Головна Головна -> Реферати українською -> Медицина та здоров'я -> Попередження інфекційних захворювань. Гігієна праці медичних працівників

Попередження інфекційних захворювань. Гігієна праці медичних працівників

Назва:
Попередження інфекційних захворювань. Гігієна праці медичних працівників
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,84 KB
Завантажень:
103
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Попередження інфекційних захворювань.
Гігієна праці медичних працівників”


ПЛАН
1. Попередження інфекційних захворювань
2. Гігієна праці медичного персоналу
Список використаної літератури


1. Попередження інфекційних захворювань
Профілактика інфекції є складною уже через свою багато-плановість, пов'язану з безліччю при-чин розвитку її та умов, що сприяють цьому.
Особливо важливим є жорсткість асептичного режиму в хірургічних стаціонарах і насамперед у операційних та перев'язочних — на-гальне завдання. Це передусім підви-щення вимог щодо асептичного режи-му до всіх працівників хірургічних та анестезіологічних і реанімаційних відділень, підвищення професіоналі-зму в здійсненні асептичних заходів та контролю з боку завідувача хірургіч-ного відділення (операційного блоку) та старшої операційної сестри, про-вітрювання палат, дезінфекція по-стелі, вологе прибирання тощо. Ви-сокий гігієнічний режим у відділенні, гігієна персоналу (спеціальний одяг, виявлення та лікування бацилоно-сіїв ) та хворих (миття хворих під ду-шем з антимікробним милом, повна ізоляція хворих з відкритими вогни-щами інфекції від здорових), макси-мальне скорочення перебування хво-рих перед операцією у відділенні, уникнення перев'язки в палаті дозво-ляють зменшити загрозу госпіталізму, контамінації поверхні тіла хворих полі-резистентними мікробами.'
Ретельне дослідження та обстежен-ня хворих перед операцією з метою виявлення якихось відхилень та пору-шень у них імунітету й інших чинників ризику і корекція їх зменшують за-грозу інфекційних ускладнень після операції. Обмеження інвазивних дослід-жень суворими показаннями, зістри-гування, а не гоління волосся в зоні операційного поля за 30 хв до опе-рації, змазування шкіри операційно-го поля перед операцією антисепти-ками, використання водонепроникної білизни для хірургічної бригади, по-криття операційного поля після його обробки самоклеючими плівками, через які проводиться розріз, корис-тування гострими інструментами для розтину тканин, бережливе ставлен-ня до останніх, зменшення кількості лігатур, користування в контаміно-ваній рані монофільними, що не ма-ють абсорбуючих властивостей, шва-ми та швами, що розсмоктуються, своєчасна заміна рукавичок у разі їх пошкодження, заміна інструментів після розрізування шкіри — все це сприяє зменшенню ризику щодо роз-витку хірургічної інфекції, зокрема інфікування ран. Серед видів хірургі-чної інфекції найбільшу питому вагу мають інфекція ран та ушкоджень (мікротравми, опіки, відмороження, укуси та ужалення комах тощо), а та-кож післяопераційна (ранова та по-рожнинна) місцева і загальна інфек-ції. Тому запобігання цим видам ін-фекції складає найважливішу пробле-му. Профілактика інфекції випадко-вих ран та пошкоджень полягає в своє-часній їх діагностиці, поданні першої медичної допомоги. Добре налагод-жена робота травматологічних пунк-тів, медпунктів, хірургічних кабі-нетів, станцій "Швидкої допомоги" має величезне значення як для про-філактики інфекції, так і нерідко долі потерпілих. У лікуванні цих ран ос-нову складає первинна хірургічна обробка, найкраще в перші 6—12 год після нанесення рани, але не пізніше 24 год, з подальшими допоміжними засобами (дренування порожнини рани, місцеві хімічні та фізичні впли-ви на неї, асептичні та антисептичні пов'язки, фізметоди, загальні захо-ди). Поряд із хірургічною обробкою рани в профілактиці ранової специфіч-ної інфекції (правець, сказ) велику роль відіграють імунізація хворих (па-сивна, чи пасивно-активна, чи лише активна). Запобігання інфікуванню мікротравм грунтується на санітарній освіті людей та своєчасній обробці мікротравм, зокрема обмиванні по-шкодженого місця, якщо воно за-бруднене, стимулюванні кровотечі з проколу шляхом стискання м'яких тканин з боків у зоні пошкодження, змазуванні місця ушкодження анти-септичним засобом — розчином йоду, спирту чи брильянтового зеленого з по-дальшим закриттям його клеєм БФ-2 чи лейкопластирем або змазуванням ураженого місця антисептичною клеє-вою рідиною.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Попередження інфекційних захворювань. Гігієна праці медичних працівників

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок