу якого покладено Номенклатуру гармонізованої си-стеми описування і кодування товарів (НГС) і Комбіновану та-рифно-статистичну номенклатуру Європейського економічного співтовариства (КН ЄЕС).
Історія створення Гармонізованої системи починається ще з середини XIX століття в період бурхливого розвитку в світі промислового виробництва і, як наслідок — міжнародної тор-гівлі. Це зумовило необхідність, навіть потребу у зіставленні, порівнянні визначень та уніфікації митних номенклатур різних країн.
Перший Міжнародний статистичний конгрес у Брюсселі ще в . 1853 р. обговорив питання створення чіткої системи описування товарів, віднесення їх до певних груп у цій системі, яка була б визнана і взята для користування різними країнами світу. З роз-витком виробництва і торгівлі номенклатура товарів розширюва-лась, ускладнювалась її структура. Значення тарифно-статис-тичної номенклатури особливо підвищилось з початком науково-технічної революції з 80-х років XIX століття.
Існуючий стан справ диктував необхідність створення уніфі-кованої номенклатури для найбільш повного охоплення товарів, що обертаються в світовій торгівлі, для відображення технології їх виробництва та ступеня обробки. І ця система кодування това-рів постійно вдосконалювалась.
Після Другої світової війни в 1950 р. як міжурядова органі-зація була створена Рада Митного співробітництва (РМС). Ме-тою її діяльності було вивчення питань співробітництва країн у митній справі, зокрема розробки рекомендацій для забезпечен-ня однаковості в тлумаченні і застосуванні підписаних угод, які стосуються номенклатури товарів і митних тарифів. Ця РМС в 1955 р. розробила і видала Брюссельську товарну номенкла-туру (БТН), яку застосували до двох десятків країн. У 1973 р. РМС почала розробку нової вдосконаленої номенклатури това-рів, для створення якої була використана не тільки Брюссель-ська товарна номенклатура, а й ряд інших класифікаторів, включаючи деякі міжнародні і національні класифікаційні сис-теми. В експертизі цієї системи описування і кодування това-рів брали участь 59 країн та багато урядових і міжурядових організацій. Використані в Гармонізованій системі класифіка-ційні системи, номенклатури товарів і міжнародні організації, що брали участь в її експертизі, можна подати схемою, зобра-женою на рис. 21.
У 1981 р. було затверджено розробку Номенклатури гармоні-зованої системи (НГС). Вона була оновлена приблизно на 60 % порівняно з Брюссельською товарною номенклатурою. А з черв-ня 1983 р. Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему бу-ла офіційно відкрита для підписання державами — членами Ради митного співробітництва, митними союзами та іншими зацікав-леними країнами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок