Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Визначення термінів з курсу Економіка підприємства

Визначення термінів з курсу Економіка підприємства

Назва:
Визначення термінів з курсу Економіка підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,35 KB
Завантажень:
256
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Визначення термінів з курсу Економіка підприємства


Підприємство - це самостійний господарюючий, статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу)
Точка беззбитковості - це досягнення обсягу виробництва (реалізації), при якому сума доходу дорівнює сумі поточних витрат
Точка ліквідації - це досягнення такого обсягу виробництва (реалізації), при якому сума доходу дорівнює сумі постійних витрат.
Зона збитковості - це такий обсяг діяльності, при якому доходи підприємства нижчі за його поточні витрати
Зона прибутковості - це такий обсяг діяльності, при якому доходи підприємства вищі за його поточні витрати.
Планування - це цілеспрямована діяльність дер-жави, органів управління, суб'єктів ринку з розроблення перспектив со-ціально-економічного розвитку краї-ни, регіону, галузі, підприємств усіх форм власності.
Стратегія - це генеральна комплексна програма діяльності підприємства, яка визначає головні цілі та задачі підприємства; напрями його діяльності; необхідні ресурси для досягнення поставлених цілей та порядок їх використання
Стратегічне планування - це процес здійснення сукупності си-стематизованих та взаємоузгоджених робіт по визначенню ці-лей та напрямів діяльності підприємства.
Виробнича програма - це система планових показників виробництва за обсягом, асортиментом та якістю продукції. Виробнича програма визначає: обсяг випуску продукції, номенклатуру та асортимент продукції, кількісні та якісні показники виробництва, обсяги робіт промислового характеру, які заплановані до виконання на підприємстві, обсяги реалізова-ної продукції протягом планового періоду.
Продукція - матеріально-речовий та інформаційний про-дукт, утворений у процесі виробництва; резуль-тат праці.
Товарна продукція (ТП) - характеризує обсяг готової продукції, напівфабрикатів, призначених для реалізації стороннім підприємствам, а також робіт та послуг промислового характеру, що виконані для сторонніх підприємств.
Валова продукція (ВП) - характеризує загальний обсяг виготовленої продукції, робіт, послуг, виконаних на підприємстві за певний (плановий) період у не-змінних (порівняльних) цінах.
Валовий оборот (ВО) - характеризує загальний обсяг продукції,
робіт, що виготовлені на підприємстві всіма його підрозділами, незалежно від призначення (для власних цілей чи для реалізації стороннім підприємствам) за певний (плановий) період.
Чиста продукція підприємства - характеризує додаткову (нову) вартість, що створена на даному підприємстві за певний (плановий) період (ЧП).
Нормативна продуктивність - це мінімальна кількість продукції встановленої якості, що виготовляється за одиницю часу, при застосуванні новітніх технологій, використанні передової тех-ніки, організації виробництва та праці.
Прогресивна трудомісткість відображає - максимальні витрати часу на виготовлення виробу, при використанні новітніх технологій, передової техніки, організації виробництва та праці.
Виробництво - це процес взаємодії людини, предметів і засобів праці та пристосування їх до задо-волення тих чи інших потреб.
Підприємство - це комбінація основних видів ресурсів для виробництва певно-го виду продукції.
Діяльність підприємства - це безперервно поновлюваний процес руху вартості факторів виробництва.
Потенціал - це сукупність ресурсів і можливостей підприємства, які можуть бути використані для досягнення обраних цілей.
Трудові ресурси (персонал підприємства) - це частина працездатного на-селення, що за своїми якостями -вік, фізичні та освітні дані тощо відповідає сфері діяльності під-приємства.
Матеріально технічне забезпечення - забезпечення виробництва різноманітними матеріально-технічними ресурсами (сировиною, матеріалами, паливом, енергією, комплектувальними виробами тощо), які необхідні для випуску продукції.
Виробничі запаси - основна частина матеріальних запасів підприємства, яка є предметом та засобом праці, що поступили на підприємство) але ще не залучені у виробничий процес.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Визначення термінів з курсу Економіка підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок