Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Форми і методи державної підтримки санації підприємств

Форми і методи державної підтримки санації підприємств

Назва:
Форми і методи державної підтримки санації підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,15 KB
Завантажень:
173
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
“Форми і методи державної підтримки санації підприємств”


Якщо мобілізованих фінансових ресурсів із децентралізованих джерел не вистачило для успішного проведення санації чи реструк-туризації, то в певних випадках може бути прийнято рішення про надання державної фінансової підтримки. Згідно із Законом України «Про підприємства» у разі збиткової діяльності підприємств держа-ва, якщо вона визнає продукцію цих підприємств суспільне необхід-ною, може надавати їм дотації чи інші пільги.
Приймаючи таке рішення, виконавча влада виходить з принципу фінансової підтримки передовсім життєздатних виробничих струк-тур, підприємств і організацій, які вже адаптувалися до нових реалій економічного життя, здатні ефективно використовувати кошти і на цій основі протягом найкоротшого часу збільшити обсяг виробниц-тва. Опрацьовано критерії відбору підприємств для надання цільо-вої комплексної державної підпіри-мки. З них треба назвати такі:—
використання нових, ефективних ресурсозберігаючих та еко-логічно безпечних технологій;—
експорт (приріст експорту) конкурентоспроможної продукції;—
заміна імпортної продукції, сировини, матеріалів вітчизняними;—
вирішення проблеми енергозабезпечення;
вирішення проблеми енергозбереження (ресурсозбереження);—
збереження науково-технічного потенціалу (досліджень і роз-робок, що мають пріоритетне значення для країни);—
наявність ринків збуту продукції в країні та за кордоном;
високий рівень менеджменту на підприємстві.
Підтримка орієнтується передовсім на підприємства, які здатні її ви-користати з максимальною віддачею та забезпечити збільшення вироб-ництва продукції, що позитивно вплине на дохідну частину бюджету.
Форми та методи державної фінансової підтримки санації під-приємств показано на рис. 1, 2. Централізована санаційна під-тримка може здійснюватися:
а) прямим бюджетним фінансуванням;
б) непрямими формами державного впливу.
Пряме бюджетне фінансування санації підприємств відбувається на поворотних (бюджетні позики) і безповоротних засадах (субсидії, дотації, повний або частковий викуп державою акцій підприємств, що перебувають на межі банкрутства).
Рис. 1. Фінансова участь держави в санації підприємств
Фінансова підтримка на безповоротній основі надається в таких випадках:*
якщо збитки, завдані підприємству стихійним лихом, переви-щують суми відшкодувань, передбачених законодавством про обов'я-зкове страхування;*
для відшкодування збитків конкретним підприємствам у разі, коли чинним законодавством встановлено умови господарювання, за яких не забезпечується покриття витрат на виробництво товарів (послуг), що може призвести до банкрутства;*
для фінансування витрат на відновлення платоспроможності окремих підприємств, діяльність яких пов'язана з особливо важли-вими суспільними інтересами.
Однак переважна більшість західних дослідників джерел фінансу-вання санації дотримується думки, що державне фінансування санації підприємств на безповоротній основі не тільки стимулює бюджетний дефіцит, а й спричиняє негативні побічні ефекти на макро- та мікрорів-нях. Після краху концепції санації автогіганта «Бритіш Лейланд» (Ве-ликобританія), яка базувалась на прямому державному дотуванні (роз-мір дотацій становив близько трьох млрд фунтів стерлінгів), у країнах з розвинутою ринковою економікою майже повністю відмовилися від використання такого методу фінансової підтримки підприємств.
В Україні значного поширення набула практика проведення На-ціональним банком цільових кредитних аукціонів для комерційних банків під програми санації виробництва. У 1995 p., наприклад, за рахунок коштів, одержаних на 10 аукціонах, було надано державну кредитну підтримку 106 підприємствам на суму 155 млн гривень. Міжвідомча комісія з питань санації, реструктуризації та банкрутст-ва державних підприємств прийняла рішення про надання такої під-тримки 330 господарським структурам на суму 720 млн гривень.
Аналіз ефективності використання державної кредитної підтри-мки на поворотній основі показує, що одержані кошти спрямовую-ться підприємствами, як правило, на поточні потреби, а не на збіль-шення виробництва та проведення санаційних заходів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Форми і методи державної підтримки санації підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок