Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Медицина та здоров'я -> Профілактика респіраторних захворювань у дітей

Загрузка...

Профілактика респіраторних захворювань у дітей

Назва:
Профілактика респіраторних захворювань у дітей
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,33 KB
Завантажень:
428
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
Профілактика респіраторних захворювань у дітей


Термін «діти, що часто хворіють» був уведений у 80-х роках 20 сторіччя. На думку багатьох нау-ковців і практикуючих лікарів він не відповідає сучас-ним реаліям. До групи дітей, що часто хворіють (ДЧХ), відносять дітей, у яких на першому році життя спос-терігалося до 4 та більше, на другому та третьому — 6 та більше, на четвертому — 5 та більше, на п'ятому та шос-тому — 4 та більше, на сьомому році — 3 та більше гост-рих та/або загострень хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів (ВДШ) протягом року. Однак більшість дослідників до цієї групи відносять дітей, які протягом року мають 4 та більше респіраторних захво-рювань [1,4,17].
Як уже зазначалося, термін ДЧХ переглядається на-уковцями [2,11]. Н.Л.Аряєв та Ю.Г.Циунчик (2006) ре-комендують застосовувати термін «часті та рецидивні хвороби (ЧРХ) у дітей», а стосовно захворювань респіраторного тракту — «часті та рецидивні респіра-торні захворювання (ЧРРЗ)». Однак і ДЧХ, і ЧХРР — це не діагнози в медичному розумінні, їх немає в МКХ-10. Ці терміни вживаються з метою узагальнення певної ка-тегорії пацієнтів.
Згідно останніх рекомендацій (В.К.Таточенко, 2003, Н.Л.Аряєв та Ю.Г.Циунчик, 2006), серед дітей з ЧРРЗ важливо виділяти групу А (початково здорові) та групу В (початково хворі). Це, на думку авторів, сприятиме оптимізації алгоритму нозологічної діагностики, удос-коналенню терапевтичних заходів. Однак такий підхід вимагає клінічних досліджень. За нашими даними, тіль-ки незначну кількість пацієнтів з ЧРРЗ можна зараху-вати до групи А.
На наш погляд, важливим є виділення певних етіопатогенетнчно об'єднаних груп серед цих пацієнтів, що дозволить диференційовано підійти до розв'язання проблеми, яка полягає в тому, що ДЧХ є важливим кон-тингентом щодо формування хронічних станів та підви-щення рівня сумарної захворюваності дитячого насе-лення нашої країни. Доля ДЧХ становить 50-55% усіх хворих, які були зареєстровані медичними закладами. Рівень захворюваності серед ДЧХ у 3,5 разу вищий, ніж серед тих. що хворіють епізодично, і пік його припадає на перші 5 років життя. Саме цей контингент підтримує несприятливу епідеміологічну ситуацію в дитячих ко-лективах, оскільки гострі респіраторні захворювання (ГРЗ), які часто повторюються, не дають можливості своєчасно проводити профілактичні щеплення, а ор-ганізм дитини, у свою чергу, не виробляє повноцінну імунну відповідь на введення вакцин.
Не можна недооцінювати соціальний та еко-номічний аспекти проблеми ДЧХ. Виникають труднощі у процесі виховання та навчання цих дітей, часті звер-нення по медичну допомогу пов'язані зі значними ма-теріальними витратами на діагностику та лікування, оп-лату праці медичного персоналу. З формуванням хронічної вогнищевої патології виникають ускладнення з боку інших органів та систем.
Дослідники пропонують різні підходи до вивчення проблеми ДЧХ. Так, А.Ф. Мозалевський та сиівавт. (1992) умовно виділяли ряд клінічних груп ДЧХ: з не-достатністю механізмів загального та місцевого захисту, з алергічним діатезом, атонічними реакціями та захво-рюваннями, з ендокринними захворюваннями, з гемопатіями, з клінічними проявами дисбіозу, з патологією ЛОР-органів.
У структурі захворюваності у ДЧХ переважають повторні інфекційно-запальні захворювання ВДШ (ринофарингіти, ринофаринготонзиліти, фаринготои-зиліти), які надалі призводять до загострень захво-рювань ЛОР-органів, зокрема хронічного тонзиліту, які ускладнюються гострим бронхітом, бронхо-пневмонією.
З.С. Макарова та співавт. (1992) умовно виділили З типи ДЧХ. У дітей І типу (соматичний, біля 35%) спостерігаються загальносоматичні симптоми, зниже-ний апетит, підвищення подразнення нервової систе-ми, дефіцит маси тіла, частота ГРЗ становила до 7 разів на рік, характерні бактеріальні ускладнення. Для II типу ДЧХ (отоларингологічного, біля 40%) харак-терні гіпертрофія мигдаликів та аденоїдної тканини, хронічний тонзиліт, неодноразові отити, збільшення реґіонарних лімфатичних вузлів та системна лімфаде-нопатія, підвищення маси тіла спостерігається частіше, ніж її дефіцит.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Профілактика респіраторних захворювань у дітей

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок