Головна Головна -> Реферати українською -> Медицина та здоров'я -> ОСНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

ОСНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Назва:
ОСНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,20 KB
Завантажень:
296
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат з гігієни
На тему:
ОСНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ОСНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Історичні аспекти розвитку охорони здоров'я в Україні
Вивченням стану здоров'я населення та організації охорони здоров'я займається соціальна медицина та організація охорони здо-ров'я. Ця наука відносно молода: від початку її зародження минуло менше ста років, що, в порівнянні з тисячами років розвитку меди-цини загалом, - невеликий відрізок.
Перший внесок у розроблення сучасної термінології зробила спеціальна підкомісія Пироговського товариства з питань громад-ської медицини, гігієни та лікарського побуту на своєму XI з'їзді (1910). Очолював цю роботу видатний український лікар і громадсь-кий діяч академік Овксентій Васильович Корчак-Чепурківський (1857-1947), який був фундатором соціальної медицини. Запропо-новано ряд визначень: "громадська медицина", "соціальна медици-на", "соціальна гігієна", які мали спільну рису - необхідність вив-чення впливу соціальних умов на здоров'я населення.
II Всеукраїнський з'їзд соціальних гігієністів та організаторів охорони здоров'я (1990) прийняв рішення дати науці таку назву: соціальна медицина та організація охорони здоров'я. Із багатьох варіантів визначень цієї науки заслуговує на увагу таке визначен-ня: „Соціальна медицина та організація охорони здоров'я - наука, що вивчає соціальні закономірності здоров'я людей та обґрунтовує шляхи його поліпшення через раціональну організацію охорони здоров'я".
У теорії й, особливо, в практиці соціальної медицини та органі-зації охорони здоров'я часто використовуються як синоніми два поняття, що, однак, суттєво відрізняються одне від одного: "охоро-на здоров'я" та "медична допомога". Подамо їх визначення.
Охорона здоров'я - система державних, громадських та інди-відуальних заходів та засобів, що сприяють здоров'ю, спрямовані на запобігання захворювань та передчасної смерті, забезпечення активної життєдіяльності та працездатності людини.
Медична допомога - система спеціальних медичних заходів та засобів, що сприяють здоров'ю, спрямовані на запобігання захво-рювань та передчасної смерті, забезпечення активної життєдіяль-ності та працездатності людини.
Охорона здоров'я - поняття, що охоплює весь комплекс чинни-ків, які впливають на здоров'я людини, тоді як медична допомога — поняття значно вужче, хоча мета їх однакова.
До початку XX сторіччя чітко визначились три основні на-прямки збереження та зміцнення здоров'я населення: державні за-ходи (розробка медико-санітарних законів); громадські заходи (роз-будова медико-санітарних закладів); медичне страхування грома-дян (як різновид соціального страхування).
Провідна роль держави у проведенні соціально-медичних за-ходів знайшла своє втілення у створенні спеціальних державних органів, що займались організацією охорони здоров'я. Одним із пер-ших таких органів в Україні стало Міністерство народного здоров'я та опікування, створене 3 травня 1918 року в складі уряду гетьмана П. Скоропадського. Першим українським міністром охорони здоро-в'я був П. Любинський, його заступником - Є. Яковенко.
На початку XX сторіччя виникають перші наукові інституції, що займаються вивченням проблем соціальної медицини та органі-зації охорони здоров'я,
В Україні перший курс соціальної медицини під назвою "гро-мадська гігієна" був прочитаний О. Корчаком-Чепурківським у Київ-ському комерційному інституті у 1906 році. У 1921 році він створює в складі Всеукраїнської Академії наук кафедру народного здоров'я. Подальша історія соціальної медицини в Україні була трагічною. Такі соціальні потрясіння, як колективізація, голодомори, репресії, депортації, Друга світова та локальні війни підірвали здоров'я нації. Соціальна медицина, що шукала причини нездоров'я людей у соціаль-них умовах їхнього життя, не вписувалась у систему соціалістичної ідеології. У кінці 30-х років соціальну медицину заборонили разом з такими "лженауками", як генетика, епідеміологія тощо. У 1936 році було звинувачено у фашистсько-націоналістичних поглядах видатного українського демографа і соціального медика Ю.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: ОСНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок