Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯ

ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯ

Назва:
ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,17 KB
Завантажень:
138
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯ
Фінансові інвестиції
Особливості фінансових інвестицій
Фінансові інвестиції характеризуються певними особливостя-ми, основними з яких є:
І) використання у двох напрямах: перший — отримання додат-кового інвестиційного доходу у процесі користування вільними грошовими активами; другий — їх проти інфляційний захист;
2) надання суб'єкту підприємницької діяльності вибору ши-рокого діапазону інструментів інвестування за шкалою «дохід-ність — ризик» та «дохідність — ліквідність»;
3) виходячи з багатогранної інфраструктури фінансового рин-ку, пильніший та змістовніший моніторинг у процесі фінансового інвестування.
Суб'єкт підприємницької діяльності може здійснювати фінан-сове інвестування у таких формах:
1) вкладення капіталу до статутних фондів спільних підпри-ємств;
2) вкладення капіталу у прибуткові види грошових інструментів;
3) вкладення капіталу у прибуткові види фондових інструментів.
Особливості фондового ринку України
Процес створення і розвитку українського фондового ринку можна умовно поділити на такі етапи:*
Перший етап (1991—1993 pp.) розпочався з моменту при-йняття Верховною Радою УРСР у червні 1991 p. основного зако-ну фондового ринку — Закону України «Про цінні папери та фо-ндову біржу». Згідно з чинним законодавством цінними папера-ми можуть бути акції, облігації, казначейські зобов'язання, оща-дні сертифікати та векселі. Новим законом про цінні папери ско-ристалися новостворені банки та страхові компанії, що почали випускати акції та ощадні сертифікати. Відразу ж особливе місце посіли акції суто комерційних банків «ІНКО», «Відродження», «АЖІО», «Аваль», Лісбанку та багатьох ін., а також ощадні сер-тифікати багатьох банків, серед яких особливо виділялися серти-фікати «АЖІО» і ВА-БАНКУ. Інвестиційні сертифікати, в свою чер-гу, пропонували страхові компанії, серед яких визначну роль відіг-рала «Омега Інстер». Перші цінні папери були виключно іменними, а всі операції з ними проводились у межах, окреслених емітентом. Фондові операції, як правило, не здійснювалися. Історія свідчить, шо дохідність окремих ощадних сертифікатів досягала 400 % річ-них у той час, як річна норма доходу становила всього 60 %.*
Другий етап розпочався 1994р. та ознаменувався розкві-том акцій AT «Меркурій-інвест» та облігацій Споживчого това-риства «Меркурій». Так, за рік курсова вартість акцій AT «Мер-курій-інвест» зросла більше, ніж у 10 разів, а облігації СТ «Мер-курій» продавалися за курсовою вартістю понад 100 номіналів. Особливістю таких цінних паперів було те, що вони випускалися на пред'явника, а отже, могли вільно обертатися на ринку. В ці-лому за 1994—1995 pp. фондовий ринок України був збагачений великим спектром цінних паперів на пред'явника: акції AT «Різ-ноекспорт-інвсст», AT «Олбі-Україна», AT «Слід» та ін. Харак-терним для згаданих цінних паперів було різке зростання курсо-вої вартості, масове поширення серед фізичних осіб водночас з їх швидким знеціненням.*
Третій етап охоплює період з 1995 p., який позначився по-чатком приватизації в Україні, по 1996 р. До цього моменту тіль-ки акції АСК «Укррічфлот» реально оберталися на фондовому ринку за номіналом 35 тис. крб. У той же час їх вартість наприкін-ці року зросла до 200 тис. крб. Рік 1995-й започаткував появу:
1) нових акцій приватизованих підприємств — AT «Азот», AT «Одесанафтопродукт» та ін.;
2) нового виду приватизаційних цінних паперів — приватиза-ційного майнового сертифіката. Основна мета — надати можли-вість усім громадянам України стати співвласниками частки державного майна. Тому номінальна вартість сертифіката визна-чалася шляхом відношення вартості держмайна до загальної кі-лькості осіб, що проживають на території України;
3) наявністю початкового досвіду торгівлі одним з похідних цінних паперів або деривативів — ф'ючерсними контрактами. Спроба започаткувати торгівлю валютними ф'ючерсами була здій-снена Українською фондовою біржею, але, на жаль, ця ідея не набула свого розвитку. Враховуючи невисокий рівень обігу зако-нодавче регламентованих цінних паперів (таких, як акції, обліга-ції, векселі, приватизаційні папери, інвестиційні сертифікати та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок