Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Державне і договірне регулювання оплати праці

Державне і договірне регулювання оплати праці

Назва:
Державне і договірне регулювання оплати праці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,79 KB
Завантажень:
215
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Державне і договірне регулювання оплати праці


Зміст


1. Поняття заробітної плати
Основним джерелом доходів найманих працівників, на частку яких припадає понад 90% зайнятого працездатного населення, є і надалі залишатиметься заробітна плата.
Заробітна плата — це економічна категорія, що відображає відносини між власником підприємства (або його представником) і найманим працівником з при-воду розподілу новоствореної вартості (доходу).
Це також винагорода, обчислена, як правило, в грошовому виразі, яку за трудовим догово-ром власник або уповноважений ним орган сплачує пра-цівникові за виконану ним роботу (саме як винагороду визначає заробітну плату Закон України “Про оплату праці”).
Заробітна плата залежить від складності та умов вико-нуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підпри-ємства. Вона була, є і буде важливим якісним показником економічного господарювання.
Для найманого працівника заробітна пла-та — це його трудовий доход, який він отримує в резуль-таті реалізації здатності до праці, і який має забезпечити об'єктивно необхідне відтворення робочої сили.


2. Державне і договірне регулювання оплати праці
Заробітна плата функціонує шляхом її організації, тоб-то приведення її складових у певну систему.
В економічній системі, що грунтується на різноманіт-них формах власності і господарювання, організація заро-бітної плати, як свідчить світовий досвід, здійснюється поєднанням:
а) державного регулювання;
б) договірного регулювання через укладення генераль-ної, галузевих, регіональних (регіонально-галузевих) угод і колективних договорів на рівні підприємств, трудових договорів з найманими працівниками;
в) механізму визначення індивідуальної заробітної пла-ти безпосередньо на підприємстві (в структурному підроз-ділі) з використанням таких елементів, як заводська та-рифна система, нормування праці, форми й системи оп-лати праці.
У зв’язку з глибокими змінами, що відбуваються в Україні в економіч-ній, політичній, соціальній сферах, спрямованими на станов-лення нової економічної системи, основаної на ринкових відносинах, украй важливо віднайти оптимум між державним і договірним регулюванням заробітної плати.
Принцип розмежування державного і договірного регулювання заробітної плати та визначення їх сфери і зміс-ту закріплено в Законі України "Про оплату праці", від 20.04.95 з 1 травня 1995 р. (додаток 1). Відповідно до ст. 5 цього Закону організація оплати праці здійснюється на підставі: законодавчих та інших нормативних актів; ге-неральної угоди на державному рівні; галузевих, регіо-нальних угод; колективних договорів; трудових договорів.
2.1. Державне регулювання заробітної плати
Відповідно до Закону України "Про оплату праці" (ст. 5) до основних суб'єктів організації заробітної плати належать органи державної влади і місцевого самоврядування.
Сфера державного регулювання оплати праці відповід-но до статті 8 Закону України "Про оплату праці" поши-рюється на встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, за-снованих на державній, комунальній власності, працівни-ків підприємств, установ та організацій, що фінансують-ся чи дотуються з бюджету, регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів згідно з пе-реліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, а також шляхом оподаткування доходів працівників.
Роль держави у сфері заробітної плати повинна вияв-лятися також в організації перспективних наукових дос-ліджень і вивченні зарубіжного та вітчизняного досвіду;науково-методичному забезпеченні формування тарифної системи, удосконаленні тарифно-кваліфікаційних довід-ників; проведенні єдиної політики щодо тарифікації ро-біт; організації розробки нормативів трудових затрат на масові технологічні процеси тощо.
Одним із основних елементів державного регулювання заробітної плати є визначення і гарантування мінімально-го її рівня.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Державне і договірне регулювання оплати праці

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок