Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Персонал п-ва і продуктивність праці.

Персонал п-ва і продуктивність праці.

Назва:
Персонал п-ва і продуктивність праці.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,96 KB
Завантажень:
280
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Тема: Персонал п-ва і продуктивність праці.
Персонал підприємства, склад і структура.
Продуктивність праці, її вимірювачі і показники.
Наукова організація праці та її нормування.
Розрахунок чисельності працівників на підприємстві.
1. Персонал підприємства — це провідний мобілізуючий фактор виро-бництва. Його творчий талант і практична робітнича майстерність особ-ливо виразно проявляється в умовах ринкових відносин, де постійно при-сутня підприємницька конкуренція. Так, інженерна діяльність працівників підприємства має вирішальне значення у виявленні і оцінці попиту, ство-ренні високоякісної продукції, виборі прогресивних технологій, раціональній організації виробництва в цілому, тобто в ефективному поєднанні всіх складових факторів виробництва. В той же час кожне таке мистецьке рішення може залишитися лише побажанням на папері, якщо не буде фахово завершене робітниками у вигляді ма-теріалізованої продукції.
Саме така, цілеспрямована, гармонійна діяльність колективу забез-печує економічний поступ підприємства.
Всі працівники підприємства залежно від ступеня їх участі у вироб-ничій діяльності діляться на промислово-виробничий і непромисловий персонал.
До промислово-виробничого персоналу (ПВП) належать працівники ос-новних і допоміжних цехів, відділів, служб, науково-дослідних відділів та інститутів (НДІ), проектно-конструкторсько-технологічних відділів і інститутів (ПКТІ), тобто ті, хто безпосередньо пов'язаний з виробничою діяльністю підприємства.
До складу непромислового персоналу входять працівники підрозділів, що не пов'язані з основною виробничою діяльністю підприємства: житлово-комунального господарства, (дитячі, культурно-побутові, медичні, підсобні, сільськогосподарські підрозділи тощо).
ПВП поділяється на такі категорії: ІТП (інженерно-технічні праців-ники); робітники; службовці; МОП (молодший обслуговуючий персонал); учні і охорона.
Найбільш численною категорією працівників, які беруть участь у ви-робничому процесі, є робітники.
Вони поділяються на виробничих (основних), які безпосередньо ви-готовляють продукцію, і допоміжних, які займаються виробництвом про-дукції допоміжного призначення (інструмент, тара, інше), а також обслу-говують технологічний процес (налагоджувальники, ремонтники, комірники, контролери, транспортні робітники і ін,).
В умовах автоматизації виробництва функції різних категорій робіт-ників (операторів, налагоджувальників, ремонтників) суміщаються, і по-няття „допоміжні” втрачає свій прямий зміст.
До ІТП належать особи, які виконують на підприємствах дослідницькі, проектні роботи, здійснюють організаційне, технічне, економічне керівництво і управління.
До службовців відносяться працівники, які зайняті діловодством, бухгалтерським обліком, постачанням, збутом, і т. д.
МОП — це працівники, що зайняті технічним забезпеченням проце-су управління (кур'єри) а також побутовим обслуговуванням всіх працю-ючих (гардеробники, технічки, ліфтери та інші).
Охорона — включає працівників сторожової і пожежної служби під-приємства.
Залежно від характеру праці кадри поділяють за професіями і спеціа-льностями.
Професія — це широкий і місткий вид трудової діяльності, що перед-бачає потребу певної сукупності теоретичних знань та практичного вмін-ня, трудових навиків, яких набувають внаслідок спеціальної освіти і ви-конавчого досвіду (токар, слюсар, бухгалтер тощо).
Поява нових професій — це результат поділу праці або ж її інтеграції, яка відбувається під впливом розвитку науки, технічного прогресу і куль-тури. Розширення і поглиблення цих процесів породжують вужчі прояви професій — спеціальності.
Спеціальність — це один із декількох видів трудової діяльності в рам-ках певної професії, що вимагає специфічних (вузьких) знань та практич-ного досвіду з конкретного виду роботи
Так, професія слюсаря може поділятися за спеціальностями: слюсар-ремонтник, слюсар-інструментальник, слюсар-складальник тощо. У свою чергу якісний ступінь професійної підготовки працівника тієї чи іншої професії чи виду праці визначається його кваліфікацією.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Персонал п-ва і продуктивність праці.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок