Головна Головна -> Реферати українською -> Медицина та здоров'я -> Гігієна грунту та населених місць

Гігієна грунту та населених місць

Назва:
Гігієна грунту та населених місць
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,73 KB
Завантажень:
422
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Гігієна грунту та населених місць”


ПЛАН
1. Значення гігієни ґрунту та населених місць
2. Самоочищення ґрунту
3. Система очищення населених місць
Список використаної літератури


1. Значення гігієни грунту та населених місць
Серед складових біосфери, які оточують людину, особливе місце займає літосфера. Під дією фізичних, хімічних і біологічних фак-торів у природі з неорганічних геологічних порід і залишків органі-чного світу утворився природний зовнішній покрив землі - грунт.
Грунт являє собою комплекс мінеральних і органічних части-нок, заселених великою кількістю мікроорганізмів. Мінеральними компонентами грунту є дрібні частки материнських гірських порід. Органічна частина складається з рослинних і тваринних організмів та їх залишків, які перебувають на різних стадіях розкладання. Серед них велике значення мають стійкі гумінові речовини.
Особливу роль в утворенні грунту відіграють мікроорганізми. їх у грунті надзвичайно багато. На глибині 50 см загальна маса бактерій у грунті досягає 7 тонн на 1 га. Вони розкладають органічні рештки рослинного і тваринного походження аж до утворення без-печних для людей азотовмістних солей, гумінованих речовин (доб-рива), синтезують білкові речовини.
Грунт значною мірою впливає на здоров'я і санітарні умови проживання людей. Залежно від хімічного складу і характеру грун-ту змінюються рослинність місцевості, хімічний склад продуктів рослинного і тваринного походження. Від нестачі чи надлишку пев-них елементів у грунті залежить їх кількість у воді, рослинах, що впливає на здоров'я населення. Так, при нестачі йоду виникає енде-мічний зоб, при нестачі фтору - карієс зубів, при надлишку фто-ру - флюороз, молібдену - молібденова подагра і ряд інших захво-рювань. Території з недостатністю чи надлишком певних елементів у грунті називають також геохімічними провінціями.
У зв'язку з науково-технічним прогресом значно зросло заб-руднення грунту екзогенними хімічними і радіоактивними речови-нами, які містяться в викидах в атмосферу та інших відходах про-мисловості, електростанцій, транспорту. Важливим джерелом заб-руднення грунту стали стійкі пестициди, які використовуються у сільському І лісовому господарствах. Впливають на природний хімічний склад грунту і мінеральні добрива. Мігруючи з грунту в
середовища, які контактують з ним, екзогенні хімічні речовини че-рез харчові продукти, воду та іншими шляхами можуть впливати на організм і здоров'я людини.
Від фізико-хімічних властивостей грунту залежить формуван-ня складу підземних вод. Заболоченість грунту або високе стояння рівня ґрунтових вод робить клімат місцевості нездоровим і може бути причиною появи надлишкової вологості у будинках.
Потрапляння шкідливих речовин з грунту в організм людини можна схематично представити у вигляді таких біологічних лан-цюжків (контактів):
1. Грунт-людина. Частіше при ручній праці в сільському гос-подарстві.
2. Грунт - атмосферне повітря - людина. У результаті розпаду органічних речовин утворюються метан, аміак, сірководень тощо, які можуть змінювати природний склад повітря, грунту і впливати на хімічний стан атмосфери.
3. Грунт - підземні води-людина. Хімічні речовини (добрива, отрутохімікати, промислові відходи), що знаходяться в грунті мо-жуть потрапляти у підземні води,, із зливовими і талими водами мігрувати на великі відстані і з питною водою поступати в організм людини.
4. Грунт - відкрита водойма-людина. Зливовими і талими во-дами хімічні речовини змиваються з прилеглих територій у водойму, звідти під час купання або вживання води через рот або шкіру проникають в організм людини.
5. Грунт-відкрита водойма-риба-людина. Хімічні речовини, що потрапили у водойму, акумулюються рибою, яка вживається людиною.
6. Грунт — рослинні продукти харчування-людина. Через ко-реневу систему хімічні речовини з грунту потрапляють у рослини, які вживаються людьми у їжу.
7. Грунт – рослини – тварини - людина. Рослини спочатку вжи-ваються тваринами, а продукти тваринного походження - людиною.
Від механічного складу, величини часток і їх характеру зале-жать пористість, повітропроникність, водопроникність, вологоємність, теплоємність, тепловий режим і ряд інших властивостей, які зумовлюють Інтенсивність біохімічних процесів, що відбуваються у грунті.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Гігієна грунту та населених місць

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок