Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Амортизація як важлива ланка управління фінансовими ресурсами підприємства

Амортизація як важлива ланка управління фінансовими ресурсами підприємства

Назва:
Амортизація як важлива ланка управління фінансовими ресурсами підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,99 KB
Завантажень:
366
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Амортизація як важлива ланка управління фінансовими ресурсами підприємства


У сучасних умовах інтенсивної інтеграції економіки України у світове господарство і потреби в активізації та нарощуванні обсягів інвестиційної діяльності в державі, важливого значення набуває амортизаційна політика, як фактор формування інвестиційних ресурсів підприємств. Актуальність даної теми проявляється ще й в тому, що разом з переходом до ринкової економіки і, як наслідок, утвердженням комерційних засад здійснення господарської діяльності, приватизацією державних підприємств, виникла потреба у виробленні нових підходів до формування фінансових ресурсів підприємств, зокрема в їх системі все більше зростає значення амортизаційних відрахувань.
Дана тема знайшла відображення в працях багатьох вітчизняних науковців, серед яких В.Орлова, Т. Косова, С. Сенчішак, Л. Лях, В. Замлинський, А. Безуглий. Хоча серед них наразі немає єдиної думки стосовно деяких аспектів, зокрема щодо трактування функцій амортизації. Деякі автори, зокрема Т. Косова, виділяють 4 функції амортизації:
1) відтворювальна – регулює відповідність амортизаційного фонду рівню зносу основних засобів;
2) розподільча – регулює пропорції амортизаційного фонду між коштами, що спрямовані на реновацію та капітальний ремонт;
3) стимулююча – створення умов для прискорення темпів науково технічного прогресу;
4) Фіскальна – амортизація є елементом податкової політики держави [2, 158].
В. Орлова і С. Сенчішак узагальнюють і зводять функції амортизації до двох основних: податкової (фіскальної) та економічної. Податкова (фіскальна) функція стосується податкової амортизації, яка є елементом державної податкової політики і відображається у статті 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Дана стаття тлумачить термін «амортизація» основних фондів і нематеріальних активів, як поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення чи поліпшення, на зменшення скорегованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань. При цьому у податковому обліку для визначення розміру податку на прибуток від суми валового прибутку віднімаються валові витрати і амортизація, обчислена за нормами вищезазначеного закону. Це, по суті, являє собою виведення коштів потрачених на придбання основних засобів з бази оподаткування податком на прибуток. Податкова амортизація нараховується поквартально, а її розмір залежить від амортизаційної політики держави [1, 67].
Економічна функція амортизації проявляється у перетворенні за її допомогою необоротних активів на оборотні і пов’язана безпосередньо з бухгалтерським обліком. Відповідно до цього П(С)БО 7 «Основні засоби» трактує термін «амортизація» як систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання. Підприємство має право самостійно вибирати метод нарахування економічної амортизації, а відповідно і її розмір, від якого залежить розмір прибуток підприємства [1, 60]. При цьому амортизація відноситься до вкладу витрат і нараховується щомісячно. Це дає можливість віднести пропорційно до сум амортизації і прибутку різницю між виручкою від реалізації і поточними витратами.
Слід зазначити, що інструментами амортизаційної політики для підприємства є норми та методи амортизації, а для держави – норми, методи амортизації та вартість основних фондів [1, 61].
Загалом, амортизацію розглядають в трьох аспектах:
1. Правовий. Господарським кодексом України визначено, що одним із основних напрямків державної економічної політики є амортизаційна політика, що має на меті створення найбільш сприятливих умов забезпечення процесу відтворення основних виробничих і невиробничих фондів на якісно новій техніко-технологічній основі [3, 6].
2. Економічний. Поступове відшкодування основного капіталу відповідно до вартості за обґрунтованими нормами, які враховують реальний знос та умови експлуатації [2, 158]. При цьому під зносом розуміють суму амортизації об’єкта основних засобів з початку його корисного використання [1, 60].

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Амортизація як важлива ланка управління фінансовими ресурсами підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок