Головна Головна -> Реферати українською -> Медицина та здоров'я -> САНІТАРНА ОСВІТА. ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

САНІТАРНА ОСВІТА. ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

Назва:
САНІТАРНА ОСВІТА. ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,08 KB
Завантажень:
546
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.7


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат з гігієни
На тему:
САНІТАРНА ОСВІТА. ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА


САНІТАРНА ОСВІТА. ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА
Санітарна освіта І діяльність Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця мають багато спільного. Основна мета їх - це збереження здоров'я здорових людей, покращення здоров'я і допо-мога розумним словом та практичними діями хворим, постраждалим, знедоленим. Однаковою мірою люди повинні знати як допо-могти собі та іншим при появі лиха. А основне лихо - це хвороба.
Санітарна освіта
Метою санітарно-освітньої роботи є розповсюдження се-ред населення, в тому числі серед хворих, гігієнічних знань, які повинні охопити всі розділи гігієни (харчування, житла, праці, сус-пільної, особистої тощо), пояснювати шкідливий вплив алкоголю, куріння, навчати надавати першу допомогу при нещасних випадках (травмах, отруєннях, опіках, обмороженнях) І захворюваннях.
Санітарна освіта - обов'язковий розділ діяльності кожного ліку-вально-профілактичного закладу, професійний обов'язок кожного медичного працівника лікарні й поліклініки.
За допомогою санітарної освіти медичні працівники лікуваль-но-профілактичних закладів можуть впливати на: 1) запобігання захворюванням (методом пропаганди здорового способу життя); 2) раннє звертання за медичною допомогою (методом пропаганди заходів первинної профілактики окремих захворювань); 3) строк видужання (в процесі постійного лікарняного спостереження); 4) ефективність лікування і відновлення працездатності (реабілі-тації); 5) повторну госпіталізацію (методом пропаганди заходів вто-ринної профілактики).
Таким чином, санітарно-освітня робота в діяльності лікуваль-но-профілактичних закладів - один із основних інструментів профі-лактики, що безпосередньо впливає на ефективність лікувальної і профілактичної роботи й тим самим - на економічні показники охорони здоров'я.
Крім цього, відомо: практика, що склалась за багато років, недо-статньо враховує нові завдання, які стоять перед охороною здоров'я, сучасні форми медичного обслуговування, розвиток спеціалізованої медичної допомоги, подальший розвиток методу диспансеризації, особ-ливості технічного прогресу, засобів інформації, підвищення санітар-ної і загальної культури населення. Деякі питання гігієнічного на-вчання і виховання в діяльності лікувально-профілактичних закладів ще не розроблено, Інші вимагають уточнення й оптимізації.
У санітарно-освітній роботі виділяють три основні ланки: сані-тарна освіта в поліклініках, на дільниці, в стаціонарі. Проводиться ця робота серед окремих контингентів: у поліклініках - серед здо-рових людей, людей під загрозою хвороби та хворих; на дільниці серед населення, хворих і їх близьких; в стаціонарі - серед хворих і відвідувачів,
З окремими контингентами населення санітарно-освітня робо-та проводиться за певними методиками. Із здоровими - цільова інформація; з хворими диференційно: при гострих захворюваннях — обов'язковий мінімум інформації, при хронічних захворюваннях (дис-пансерних) — курс очно-заочного навчання; з хворими в стаціона-рі - гігієнічне навчання госпіталізованих тощо. Тому серцевиною змісту санітарно-освітньої роботи медичного персоналу серед насе-лення повинна бути пропаганда здорового способу життя. Пропаганда здорового способу життя включає широке коло гігієнічних питань: 1) гігієна праці; 2) гігієна відпочинку, в тому .числі достатній сон; 3) гігієна побуту, в тому числі гігієна житла; 4) профілактика отруєнь в тому числі засобами побутової хімії, бо-ротьба з виробничим шумом тощо; 5) фізкультура, спорт, туризм; 6) загартовування; 7) раціональне харчування; 8) особиста гігієна; 9) боротьба з шкідливими звичками - курінням, зловживанням алкоголем, наркотиками тощо.
Пропаганду здорового способу життя потрібно розглядати як базис багатопланової й ефективної профілактики широкого кола захво-рювань, в тому числі тих, боротьба з якими найбільш актуальна: серцево-судинні, злоякісні новоутворення, захворювання обміну тощо.
Санітарно-освітня робота є обов'язковим розділом роботи палатної медичної сестри.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: САНІТАРНА ОСВІТА. ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок