Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Мікроекономіка як наука

Мікроекономіка як наука

Назва:
Мікроекономіка як наука
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,94 KB
Завантажень:
183
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат
на тему:
Макроекономіка як наука


План
Вступ
1. Вступ до макроекономіки.
1.1. Макроекономіка.
1.2. Економічні та людські ресурси.
2. Об’єкт та предмет макроекономіки.
Висновки.


Вступ
Макроекономіка є складовою частиною еконо-мічної теорії і має за мету надати студентам базові теоретичні знання та початкові уявлення про механізм функціонування економічної системи в умовах ринкових відносин. При цьому в центрі уваги макроекономіки — причини та наслідки спільної діяльності всіх агентів національної економіки, які знаходять своє відображення через такі узагальнюючі категорії як валовий внутріш-ній продукт, сукупні витрати, зайнятість та безробіття, інфляція, державний бюджет, пла-тіжний баланс, валютний курс тощо.
Перелічені макроекономічні показники харак-теризують економічний стан країни. Тому вони перебувають під постійним контролем з боку органів державної влади. За ними зацікавлено стежать і широкі верстви населення. Де обумов-лено тим, що доходи кожного члена суспільства, його добробут залежать не лише від результатів індивідуальної трудової діяльності, а й від того, як спрацьовує економіка в цілому.
Від макроекономіки очікують не лише пояснен-ня суті причинно-наслідкових зв'язків в економіці, а й розкриття можливостей суспільства в особі держави впливати на хід економічного розвитку країни. Тому макроекономіку можна назвати теоретичною базою економічної політики дер-жави. Від рівня і динаміки макроекономічного розвитку значною мірою залежить суспільно-політична та соціальна ситуація в країні та її місце у світовому співтоваристві.
Макроекономіка має справу зі складною системою взаємопов'язаних між собою економіч-них процесів. Будь-яке макроекономічне явище знаходиться в певній взаємозалежності від інших. Тому рівень сприйняття студентами макроекономіки великою мірою залежить від концепції викладання навчального матеріалу. В різних підручниках вона різна. Це залежить від уявлень їх авторів про логічну послідовність навчального матеріалу та місце макроекономіки в системі навчальних дисциплін підготовки економістів. Концепція викладання макроекономіки залежить і від того, яким макроекономічним теоріям надається перевага.
1.
Макроекономіка — одна з наук, що вивчає закономірності функціонування економіки. Але економіка е складною системою. Тому крім макроекономіки її вивча-ють багато інших економічних наук: політична економія, мікроекономіка, маркетинг, менеджмент, галузеві та функціональні економіки та ін. Разом із тим макроекономіка як наука насамперед спирається на положення та висновки політичної економії про розвиток виробничих відносин, розширене відтворення, дію об'єктивних еконо-мічних законів та механізми їх використання у практиці господарювання. Вона також має безпосередній зв'язок з математикою і статистикою, широко використовує методи економіко-математичного моделювання, що перетворює її у точну науку, дозволяє перейти від якісного до кількіс-ного аналізу економічних явищ, процесів та закономір-ностей, що відбуваються в економіці. Отже, макроекономіка формує наукові уявлення про функціонування економіки на національному рівні. Аналізуючи основні фактори і наслідки макроекономічного розвитку, ця наука водночас пропонує певні «рецепти», методи активного впливу на об'єкт свого дослідження, тобто на процес розширеного відтворення. Не визначаючи безпосередньо зміст економічної політики держави, макроекономіка завжди виступає її теоретичною основою. Це свідчить про те, що вона не тільки досліджує фактичний стан націо-нальної економіки, а й дозволяє виробити різні варіанти впливу на процес економічного розвитку.
Щоб зрозуміти місце макроекономіки в системі еконо-мічних наук, треба насамперед з'ясувати її практичну функцію, тобто визначити, для чого потрібна людям така наука.
В основі макроекономіки, як і будь-якої економічної науки, лежить фундаментальна суперечність людського суспільства: суперечність між матеріальними потребами людей і тими економічними ресурсами, якими володіють люди для їх задоволення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Мікроекономіка як наука

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок