Головна Головна -> Реферати українською -> Медицина та здоров'я -> Антисептика. Асептика

Загрузка...

Антисептика. Асептика

Назва:
Антисептика. Асептика
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,70 KB
Завантажень:
276
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
АНТИСЕПТИКА.АСЕПТИКА
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
У багатовіковому розвитку хірургії вчені вже давно виділили два етапи — доантисептичний та антисептичний. Перший етап нараховує кілька тися-чоліть і обіймає період від сивої дав-нини до другої половини XIX ст., другий — триває трохи більше за сто-річчя, початком його вважається 1867р. Перший етап хоча й має деякі, пере-важно емпірічні та технічні, здобутки (окремі з них у модифікованому ви-гляді збереглись і досі), характери-зується втручанням лише на поверхні тіла. До того ж від 50 до 80 % оперо-ваних навіть у першу половину XIX ст. помирали після операції від усклад-нень, переважно гнійного характеру (піємія, сепсис). Навіть невеликі роз-різи чи пункція вен, що робилась для кровопускання, дуже часто ускладню-вались тяжкими інфекційними проце-сами. У великого хірурга M.I. Пирого-ва підряд померли від піємії 12 гвардій-ців (зазначимо, що гвардійці — це фізично здорові молоді люди) після кровопускання.
Більшість поранених помирали від інфекції як без операції, так і після неї, особливо ампутації, яка була го-ловним методом лікування відкритих та закритих переломів кінцівок. З цьо-го приводу M.I. Пирогов із сумом констатував, що поранений, у якого не був розпізнаний перелом і якому в зв'язку з цим не було зроблено ампу-тацію, зобов'язаний своїм життям на-шому (лікарському) незнанню, а ко-роль Франції Людовик XIV з гіркою іронією зауважив, що "ножі хірургів для його вояків загрозливіші, ніж во-рожі кулі".
І хоч ще в сиву давнину найбільш спостережливі та проникливі лікарі вказували на значення чистоти рук, шкіри, одягу, білизни, приміщення, повітря, води тощо для загоєння ран і взагалі для одужання хворих і навіть застосовували для обробки ран спирт, оцет, вино, дьоготь, мідний купорос тощо, до другої половини XIX ст. на-гноєння ран (випадкових і операцій-них) вважалось явищем природним, закономірним, невідворотним. Лише в поодиноких випадках у першій поло-вині XIX ст. вбачали причину нагно-єння ран, пологової гарячки в гіпоте-тичних "міазмах живої природи", що передавалися від хворої людини через руки, перев'язний матеріал, інстру-менти, білизну тощо під час лікарсь-ких процедур та досліджень.
Серед тих, хто усвідомлював роль асептики, в першу чергу треба назва-ти угорського акушера-гінеколога Ігнаца Земмельвейса (1818—1865) та великого російського хірур-га, доля якого тісно пов'язана з Ук-раїною, М.І.Пирогова (1810—1881). Спостереження І. Земмельвейса, який працював асистентом у клініці проф. Клейна у Відні, дозволили зро-бити висновок, що гарячку у родиль-ниць, які перебували в цій клініці, спричинюють трупні отрути, занесені в родові шляхи жінок студентами, котрі приходять з анатомічного театру в клініку на заняття і обстежують хво-рих забрудненими руками. Цей вис-новок був зроблений 1. Земмельвей-сом на підставі порівняння наслідків лікування в клініці Клейна і в сусідній лікарні, де студенти не навчались і в якій смертність родильниць була на-багато нижчою. Ще одне важливе спостереження було зроблено І. Зем-мельвейсом у власній клініці. На ліжках, що були в першому ряді, ле-жали в один час 12 родильниць. Після обстеження їх студентами, які почина-ли це робити саме з першої із них, всі родильниці, крім першої, згодом по-мерли від піємії. Було встановлено, що перша родильнидя мала гнійне за-палення піхви. Аналізуючи ці факти, І. Земмельвейс дійшов висновку, що студенти, починаючи обстеження з цієї хворої, переносили від неї іншим інфекцію, яка стала причиною їх смерті. На підставі цих спостережень було запроваджено в клініці миття рук акушерами розчином хлорного вапна перед обстеженням родильниць. Та-ким чином вдалось зменшити смерт-ність родильниць у клініці з 18,3 до 1,3 %. Окрилений цими наслідками, експансивний за характером! Зем-мельвейс написав листи всім акуше-рам-гінекологам європейських дер-жав, у яких наполягав на запровад-женні в їхніх клініках обов'язкового миття рук хлорним вапном перед до-слідженням родових шляхів родиль-ниць, а нехтування ними цим засо-бом називав злочином.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Антисептика. Асептика

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок