Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Управління якістю і умови праці

Управління якістю і умови праці

Назва:
Управління якістю і умови праці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,80 KB
Завантажень:
130
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Управління якістю і умови праці


Впровадження системи управління якістю необхідно вважати одним із стратегічним напрямків роботи підприємства. На розроблення і впровадження цієї сис-теми впливають: рівень підготовки персоналу, кон-кретні цілі, продукція, сировина і продукція яку постачають і виробляють, технологічні процеси, а та-кож розмір та структура організації.  Для поліпшення процесу управління якістю у нас в країні впроваджено стандарт ДСТУ ISO 9004-2001, який є тотожним перекладом міжнародного стандарту ISO 9004-2000. Вимоги до систем управління якістю, установлені в цьому держав-ному стандарті, визначають вимоги до персоналу, який повинен бути компетентним, тобто мати належні освіту, професійну підготовку, кваліфікацію та досвід.
Таким чином, для підвищення ефективності роботи підприємство повинне: визначити необхідний рівень компетентності для персоналу, залученого до робіт, що впливають на якість продукції; забезпечувати обізнаність персоналу щодо доцільності та важливості своєї діяльності і щодо свого внеску в досягнення цілей у сфері якості; реєструвати дані щодо освіти, професійної підготовки, кваліфікації та досвіду. Керівництво підприємства повинне визначити також інфраструктуру, необхідну для випуску продукції, враховуючи потреби та очікування зацікавлених сторін. Інфраструктура охоплює такі ресурси, як устаткування, робочі місця, інструменти та обладнання, допоміжні служби, інформаційні та комунікаційні технології, а також екологічні аспекти і охорона навколишнього середовища, відходи та утилізація.
З метою підвищення показників діяльності підприємства керівництво повинне забезпечувати, щоб виробниче середовище мало позитивний вплив на мотивацію, задоволеність та показники діяльності працівників. Створення належного виробничого середовища, тобто поєднання людських та матеріальних чинників, передбачає врахування багатьох факторів, ос-новними з яких є соціально-економічні, техніко-організаційні та природні. Соціально-економічні фактори визначають характер умов праці. Серед них виділяються підгрупи:*
· нормативно-правові (законодавство про працю, стандарти, санітарні та інші норми і правила, а також форми адміністратив-ного й громадського контролю за їх виконанням);*
економічні (матеріальне та економічне стимулювання; мо-ральне заохочення, система пільг і компенсацій за несприятливі умови праці);*
соціально-психологічні (психологічний клімат у колективі, умови оглядів, конкурсів; проведення «днів охорони праці»);*
суспільно-політичні (форми руху працюючих за створення сприятливих умов праці, винахідництво і раціоналізація).
Техніко-організаційні фактори впливають на формування умов праці на робочих місцях, ділянках, у цехах. Серед них виді-ляються такі підгрупи:*
предмети праці та продукти праці;*
технологічні процеси;*
засоби праці;*
організаційні форми виробництва, праці та управління.
Дія природних факторів не тільки зумовлена особливостями природного середовища, а й передбачає додаткові вимоги до устаткування, технологій, організації виробництва і праці.  Усі вказані фактори впливають на формування умов праці од-ночасно та у нерозривній єдності, зумовлюючи поряд з іншими параметрами виробниче середовище.
Класифікація факторів, які впливають на формування умов пра-ці, допомагає на рівні галузі, об'єднання окремого виробництва:*
формувати та поліпшувати умови праці, аналізувати їх стан;*
планувати заходи щодо полегшення умов праці;*
розробляти проекти устаткування, споруджень, технологіч-них проектів, спрямованих на поліпшення умов праці;*
зосереджувати (фінансові, матеріальні, трудові) ресурси на полегшення умов праці;*
прогнозувати зміни в умовах праці у зв'язку зі змінами тех-нології, устаткування, впровадженням нових матеріалів та техно-логій.
Узагальнюючи досвід розвинутих країн з економічного сти-мулювання, Європейський фонд поліпшення умов життя і праці визначає, що біль-шість існуючих нині систем по поліпшенню умов праці базується на прецедентах, тобто на інформації лише про нещасні випадки, що спричиняють виплату ком-пенсації.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Управління якістю і умови праці

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок