Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Форми санації підприємства

Форми санації підприємства

Назва:
Форми санації підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,93 KB
Завантажень:
278
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Форми санації підприємства”


1. Поняття санації підприємства
Термін «санація» походить від лат. «sanare» і перекладається як оздоровлення або видужання. Економічний словник трактує це по-няття як систему заходів, що здійснюються для запобігання банкрут-ству промислових, торгових, банківських монополій. Санація може від-буватися злиттям підприємства, яке перебуває на межі банкрутства з потужнішою компанією; випуском нових акцій або облігацій для мобілізації грошового капіталу; збільшенням банківських кредитів і на-данням урядових субсидій; перетворенням короткострокової заборгованості на довгострокову; повною або частковою купівлею державою акцій підприємства, що перебуває на межі банкрутства.
На нашу думку, однак, наведене в словнику трактування цілей санації та механізму її проведення, перелік санаційних заходів не вичерпують суті поняття, оскільки запобігання банкрутству ще не означає оздоровлення та повного виходу підприємства з фінансової кризи. Поданий перелік заходів є неповним і не розкриває принци-пових методологічних підходів до вибору тих чи тих форм санації.
Деякі з вітчизняних економістів (наприклад І. А. Бланк) із са-нацією ототожнюють тільки заходи для залучення зовнішньої фі-нансової допомоги, спрямовані на запобігання оголошенню під-приємства-боржника банкрутом та його ліквідації. З цим також не можна погодитись, оскільки мобілізація внутрішніх фінансових резервів є невід'ємною складовою процесу оздоровлення будь-якого підприємства.
На методи проведення санації вплинули: розвиток економічної теорії, еволюція ролі держави як регулятора ринкової економіки; макроекономічні зміни в країнах колишнього соціалістичного бло-ку та зумовлений цими змінами трансформаційний спад; нові під-ходи до приватизації (реприватизації) підприємств. У зв'язку з цим на особливу увагу заслуговують наукові розробки Н. Здра-вомислова, Г. Іванова, X. Ноймана, Р. Берндта, К. Шнайдера, які досліджують особливості проведення санації та реструктуризації підприємств за переходу від адміністративної до ринкової системи господарювання.
Вивчення теоретичної і практичної бази санації підприємств ознайомить вас з основними проблемами, що їх досліджують зару-біжні економісти в даній галузі. Предметом дискусій провідних уче-них Німеччини, США, Великобританії є питання, пов'язані з кла-сифікацією фінансових джерел санації та послідовністю їх мобілі-зації; порядком проведення санаційного аудиту; формами та розмі-рами державної фінансової підтримки підприємств; санаційними пріоритетами; швидкістю проведення фінансового оздоровлення; приватизаційними аспектами санації підприємств.
2. Форми фінансової санації
Головною метою фінансової санації є мобілізація фінансових ре-сурсів для:
1. Відновлення (поліпшення) платоспроможності та ліквідності.
2. Формування фінансового капіталу для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру.
Сукупний капітал підприємства складається з власного та позичко-вого капіталу. Таким чином, фінансування санації може здійснюватися за рахунок власних коштів підприємства (самофінансування), фінансо-вих засобів власників, за допомогою кредиторів і, у виняткових випад-ках, через одержання державної фінансової підтримки. Санація може бути спрямована на реструктуризацію активів або на реструктуризацію пасивів. За формальними ознаками розрізняють два види санації:
а) санація без залучення додаткових фінансових ресурсів на під-приємство;
б) санація із залученням нового фінансового капіталу.
У першому випадку санація може здійснюватися в таких формах:*
зменшення номінального капіталу підприємства;*
конверсія власності в борг;*
конверсія боргу у власність;*
пролонгація строків сплати заборгованості;*
добровільне зменшення заборгованості;*
самофінансування.
Санація із залученням нового фінансового капіталу може наби-рати таких форм:*
альтернативна санація;*
зменшення номінального капіталу з наступним його збіль-шенням (двоступінчаста санація);*
безповоротна фінансова допомога власників;*
безповоротна фінансова допомога персоналу;*
емісія облігацій конверсійного займу;*
залучення додаткових позик.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Форми санації підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок