Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Аналіз використання МТП

Аналіз використання МТП

Назва:
Аналіз використання МТП
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,97 KB
Завантажень:
61
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
Аналіз використання МТП


Зміст
Вступ............................................................................................................3
1.Значення і основні робочі прийоми.......................................................4
2.Аналіз машинно-тракторного парку.....................................................7
3.Резерви підвищення ефективності використання машинно- тракторного парку....................................................................................14
Висновки та пропозиції...........................................................................17
Література.................................................................................................18
 
Вступ
Високий рівень використання енергетичних ресурсів господарства позитивно впливає на збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення ефективності використання землі, зростання продуктивності праці та зниження собівартості продукції. Поліпшення використання тракторів, комбайнів, вантажних автомобілів та інших машин, скорочення витрат на їх експлуатацію впливає також на ефективність капіталовкладень на придбання техніки, фондовіддачу цієї активної частини основних фондів.
Пи-то-ма ва-га тра-к-то-рів і сіль-сь-ко-го-с-по-дар-сь-ких ма-шин у ва-р-то-с-ті всіх ос-но-в-них за-со-бів ви-ро-б-ни-чо-го при-зна-чен-ня скла-дає в сіль-сь-ко-го-с-по-дар-сь-ких під-при-єм-с-т-вах при-бли-з-но 30%. То-му ви-со-ко-про-ду-к-ти-в-не і ефе-к-ти-в-не ви-ко-ри-с-тан-ня ма-шин-но--тра-к-то-р-но-го па-р-ку має ве-ли-ке народногосподарське зна-чен-ня. Прак-ти-ка по-ка-зує, що з під-ви-щен-ням про-ду-к-ти-в-но-с-ті па-р-ку всі сіль-сь-ко-го-с-по-дар-сь-кі ро-бо-ти ви-ко-ну-ють-ся в кра-щі аг-ро-те-х-ні-ч-ні те-р-мі-ни, по-трі-б-на ме-н-ша кі-ль-кість ма-шин і аг-ре-га-тів, зме-н-шу-ють-ся за-со-би на їх-нє при-дбан-ня, зни-жу-єть-ся со-бі-ва-р-тість ме-ха-ні-зо-ва-них ро-біт, під-ви-щу-єть-ся вро-жай-ність сіль-сь-ко-го-с-по-дар-сь-ких куль-тур і зни-жу-ють-ся ви-тра-ти на оди-ни-цю про-ду-к-ці-ї.
Отже, завданням аналізу є виявлення в кожному конкретному випадку можливостей оптимізації складу машинно-тракторного парку, підвищення ефективності його роботи, що є передумовою зменшення експлуатаційних витрат у собівартості сільськогосподарської продукції.
Метою даної роботи є засвоєння методики і основних прийомів аналізу забезпеченості технікою і ефективності використання машинно-тракторного парку в господарстві; розрахунок нормативної потреби господарства в тракторах і основних сільськогосподарських машинах, виявлення рівня забезпечення ними; визначення показників використання машинно-тракторного парку, а також пошук впливів різних факторів на зміну денного і виробітку тракторів, пошук шляхів підвищення їх використання. Вихідні дані для роботи надані в табл.1
Таблиця 1
Вихідні дані
Найменування | Площа
ріллі,
га
| Кількість тракторів, шт. | Відпрацьовано машино-днів | Відпрацьовано машинно-змін | Вироблено умов.га
1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Т-150,Т-150К | 3390 | 7 | 11 | 1690 | 1890 | 1730 | 1920 | 6530 | 8450
ДТ-75 | 3390 | 1 | 3 | 170 | 320 | 191 | 395 | 1190 | 3280
МТЗ-80 | 3390 | 16 | 18 | 3180 | 3780 | 3500 | 4000 | 28300 | 31000
Т-70С | 3390 | 3 | 2 | 378 | 251 | 398 | 280 | 2320 | 1680
К-701 | 3390 | - | 1 | - | 187 | - | 215 | - | 1128
Всього | Х | 27 | 35 | 7108 | 6318 | 7545 | 6730 | 44870 | 53988
1. Значення і основні робочі прийоми.
Підвищення ефективності використання наявних тракторів дозволяє без додаткових капітальних вкладень збільшити обсяг механізованих робіт, скоротити терміни їхнього виконання, підвищити рівень механізації трудомістких процесів, знизити собівартість продукції. Тому аналіз використання тракторного парку в кожнім господарстві має велике значення.
Досить повну й об'єктивну оцінку використання тракторного парку можна дати тільки за допомогою системи аналітичних і синтетичних показників, розробка якої є важливим методологічним питанням.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Аналіз використання МТП

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок