Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Вивчення резервів зниження собівартості продукції

Вивчення резервів зниження собівартості продукції

Назва:
Вивчення резервів зниження собівартості продукції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,68 KB
Завантажень:
138
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Вивчення резервів зниження собівартості продукції


У даний час на практиці основним критерієм оцінки ефективності вироб-ничих витрат є собівартість продукції. Однак собівартість включає лише части-ну повних витрат на виробництво продукції. У собівартості затрати живої праці відображаються тільки в розмірі заробітної плати, яка не включає дооцінку пра-ці на суспільство, а затрати минулої праці, уречевленої в засобах виробництва, включаються в собівартість у цінах споживання цих засобів, тобто з дооцінкою праці на суспільство. Крім того, при зміні співвідношення затрат живої і уречевленої праці порушується порівнянність собівартості окремих видів про-дукції як вимірника витрат виробництва. Чим суттєвіші відмінності у складі витрат, тим більша ймовірність перекручення у собівартості змін повних витрат виробництва. Тому собівартість не завжди правильно відбиває дійсні витрати всієї суспільної праці на виробництво продукції.
Існує ряд методичних пропозицій щодо обчислення повних витрат вироб-ництва. Найбільш прийнятними і такими, що дають найбільш точні результати, на наш погляд, є методики, основані на схемі послідовного виділення затрат праці, уречевленої на попередніх стадіях виробництва. Суть схеми полягає у такому. На виробництво продукції витрачаються жива праця і певні засоби ви-робництва, а на виробництво останніх, у свою чергу, витрачені праця та інші засоби виробництва тощо.
Жива праця, витрачена підприємствами на вироб-ництво сільськогосподарської продукції в даному році, за даними поточної статистичної звітності обліковується повністю, а уречевлена сільськогосподар-ська і несільськогосподарська праця, що обліковується в собівартості тільки у вартісному виразі, переводиться у трудовий вираз таким чином. Витрати на предмети праці сільськогосподарського походження (насіння, корми та ін.), які обліковуються за собівартістю їх виробництва без обліку оцінки праці на суспільство, підрозділяються за структурою витрат попереднього року на дві складові - оплату живої праці та матеріальні витрати.
Для оцінки ефективності суспільних витрат і вирішення ряду важливих еко-номічних завдань, поряд з аналізом собівартості, виникає потреба в розрахунку і аналізу повних суспільних витрат виробництва продукції.
Оскільки вихідною базою для обліку всієї суспільної праці в сільському господарстві, як і в інших галузях народного господарства, є виробнича каль-куляція собівартості продукції, то для розрахунку повних витрат виробництва використовуються статистичні дані про собівартість продукції в першу чергу по країні, регіонах, зонах і групах підприємств.
Основними джерелами резервів зниження собівартості сільськогосподарської продукції є:
1) збільшення обсягу її виробництва за рахунок повнішого ви-користання виробничих потужностей підприємства;
2) скорочення витрат на її виробництво за рахунок під-вищення рівня продуктивності праці, ощадливого використання сировини, матеріалів, електроенергії, палива, обладнання, запо-бігання невиробничим витратам тощо.
Резерви збільшення виробництва продукції виявляють у процесі аналізу виконання виробничої програми. При збільшенні обсягу виробництва продукції на наявних виробничих потужно-стях зростають тільки змінні витрати (пряма оплата праці робітників, прямі матеріальні витрати), сума ж постійних витрат, як правило, не змінюється, унаслідок чого знижується собівартість виробів.
Резерви скорочення витрат визначають за кожною статтею витрат за рахунок конкретних інноваційних заходів (упроваджен-ня нової, прогресивнішої техніки і технології виробництва, по-ліпшення організації праці тощо), що будуть сприяти економії заробітної плати, сировини, матеріалів, енергії тощо.
Економію витрат з оплати праці внаслідок впро-вадження організаційно-технічних заходів можна розрахувати, помноживши різницю між трудомісткістю продукції до впрова-дження і після впровадження відповідних заходів на планований рівень середньогодинної оплати праці і на кількість планової до випуску продукції.
Сума економії збільшиться на відсоток відрахувань від фонду оплати праці, включених у собівартість продукції (відрахування соціальні заходи).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Вивчення резервів зниження собівартості продукції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок