Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> ДОПЛАТИ Й НАДБАВКИ ДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕМІЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

ДОПЛАТИ Й НАДБАВКИ ДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕМІЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

Назва:
ДОПЛАТИ Й НАДБАВКИ ДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕМІЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,99 KB
Завантажень:
361
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
ДОПЛАТИ Й НАДБАВКИ ДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕМІЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
Практика застосування доплат і надбавок.
За функціональним призначенням доплати й надбавки є самостійними елементами заробітної плати, які призначаються для компенсації або винагороди за суттєві відхилення від нормальних умов праці, котрі не враховано в тарифних ставках і посадових окладах. Вони відрізняються від тарифної заробітної плати (посадового окладу) необов'язковістю і непостійністю, а також рухливістю залежно від співвідношення фактичних і нормативних умов праці. Закон Ук-раїни «Про оплату праці» передбачає, що умови запровадження і розміри надбавок, доплат, винагород та інших заохочувальних, ком-пенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективно-му договорі з дотриманням норм і гарантій чинного законодавства і згідно з генеральною та галузевими (регіональними) угодами.
Доплати до заробітної плати класифікуються передусім за оз-накою сфери трудової діяльності (прикладання праці). За цією оз-накою розрізняють доплати, які: 1) не мають обмежень щодо сфер трудової діяльності; 2) застосовуються тільки в певних (окремих) сферах прикладання праці.
До першої групи зараховують доплати
за роботу в наднормовий час;
особам, які не досягли вісімнадцяти років і мають скорочену тривалість робочого часу;
робітникам, які внаслідок виробничої необхідності виконують роботи за нижчими від наданих ним тарифних розрядів;
за час простою та в разі невиконання норм виробітку й виго-товлення бракованої продукції не з вини робітника.
Класифікацію доплат до заробітної плати, що здійснюються лише в певних (окремих) сферах прикладання праці, наведено в табл.
Стосовно сутності надбавок до заробітної плати варто наголо-сити, що вони мають бути чітко вираженого стимулюючого харак-теру і завжди зв'язуються з діловими якостями конкретного пра-цівника. Найчастіше використовуються надбавки до заробітної пла-ти за: а) високу професійну майстерність робітників; б) високі до-сягнення службовців у праці; в) вислугу років (трудовий стаж); г) виконання особливо важливої роботи (на певний термін); д) знан-ня й використання в роботі іноземних мов.
За нових економічних умов господарювання значно зростає роль доплат і надбавок спеціалістам за високі досягнення в праці, а також за виконання особливо важливих і відповідальних робіт. Широке застосування цих доплат і надбавок зумовлюється трьома обставинами. По-перше, уможливлюється більш об'єктивна оцін-ка трудових зусиль конкретних спеціалістів і здійснення спонукаль-ного мотиву щодо виконання ними найвідповідальніших робіт. По-друге, спеціалісти, внесок яких у загальні результати діяльності підприємства (організації) виявиться найбільшим, матимуть зав-дяки цьому й вищу оплату По-третє, доплати й надбавки до поса-дових окладів спеціалістів дають змогу систематично коригувати їхній заробіток подібно до збільшення заробітної плати робітників-відрядників за виконання та перевиконання ними встановлених норм виробітку.
Надбавки до заробітної плати за високі досягнення в праці ма-ють відповідати конкретним результатам діяльності спеціаліста (керівника) і запроваджуються на тих ділянках роботи, де застосовуються показники вимірювання досягнень. Доцільно встановлю-вати такі надбавки передовсім лінійному персоналу (майстрам, начальникам дільниць і цехів), а також спеціалістам, які забезпе-чують стабільне поліпшення показників діяльності відповідного підрозділу та підприємства в цілому.
Таблиця
КЛАСИФІКАЦІЯ ДОПЛАТ ДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ЩО ІСНУЮТЬ У ПЕВНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ
Група доплат | Перелік можливих доплат*
Перша: доплати, що мають водночас стимулюючий і компенсуючий характер | - За суміщення професій (посад)
- За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт
- На період освоєння нових норм трудових витрат
- Бригадирам з робітників, яких не звільнено від основ-ної роботи
- За ведення діловодства та бухгалтерського обліку
- За обслуговування обчислювальної техніки*
Друга: доплати компенсаційного характеру за умови праці, що відхиля-ються від нормаль-них | - За роботу у важких, шкідливих та особливо важких і
шкідливих умовах
- За інтенсивність праці
- За роботу в нічний час
- За перевезення небезпечних вантажів*
Третя: доплати, зв'язані з особли-вим характером ви-конуваних робіт (сезонністю, віддаленістю, невизначе-ністю об'єкта праці тощо) | - За роботу у вихідні дні, що є робочими за графіком
- За багатозмінний режим роботи
- Водіям, які працюють на автомобілях, за ненормований робочий день і роз'їзний характер праці
- За дні відпочинку (відгулу), що надаються за роботу понад нормальну тривалість робочого часу в разі вахтового методу організації робіт
- За роботу понад нормальну тривалість робочого часу в період масового приймання й закладання на зберігання сільсько-господарської продукції
- За роз'їзний характер праці
Окреслюючи конкретні напрями пошуку найліпших варіантів встановлення розмірів доплат і надбавок до заробітної плати, вар-то звернути увагу на доцільність:
1) переходу до нарахування компенсаційних виплат в однаково-му абсолютному розмірі всім категоріям персоналу за умови праці, що відхиляються від нормальних (нормативних), незалежно від рівня їхньої кваліфікації та посади;
2) обов'язкового використання доплат компенсаційного харак-теру, які не зв'язані з певною сферою діяльності, тобто поширюються на всіх працівників (передовсім за роботу у святкові, неробочі й вихідні дні, у надурочний час тощо).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: ДОПЛАТИ Й НАДБАВКИ ДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕМІЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок