Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Санаційна спроможність підприємства, порядок оголошення підприємства бакрутом

Санаційна спроможність підприємства, порядок оголошення підприємства бакрутом

Назва:
Санаційна спроможність підприємства, порядок оголошення підприємства бакрутом
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,91 KB
Завантажень:
77
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Санаційна спроможність підприємства, порядок оголошення підприємства бакрутом


ПЛАН
Санаційна спроможність підприємства.
Порядок оголошення підприємства банкрутом.
Альтернативна санація.


1. Санаційна спроможність підприємства
Будь-яке підприємства в умовах ринку може переживати як фінансовий підйом, так і фінансовий спад. В останньому випадку важливе місце займає можливість конкретного підприємства вийти зі скрутної ситуації і залишитися “на плаву”. В даному випадку мова йде про санаційну спроможність підприємства.
Отже, санаційна спроможність — це наявність у підприємства, що перебуває у фінансовій кризі, фінансових, організаційно-технічних та правових можливостей, які визначають його здатність до успіш-ного проведення фінансової санації. До загальних передумов сана-ційної спроможності відносять наявність у підприємства потенціалу для майбутньої успішної діяльності, а саме:
а) реальних можливостей збільшення виручки від реалізації, ско-рочення собівартості продукції і на цій основі досягнення майбут-ньої прибутковості фінансово-господарської діяльності;
б) реальних можливостей досягнення задовільної структури балансу;
в) реальних можливостей забезпечення стабільної ліквідності та платоспроможності.
Санаційне спроможним підприємство буде в тім разі, якщо продисконтована очікувана вартість майбутніх активів (за умови успі-шної санації) буде більшою за вартість його ліквідаційної маси пе-ред проведенням санації. Оцінюючи санаційну спроможність підприємства, виходять передовсім з його об'єктивних економіко-правових характеристик та показників. Суб'єктивна «моральна спроможність» та готовність власників підприємства та персоналу до кінця боротися за життя підприємства, як правило, відіграють не-значну роль.
Рішення про проведення санації підприємства чи про його лікві-дацію приймається на підставі висновків санаційного аудиту. Ау-дит — це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою ви-значення вірогідності їхньої звітності та обліку, повноти й від-повідності чинному законодавству та встановленим нормати-вам. Аудиторські послуги можуть надаватися у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з читань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-госоподарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб. Санаційний аудит є окремим напрямком діяльності аудиторських фірм. Він має свої особливості як щодо методів, так і щодо об'єктів та цілей проведення. Характерною рисою санацій-ного аудиту є те, що він здійснюється на підприємствах, які пе-ребувають у фінансовій кризі. Основна його мета полягає в оці-нці санаційної спроможності підприємства.
Для досягнення цієї мети в процесі аудиту вирішуються такі за-вдання:*
проводиться причинно-наслідковий аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;*
визначається глибина фінансової кризи та можливості її подо-лання;*
робиться порівняльний аналіз сильних та слабких сторін під-приємства*
здійснюється економіко-правова експертиза наявної в підпри-ємства санаційної концепції;*
робиться висновок про доцільність санації чи ліквідації суб'єкта господарювання.


2. Порядок оголошення підприємства банкрутом
Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність» підприємство, яке не виконало своїх зобов'язань щодо своєчасного повернення кредитів, оголошується неплатоспроможним. У такому разі банк зобов'язаний повідомити про це клієнта, його засновників та основних кредиторів, а також орган, який зареєстрував статут підприємства. Крім того, банк публікує оголошення про неплато-спроможність даного суб'єкта господарювання в пресі.
До клієнта, оголошеного неплатоспроможним, банк може вжити таких заходів:*
вимагати дострокового погашення виданих кредитів та призу-пинити надання нових позик;*
змінити черговість платежів;*
спрямувати безпосередньо на погашення простроченої забор-гованості виручку клієнта від реалізації продукції;*
передати оперативне управління діяльністю підприємства ад-міністрації, призначеній за участю банку;*
реорганізувати підприємство-боржник;*
ліквідувати підприємство-боржник та реалізувати заставлене майно.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Санаційна спроможність підприємства, порядок оголошення підприємства бакрутом

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок