Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> НАПРЯМ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ ТА ШЛЯХИ КРАЩОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВАЗА НОРМАЛЬНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

НАПРЯМ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ ТА ШЛЯХИ КРАЩОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВАЗА НОРМАЛЬНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Назва:
НАПРЯМ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ ТА ШЛЯХИ КРАЩОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВАЗА НОРМАЛЬНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,24 KB
Завантажень:
348
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
на тему:
“НАПРЯМ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ ТА ШЛЯХИ КРАЩОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА
ЗА НОРМАЛЬНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ”


Відтворення та шляхи кращого використання основних фондів підприємства є важливим і актуальним завданням для будь-якого підприємства. Основні фонди протягом свого тривалого функціонування зазнають фізичного (матеріального) і економічного спрацювання, а також техніко-економічного старіння. Під фізичним (матеріальним) спрацьовуван-ням основних виробничих фондів розуміють явище поступової втра-ти ними своїх первісних техніко-експлуатаційних якостей, тобто споживної вартості, що призводить до зменшення їхньої реальної вартості — економічного спрацьовування. На швидкість і розміри фізичного спрацювання основних фондів впливають їхня надійність та довговічність, спосіб використання (екстенсивне чи інтенсив-не), особливості технологічних процесів, якість технічного догля-ду й ремонтного обслуговування, кваліфікація робітників, інші організаційно-технічні фактори.Фізичне спрацювання та техніко-економічне старіння діючих знарядь праці можна усунути частково або повністю, застосовую-чи різні форми відтворення. Безперервний процес виробництва потребує по-стійного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих основних фондів. Необхідною умовою відновлення засобів праці в натурі є поступове відшкодування їхньої вартості, яке здійснюється через амортизаційні відрахування (амортизацію). Амортизація основних фондів — це процес перенесення авансова-ної раніше вартості всіх видів засобів праці на вартість продукції з метою її повного відшкодування. Для відшкодування вартості зношеної частини основних фондів кожне підприємство робить амортизаційні відрахування, тобто вста-новлює певну грошову компенсацію відповідно до розмірів фізич-ного спрацювання й техніко-економічного старіння. Ці відрахуван-ня включають до собівартості продукції, реалізують під час прода-жу товарів, а потім накопичують у спеціальному амортизаційному фонді, що служить відновленню основних фондів. Амортизаційні відрахування обчислюють за певними нормами, які характеризують щорічний розмір відрахувань у відсотках до балансової вартості основних фондів. Розрахунки норм амортиза-ційних відрахувань на повне відновлення (реновацію) основних фондів здійснюють централізовано за формулою
де Ф – балансова (первісна чи відновна) вартість основних фондів; Л – ліквідаційна вартість основних фондів; Ан – амортизаційний період (нормативний строк функціонування) основних фондів.
За встановлення норм амортизаційних відрахувань слід виходи-ти з економічно доцільних середніх строків функціонування засобів праці, необхідності забезпечення повного відшкодування вартості основних фондів і врахування техніко-економічного їхнього старі-ння. Найбільш складним є правильне визначення тривалості амор-тизаційного періоду (доцільного строку використання) конкретних видів засобів праці. Звичайно його встановлюють з урахуванням багатьох факторів, зокрема загальної фізичної довговічності та еко-номічності капітального ремонту засобів праці, умов їхньої експ-луатації, строків настання техніко-економічного старіння, можли-вих темпів оновлення тощо.
У міру розвитку техніки, удосконалення технології та органі-зації виробництва змінюються тривалість і характер використання окремих видів основних фондів, виникає об'єктивна необхідність скорочення нормативних строків їхнього функціонування. У зв'яз-ку з цим норми амортизаційних відрахувань періодично треба пе-реглядати та уточнювати.
Забезпечення нормального відтворення основних фондів потре-бує правильного нарахування амортизації за встановленими нор-мами. Щорічну суму амортизаційних відрахувань на реновацію основних фондів обчислюють множенням їхньої середньорічної вартості на відповідні норми амортизації та поправочні коефіцієн-ти до них, що враховують конкретні умови експлуатації окремих видів засобів праці. Середньорічна вартість кожного виду основних фондів визначається додаванням до вартості на початок роз рахункового року різниці між середньорічними величинами вве-дення в дію нових і вибуття діючих елементів засобів праці.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: НАПРЯМ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ ТА ШЛЯХИ КРАЩОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВАЗА НОРМАЛЬНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок