Головна Головна -> Реферати українською -> Медицина та здоров'я -> Наркоз

Наркоз

Назва:
Наркоз
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,74 KB
Завантажень:
508
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
З часів відкриття наркозу робилися спроби пояснити наркотичну дію різноманітних анестетичних засобів. Механізм виникнення наркотичного стану пояснюють фізико-хімічними або фізіологічними явищами. У хро-нологічному порядку основні теорії можуть бути викладені у такому виг-ляді: 1) коагуляційна теорія Клода Бернара (1875); 2) ліпоїдна теорія Мейера й Овертона (1899—1901);
3) теорія пригнічення «нервових клітин» Ферворна (1912); 4) адсорб-ційна теорія (суміжної напруги) Трау-бе (1904—1913), підтримана Васбургом (1914—1918); 5) теорія водяних мікрокристалів Полінга (1961).
Останніми роками особливого по-ширення набула мембранна теорія ме-ханізму дії загальних анестетичних засобів на субклітинному молекуляр-ному рівні. Вона пояснює розвиток наркозу впливом їх на механізми по-ляризації та деполяризації клітинних мембран.
Анестетичні засоби, розчиняючись у клітинній мембрані, погіршують її проникність для іонів натрію, пору-шують генерацію збудження і знижу-ють потенціал дії.
На початку 50-х років було вста-новлено роль ретикулярної формації у підтриманні процесів неспання. Було висловлено припущення, що причина знепритомлення полягає у первинній блокуючій дії наркотич-ної речовини на ретикулярну фор-мацію з подальшою деаферентацією кори великого мозку внаслідок усу-нення висхідних активізуючих впливів. Проте дослідженнями ос-танніх років доведено, що блок про-ведення на ретикулярному рівні не є пусковим механізмом у розвитку будь-якого наркозу. Він характерний тільки для наркозу барбітуратами та пропанідидом. Ефір, циклопропан, впливаючи на кору великого мозку, майже не діють на ретикулярну фор-мацію, кетамін найбільше впливає на лімбічні системи мозку, збуджу-ючи їх.
З огляду на сказане можна зробити висновок про неможливість побудови унітарної теорії наркозу не тільки на системному, але навіть на клітинному і молекулярному рівнях. Сьогодні важ-ко виділити якісь універсальні нейро-фізіологічні механізми наркозу. Ма-буть, правильно вважати, що для кож-ної наркотичної речовини характерні своя специфіка і послідовність дії.
Інгаляційного наркозу досягають вдиханням пари різноманітних летких анестетичних засобів або наркотичних газів. За введення в легені пари або газів через маску наркоз називається масковим, через назофарингеальну трубку — назофарингеальним; безпо-середньо в легеню через інтубаційну трубку — інтубаційним; безпосередньо у трахею — ендотрахеальним, у го-ловні бронхи — ендобронхіальним.
Інгаляційний наркоз — найпошире-ніший вид загальної анестезії. Його ос-новною позитивною якістю є добра керованість.
Швидкість введення в наркоз, його безпека та швидкість пробудження не-однакові за використання різних інга-ляційних анестетичних засобів. Вони залежать від особливостей їх поглинан-ня тканинами та розподілу в організмі.
Зараз у анестезіологічній практи-ці найчастіше використовують закис азоту, фторотан, ефір, рідше — три-хлоретилен та ін.
Інгаляційні анестетичні засоби за-лежно від наркотичної дії можна поста-вити в такій послідовності (від більшої до меншої): трихлоретилен, хлоро-форм, метоксифлуран, фторотан, циклопропан, ефір, закис азоту.
Ефір справляє виражений місцевий та резорбтивний вплив. Місцевий вплив проявляється гіперемією слизо-вих оболонок та рефлекторним ларин-госпазмом, блюванням, посиленням бронхіальної секреції; резорбтивний — розвитком характерних стадій наркозу.
Перша стадія (аналгезії). У цій стадії за різного ступеня збере-ження свідомості притупляється або зникає больова чутливість.
Симптоматика зумовлена рефлек-торною реакцією організму на подраз-нення слизових оболонок дихальних шляхів анестетичним засобом. У разі плавного підвищення концентрації подразний вплив ефіру іноді не вияв-ляється, і наркоз легко переходить у другу стадію.
Друга стадія (збудження). Виражена у різних людей неоднаково:
у ослаблених, виснажених, після за-стосування седативних препаратів во-на буває короткочасною та невираз-ною. У збудливих, фізично міцних осіб, що зловживають алкоголем, стадія збудження проявляється особли-во різко.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Наркоз

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок