Головна Головна -> Реферати українською -> Медицина та здоров'я -> Організація гінекологічної допомоги в Україні

Організація гінекологічної допомоги в Україні

Назва:
Організація гінекологічної допомоги в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,13 KB
Завантажень:
409
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему:
Організація гінекологічної допомоги в Україні


Здоров'я жінки — це здоров'я нації. Тому перед медичними закладами України, що здійснюють лікувально-профілактичну допомогу гінеколо-гічним хворим, стоїть відповідальне завдання — зниження кількості захво-рювань статевої сфери жінки та запобігання їх виникненню. Це завдання тим більш непросте, оскільки за сучасних умов виникають все нові й нові фактори ризику розвитку захворювань у жінок, пов'язані з міграцією насе-лення, урбанізацією, зміною статевої поведінки молоді: ранній початок ста-тевого життя, безвідповідальне ставлення окремих молодих жінок до пи-тань шлюбу та подружньої вірності. Усе це ставить під загрозу майбутню репродуктивну функцію таких жінок, а отже відбивається на демографічних показниках і є надзвичайно важливим для держави в цілому.
Гінекологічна допомога в Україні здійснюється у лікувальних закла-дах амбулаторного і стаціонарного типу, основними з яких є гінекологічні відділення та жіноча консультація у складі акушерсько-гінекологічного об'єднання, гінекологічні відділення у складі багатопрофільної лікарні, жіноча консультація як підрозділ поліклініки. Поряд з цим ще існують самостійні жіночі консультації. Наявність гінекологічних відділень у багатопрофільних лікарнях або медико-санітарних частинах дає можливість більш оперативно забезпечити кваліфіковану консультативну допомогу спеціалістами будь-якого профілю, цілодобову лабораторну діагностику, вирішувати питання господарського забезпечення тощо.
Керівництво акушерсько-гінекологічною роботою в нашій країні здій-снює. Головне управління лікувально-профілактичної допомоги дітям і ма-терям. Відділ акушерсько-гінекологічної допомоги здійснює організаційно-методичне керівництво роботою акушерсько-гінекологічних закладів краї-ни шляхом видання наказів, методичних листів, рекомендацій, планує і здій-снює виїзди в області та райони з метою перевірки та надання практичної допомоги в організації роботи на місцях, а також контролює роботу лікува-льних закладів шляхом аналізу річних звітів. Значну допомогу в роботі від-ділу надають Асоціація акушерів-гінекологів та Інститут педіатрії, акушер-ства та гінекології АМН України.
В областях методичне керівництво акушерсько-гінекологічними за-кладами здійснює Управління охорони здоров'я через головних спеці-алістів.
Основне завдання головного акушера-гінеколога полягає у розробці та впровадженні у життя заходів, спрямованих на профілактику та своєчасне виявлення ранніх стадій гінекологічних захворювань, ускладнень вагітності та пологів, перинатальної та материнської смертності, розвиток спеціалізованої акушерсько-гінекологічної допомоги. В його обов'язки входять також: підви-щення кваліфікації медичних працівників, впровадження нових методів діагностики та лікування, передового досвіду організації роботи. Крім того, головний спеціаліст управління може проводити лікувально-консультатив-ну роботу в одному з лікувальних закладів.
Основним закладом поліклінічної акушерсько-гінекологічної допомоги є жіноча консультація. Вона обслуговує населення, яке проживає на закріп-леній за нею території міста. Більшість жіночих консультацій є функціо-нальними підрозділами пологових будинків, поліклінік, медико-саштарних ча-стин чи інших лікувальних закладів. В основу лікувально-профілактичної ро-боти жіночої консультації закладений принцип диспансерного обслуговування жінок, що проживають у районі її діяльності. Керує жіночою консультацією завідувач. Він безпосередньо підпорядкований керівнику лікувально-профілак-тичного закладу, до складу якого входить жіноча консультація.
Структурні підрозділи жіночої консультації такі: реєстратура, кабіне-ти лікарів-гінекологів, кабінети терапевта, стоматолога, генетика та інших фахівців-консультантів, процедурна та маніпуляційна, лікувально-діагнос-тичні кабінети (кольпоскопії, ультразвукової діагностики, лабораторія, фізіо-терапевтичні кабінети), мала операційна.
Завдання жіночої консультації такі:*
надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам, які проживають у зоні обслуговування;*
вчасне виявлення та взяття на облік вагітних жінок (до 12 тижнів);*
систематичне спостереження за вагітною, при необхідності — направ-лення її на лікування в стаціонар або проведення амбулаторного ліку-вання ускладнень, що виникли;*
післяпологовий патронаж;*
регулярне проведення профілактичних онкооглядів, активне виявлен-ня хворих із запальними процесами, передраковими захворюваннями жіночих статевих органів, доброякісними та злоякісними пухлинами;*
взяття виявлених хворих на диспансерний облік, їх систематичне спостереження, обстеження та лікування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Організація гінекологічної допомоги в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок