Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Аналіз фінансового стану підприемства

Аналіз фінансового стану підприемства

Назва:
Аналіз фінансового стану підприемства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,21 KB
Завантажень:
135
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
Аналіз фінансового стану підприемства


Аналіз фінансового стану фірми.
Аналіз фінансових коефіцієнтів та співвідношень дає змогу оцінити загальний фінансовий стан фірми. Такий аналіз допомагає менеджерам та інвесторам визначити, чи не загрожує фірмі банкрутство, а також порівня-ти її з іншими фірмами галузі або з конкурентами.
Банки використовують його для визначення сум позик, які надаються фірмі.
Менеджери повинні постійно контролювати фінансові операції фірми, проводити аналіз та планування фінансової діяльності, раціонально управ-ляти активами та пасивами фірми з метою забезпечення ефективного ви-користання наявних ресурсів фірми та недопущення банкрутства фірми.
Для оцінки фінансового стану фірми необхідно знати, яким чином фор-муються її активи: за рахунок власних коштів чи за рахунок зовнішніх зобов'язань. Тому важливою аналітичною характеристикою фірми є її фі-нансова незалежність від зовнішніх позичкових джерел.
Запас власних коштів — це запас фінансової стійкості фірми при умові, що власні кошти перевищують позичені.
Для оцінки фінансової стійкості фірми використовують певну групу показників, що дає підстави для ґрунтовних висновків. Інформація для по-рівняння кількох фірм має бути стандартизована.
Існує декілька класифікацій показників фінансової діяльності фірми. Найбільш поширена з них охоплює такі групи показників:
показники ліквідності;
показники платоспроможності;
показники прибутковості;
показники ефективності використання активів.
1.група. Показники ліквідності
Характеризують здатність фірми виконувати свої короткострокові (поточні) зобов'язання за рахунок поточ-них активів. Ліквідність означає ступінь мобільності (або час) перетво-рення вартості активів фірми в готівкову форму. При складанні балансу використовується правило, за яким активи розміщуються за мірою зрос-тання їх ліквідності. Класифікація типів активів за ступенем ліквідності наведена на рис.
Всі активи фірми з точки зору ліквідності поділяються на фіксовані та поточні. До фіксованих активів належать основні засоби та інші позаобо-ротні активи (розділ І балансу активів та пасивів), в першу чергу маються на увазі найбільш важколіквідні елементи, такі як нерухоме майно фірми (земля, будівлі, споруди, устаткування, незавершене капітальне будівництво, невстановлене устаткування, транспортні засоби), а також довгострокові фінансові вкладення в акції, облігації, статутні фонди інших підприємств.
Класифікація типів активів:
Поточними активами (розділи II та III бухгалтерського балансу) вважа-ються оборотні активи, які належать до швидколіквідних і поділяються на більш ліквідні активи (розділ III бухгалтерського балансу) та менш ліквідні товарно-матеріальні цінності (розділ II). В свою чергу, серед більш ліквідних активів виділяють гроші в банках та в касі, які повністю готові взяти участь у розрахунках і тому вважаються абсолютно ліквідними. З цієї ж точки зору розглядаються і короткострокові фінансові вкладення в цінні папери, які теж можна швидко реалізувати і конвертувати в безготівкову
форму.
Добре ліквідними активами вважаються дебіторська заборгованість, депозити, видані аванси персоналу фірми, а також кошти в авансових розра-хунках з іншими фірмами, з дочірніми підприємствами та інші неоплачені
рахунки.
У загальному випадку фірма вважається ліквідною, якщо поточні акти-ви перевищують поточні пасиви. Але це перевищення не характеризує ліквідність повною мірою, бо фірма може бути більш або менш ліквідною.
Тому для ефективного вимірювання ліквідності застосовується відповідна система коефіцієнтів, які відображають співвідношення статей балансу та інших видів фінансової звітності. Найбільш важливі з них наведені нижче. 1. Коефіцієнт загальної ліквідності, або коефіцієнт покриття, — відношення поточних активів до поточних зобов'язань. Одержаний ре-зультат співвідноситься з одиницею:
Поточні активи :1
Поточні зобов'язання
Цей коефіцієнт показує, якою мірою поточні зобов'язання покривають-ся поточними активами, тобто скільки грошових одиниць поточних активів припадає на одну грошову одиницю поточних зобов'язань.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Аналіз фінансового стану підприемства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок