Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Дисконтова вартість, норма окупності та ставка позичкового відсотка

Дисконтова вартість, норма окупності та ставка позичкового відсотка

Назва:
Дисконтова вартість, норма окупності та ставка позичкового відсотка
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,09 KB
Завантажень:
85
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Дисконтова вартість, норма окупності та ставка позичкового відсотка


Гроші за своєю суттю не належать до економічних ресурсів. Однак вони є засобом для придбання всіх інших факторів виробництва. Крім того, виробник, який витрачає свої кошти на придбання капіталу, відмовляється від альтернативних варіантів їх вико-ристання, зокрема від надання позики. Отже, прибу-ток, що міг отримати виробник, якби передав у пози-ку свої кошти, є альтернативною вартістю капіта-лу. З'ясувати механізм формування ціни кредиту і буде означати з'ясування процесу формування альте-рнативної вартості капіталу.
Ціною кредиту можна вважати позичковий відсо-ток. Позичковий відсоток — це ціна, що сплачується за використання грошей. Найчастіше він розглядаєть-ся не в абсолютному значенні (як кількість грошей), а у відносному — як відсоток від суми позичених гро-шей. Для зручності ставку позичкового відсотка, як правило, дають у перерахуванні на річну. Скажімо, якщо за отримання 10 000 грн. в кредит позичальни-ку потрібно через рік повернути 14 000 грн., це озна-чатиме, що він отримав гроші під 40% річних.
Оскільки надання кредиту та повернення грошей розірвані у часі, то виникає проблема втрати грошима їх купівельної спроможності через інфляцію. Тоді ча-стина плати за користування грошима піде на по-криття втрати їх купівельної спроможності, а частина дійсно буде винагородою власника. Слід розрізняти номінальну та реальну ставки позичкового відсотка. Номінальна ставка  — це відсоткова ставка, ви-ражена у грошових одиницях за поточним грошовим курсом. Реальна ставка  — це відсоткова ставка, виражена у незмінних грошах або скоригована з ура-хуванням інфляції. Так, якщо у попередньому при-кладі ціни за рік зросли в 1,25 раза  то за своєю купівельною спроможністю 1 грн. на початку року становитиме 1,25 грн. на кінець року. Якщо пе-рерахувати всі повернені у кінці року гроші у зіставні з наданими на початку року, то 14 000 грн. будуть відповідати 11200 грн. (14 000 : 1,25 = 11 200). От-же, реальна відсоткова ставка буде лише 12%. Взаємо-зв'язок між номінальною та реальною ставками пока-зує така формула:
Ставка позичкового відсотка формується залежно від співвідношення попиту на гроші та їх пропозиції. Разом з тим, не існує єдиної для всіх випадків відсот-кової ставки. Надання кредиту може диференціюва-тися залежно від умов повернення, державного регу-лювання цього процесу, особливостей позичальника тощо. Отже, доцільно розглянути фактори, які впли-вають на відсоткові ставки.
Надання кредиту — це ризик з боку кредитора, оскільки позичальник за певних умов може не поверну-ти отримані гроші. Тому найпершим фактором, який буде зумовлювати конкретний рівень відсотка по конк-ретній позиції, е ступінь ризику — ймовірність втрати грошей кредитором. Тут залежність пряма: чим більша ймовірність неповернення грошей, тим більший буде відсоток. Разом з тим, загроза втрати грошей може до-сягати такого рівня, що вона взагалі не компенсується збільшенням відсотка. За цих умов кредит не надається.
Певний вплив на відсоткову ставку справляє роз-мір кредиту. За інших рівних умов кредитор віддає перевагу більшим кредитам, оскільки це зменшує йо-го витрати на вивчення економічного становища по-зичальника, на обслуговування кредиту тощо. Отже, кредитор погоджується надавати більші суми під менші відсотки.
По-іншому впливає на відсоткову ставку термін надання кредиту. Оскільки у довготривалому періо-ді ймовірність непередбачуваних подій більша, то для перестрахування втрат від них відсоток по кре-дитах також буде більшим.
Впливає на відсоткові ставки також державна по-літика оподаткування. Якщо відсотки, отримані від надання кредиту не оподатковуються чи оподаткову-ються на пільгових умовах, то вартість отримання кре-диту буде меншою. Так, поки дисконти по облігаціях внутрішньої державної позики в Україні не оподаткову-валися, їхня доходність була нижчою, тобто отримання коштів обходилося державі дешевше. Після введення оподаткування ціна залучення коштів зросла.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Дисконтова вартість, норма окупності та ставка позичкового відсотка

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок