Головна Головна -> Реферати українською -> Медицина та здоров'я -> Регенерація нервів

Регенерація нервів

Назва:
Регенерація нервів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,67 KB
Завантажень:
42
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат з гістології на тему:
„Регенерація нервів”


РЕГЕНЕРАЦІЯ
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Регенерація (від лат. regeneratio — відродження) — віднов-лення (відшкодування) структурних елементів тканини замість за-гиблих. В біологічному розумінні регенерація являє собою при-стосувальний процес, вироблений в ході еволюції і властивий всьому живому. В життєдіяльності організму кожне функціональне відправлення потребує витрат матеріального субстрату і його відновлення. Таким чином, при регенерації відбу-вається самовідновлення живої матерії, причому це самовіднов-лення живого відбиває принцип ауторегуляції та автоматизації життєвих відправлень (І. В. Давидовський, 1969).
Регенераторне відновлення структури може відбуватися на різних рівнях — молекулярному, субклітинному, клітинному, тка-нинному і органному, однак завжди мова йде про компенсацію структури, яка здатна виконувати спеціалізовану функцію. Реге-нерація — це відновлення як структури, так і функції. Значен-ня регенераторного процесу полягає в матеріальному забезпеченні гомеостазу.
Відновлення структури і функції може відбуватися за допо-могою клітинних або внутрішньоклітинних гіперпластичних про-цесів. На цій основі розрізняють клітинну і внутрішньоклітинну форми регенерації (Д. С. Саркісов, 1977). Для клітинної форми регенерації характерне розмноження клітин мітотичним і аміто-тичним шляхом; для внутрішньоклітинної форми регенерації, яка може бути органоїдною і внутрішньоорганоїдною — збільшення кількості (гіперплазія) і розмірів (гіпертрофія) ультраструкур (ядра, ядерець, мітохондрій, рибосом, комплексу Гольджі) та їх компо-нентів (див. мал. 5, 11, 15). Внутрішньоклітинна форма регене-рації є універсальною, тому що вона властива всім ткани-нам і органам. Однак структурно-функціональна спеціалізація органів і тканин в філо- і онтогенезі «відібрала» для одних пере-важно клітинну форму, для других — переважно або виключно внутрішньоклітинну, для третіх — в однаковій мірі обидві форми регенерації (табл. 5). Перевага тієї чи іншої форми регенерації у відповідних органах і тканинах визначається їх функціональним призначенням, структурно-функціональною спеціалізацією. Не-обхідність зберігання цілісності шкірного покрову пояснює, на-приклад, перевагу клітинної форми регенерації епітелію як шкіри, так і слизових оболонок. Спеціалізована функція пірамідної кліти-ни головного мозку, як і м'язової клітини серця, виключає мож-ливість поділу цих клітин і дозволяє зрозуміти необхідність відбору в філо- і онтогенезі внутрішньоклітинної регенерації як єдиної форми відновлення даного субстрату.
Ці дані спростовують уяви, що існували до недавнього часу, про втрачення деякими органами і тканинами ссавців здатності до ре-генерації, про «погано» і «добре» регенеруючі тканини людини, про те, що існує «закон зворотної залежності» між ступенем диферен-ціювання тканин і здатністю їх до регенерації. Тепер встановле-но, що в процесі еволюції здатність до регенерації в деяких тка-нинах і органах не загинула, а здобула форми (клітинну і внутрі-шньоклітинну), що відповідають їх структурній і функціональній своєрідності (Д. С. Саркісов, 1977). Таким чином, усі тканини і органи володіють здатністю до регенерації; різняться лише її фор-ми в залежності від структурно-функціональної спеціалізації тка-нини або органу.
Морфогенез регенераторного процесу складається з двох фаз — проліферації та диференціювання. Особливо добре ці фази вира-жені при клітинній формі регенерації. В фазу проліфе-рації розмножуються молоді, недиференційовані клітини. Ці клітини називають камбіальними клітинами (від лат. cambium— обмін, зміна), стовбуровими клітинами і клітинами-передвіcниками.
Для кожної тканини характерні свої камбіальні клітини, які відрізняються ступенем проліферативної активності та спеціалі-зації; однак одна стовбурова клітина може бути родоначальником декількох видів клітин (напр., стовбурова клітина кровотворної системи, лімфоїдної тканини, деякі клітинні представники сполуч-ної тканини).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Регенерація нервів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок