Головна Головна -> Реферати українською -> Медицина та здоров'я -> Скачати: Збудник сифілісу

Загрузка...

Збудник сифілісу

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"

Загрузка...Назва:
Збудник сифілісу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,26 KB
Завантажень:
106
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
на тему:
Збудник сифілісу


ПЛАН
1. Збудники сифілісу
2. Діагностика та патогенез
3. Лікування сифілісу
Література
1.Збудники сифілісу
Сифіліс спричинюється блідою спірохетою, або трепонемою (treponema pallidum). Спірохета була відкрита в 1905 p. Ф. Шаудіним і Е. Гофманом. Вва-жається, що сифіліс був ендемічною хворобою Західної півкулі і в середні віки був завезений у Європу матроса-ми Колумба. Назва "сифіліс" похо-дить від імені героя поеми Фракастро "Сифілус, або ж французька хворо-ба" чабана Сифілуса. Бліда трепонема — шпороподібно звита тонка ру-хома спірохета завдовжки 5—15 мкм; факультативний анаероб, що забарв-люється за Романовським—Гімзою в блідо-рожевий колір, добре культи-вується у тканинах. Зараження нею відбувається, головним чином, ста-тевим шляхом від хворого до здоро-вого як гетеро-, так і гомосексуаль-не, хоча можливе й пряме зараження та внаслідок потрапляння трепонем у рану на шкірі. Зараження відбуваєть-ся й непрямим шляхом, через побу-тові речі, інфіковані трепонемами (ложки, чашки, зубні щітки, мунд-штуки, рушники тощо).
У організм трепонеми проникають переважно через ушкодження на сли-зовій оболонці чи шкірі. Проте вони здатні проникати навіть через не-ушкоджену слизову оболонку. В ор-ганізмі людини трепонеми поширю-ються дуже швидко — уже через 2 доби після зараження їх можна виявити в лімфатичних регіонарних вузлах. Інку-баційний період звичайно становить З тиж від моменту зараження до роз-витку хвороби.
2. Діагностика та патогенез
Лабораторна діагностика здій-снюється мікроскопічним шляхом. У темному полі виявляють характерної форми рухливі спірохети. Є також серологічний метод — реак-ція зв'язування комплементу за Вассерманом. Для цього досліджують сироватку крові хворого чи спинно-мозкову рідину (у разі прогресивного паралічу). Як антиген Вассерман брав екстракт печінки хворого на сифіліс, зараз джерелом антигену є волове сер-це. Спірохети дуже легко виявити на ранніх стадіях сифілісу і дуже важ-ко—у пізніх.
Сифіліс має стадійний перебіг. Розрізняють первинний, вторинний та третинний періоди хвороби. Первин-ний сифіліс виявляється розвитком на 5-ту — 8-му добу після пенетрації спірохет у слизову оболонку чи шкіру так званого твердого шанкру. Це за-пальна реакція слизової оболонки чи шкіри на інокуляцію спірохет, яка ха-рактеризується ексудацією, інфільтра-цією лімфоцитами та макрофагами, проліферацією елементів сполучної тканини та дегенерацією і некрозом епітеліальних клітин. Клініко-морфо-логічним виявом цієї реакції є неве-лика щільна тверда безболісна вираз-ка на слизовій оболонці переважно статевих органів — статевому члені чи статевих губах (у разі статевого зара-ження) або, рідше, на слизовій оболонці чи шкірі в інших місцях (слизова оболонка прямої кишки, губ чи язика, шкіра промежини тощо) при статево-му та побутовому зараженні.
Виразка (шанкр) має кулясту фор-му, яскраво-рожевий колір, чіткі в формі валика краї, трохи виступає над поверхнею слизової оболонки чи шкіри. Розвиток твердого шанкра зав-жди супроводжується регіонарним лімфаденітом, зокрема пахвинним у разі статевого інфікування. Лімфа-тичні регіонарні вузли безболісні, не-великі, рухомі, тверді, не зрощені зі шкірою.
Твердий шанкр, чи сифіліс пер-винного періоду, звичайно спонтан-но зникає через 2 тиж після появи, не залишаючи шраму. Через місяць чи пізніше минає й лімфаденіт. Че-рез 5—8 тиж настає другий період зах-ворювання, вторинний сифіліс, що є проявом генералізованого уражен-ня організму. Він характеризується загальними явищами (кволістю, оз-нобом, головним болем, загальною лімфаденопатією, болем у тілі, збіль-шенням мигдаликів, а також місце-вими сифілідами — макульозно-папу-льозною, рідше пустульозною, ви-сипкою на шкірі, слизових оболон-ках рота, піхви, рідко — кон'юнкти-ви. Навколо статевих органів та аналь-ного каналу внаслідок подразнення шкіри виділеннями розвиваються пласкі кондиломи, а пізніше — інду-ративний кератоз.
Папули на руках та підошвах спон-танно зникають.

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Збудник сифілісу

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок