Головна Головна -> Реферати українською -> Медицина та здоров'я -> ВИВИХИ. ПЕРЕЛОМИ КІСТОК ВИВИХИ (LUXATIO)

ВИВИХИ. ПЕРЕЛОМИ КІСТОК ВИВИХИ (LUXATIO)

Назва:
ВИВИХИ. ПЕРЕЛОМИ КІСТОК ВИВИХИ (LUXATIO)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,92 KB
Завантажень:
452
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
ВИВИХИ. ПЕРЕЛОМИ КІСТОК
ВИВИХИ (LUXATIO)
Вивихом називають пошкодження суглоба, за якого виникає повне роз'єднання суглобових кінців з розривом кап-сули суглоба і зв'язок.
Часткове роз'єднання суглобових кінців називають підвивихом. У разі підвивиху частково розривається кап-сула, зв'язки або перерозтягуються, або надриваються.
Вивихи та підвивихи ділять на свіжі (до 3 діб після травми), несвіжі (до 2 тиж) та застарілі (після 3 тиж).
Назву пошкодження отримує від вивихнутого дистального суглобового кінця: вивих плеча (а не плечового суг-лоба), вивих передпліччя (а не ліктьо-вого суглоба), вивих стегна (а не куль-шового суглоба) і т. ін. Виняток ста-новлять вивихи хребців, тобто вивихну-тим вважається проксимальний хребець, той, що розташований краніальне, вище. Наприклад, унаслідок травми відбулося зміщення Q, наперед віднос-но Су У такому разі буде поставлений діагноз: "вивих шийного хребця".
Вивихи та підвивихи ділять на трав-матичні, патологічні та природжені.
Травматичні вивихи переважно ви-никають під впливом сили, яка діє за принципом важеля, тобто сегмент кінцівки, плече чи стегно стає двопле-човим важелем, у якого коротке плече, і розвиває таку силу, яка, перевищує міцність зв'язок, капсули суглоба, че-рез це дистальний суглобовий кінець виходить із суглобової западини. Трав-матичні вивихи виникають також у разі раптових різких некоординованих скоро-чень м'язів. Значно рідше травматичні вивихи виникають безпосередньо від прямої дії травмівного чинника. Але це можливо тоді, коли один із суглобо-вих кінців фіксований, а на другий діє чинник значної сили.
Патологічні вивихи та підвивихи виникають унаслідок ураження суглоба загальним дегенеративно-дистрофіч-ним процесом, пухлинами, що призво-дить до руйнування суглобових кінців і рефлекторної контракції м'язів.
У дитячому віці внаслідок гострого запалення суглоба і накопичення вели-кої кількості запальної рідини у суглобі (синовіту) виникає значний тиск, який розриває капсулу суглоба і пере роджені зв'язки, зумовлюючи вивих дистального суглобового кінця. Такі вивихи називають тангенційними.
Природжені вивихи і підвивихи є наслідком недорозвинення суглоба.
Травматичні вивихи бувають переважно у молодих, причому в чоловіків у 5 разів частіше, ніж у жінок. У 6—8 разів часті-ше вивихи виникають на верхніх кінцівках. Цьому сприяють анатомічна будова, фізіологічний об'єм рухів у суг-лобах. На першому місці за частотою се-ред вивихів стоять вивихи плеча (60 % від усіх травматичних вивихів), за ними йдуть вивих передпліччя (20—25 %), ак-роміально-ключичний вивих, вивих фа-ланг кисті, стегна, гомілки та стопи.
Травматичні вивихи потрібно розгля-дати не тільки як повне зміщення власне суглобових кінців, а й тяжку травму всіх елементів суглоба, м'язів, що оточують суглоб, місць їх прикріплення, нервових гілок, нервів. Особливо тяжкими і склад-ними є переломовивихи, застарілі ви-вихи та підвивихи.
Для вивихів характерні загальні та локальні симптоми. Загальними сим-птомами є такі: гострий біль, порушен-ня функції, деформація або дефігура-ція суглоба і патологічний симптом "пружної рухомості". Симптом "пруж-ної рухомості" виникає внаслідок того, що вивихнутий суглобовий кінець міститься між м'язами, травмує їх, зумовлюючи порушення фізіологічної рівноваги м'язів-антагоністів, з яких одна група перерозтягнута, а друга — контрагована. За найменшої спроби змінити положення вивихнутого сугло-бового кінця виникає значне подраз-нення нервових закінчень у м'язах, що зумовлює рефлекторну захисну реак-цію — напруження їх. Унаслідок тако-го рефлекторного напруження вивихну-тий суглобовий кінець не зміщується і відчувається пружність вивихнутого сег-мента кінцівки. Для переломів кісток характерна патологічна рухомість, бо у разі зміщення відламків відбувається зближення місць прикріплення м'язів, що обумовлює втрату їх фізіологічного тонусу. Місцеві симптоми вивихів спе-цифічні для кожного суглоба і залежать від локалізації вивихнутого суглобово-го кінця. Так, бувають передні, підключичні, нижні і задні вивихи пле-ча.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: ВИВИХИ. ПЕРЕЛОМИ КІСТОК ВИВИХИ (LUXATIO)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок