Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Лізинг як форма фінансування інвестиційних проектів

Лізинг як форма фінансування інвестиційних проектів

Назва:
Лізинг як форма фінансування інвестиційних проектів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,81 KB
Завантажень:
50
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат з економіки підприємства
на тему :
„ Лізинг як форма фінансування інвестиційних проектів „
ЛІЗИНГ ЯК ФОРМА ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИРОБНИЦТВА (ДІЯЛЬНОСТІ)
Суть і види. Розвиток техніко-технологічної бази виробницт-ва (діяльності), який за належних умов господарювання має супроводжуватися систематичним її оновленням, по-требує значних інвестиційних ресурсів. Проте сучасний етап гос-подарювання для переважної більшості його суб'єктів позначено різким спадом або цілковитим припиненням інвестування вироб-ництва (діяльності) за рахунок власних коштів. Ось чому в разі тимчасового браку чи нестачі власних інвестицій і сучасних за-собів праці підприємства та організації можуть скористатися для оновлення й розвитку своєї технічної бази таким поширеним у світі методом фінансування, як лізинг (оренда на тривалий термін рухо-мого й нерухомого майна).
Згідно із Законом України «Про лізинг», який набрав чинності 10 січня 1998 року, лізинг — це підприємницька діяльність, спря-мована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, і яка полягає в наданні лізингодавцем (юридичною особою або індивідуальним підприємцем, які здійснюють лізингову діяльність) у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу (особі, котра одержує майно за договором лізингу) майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність (з дору-чення і за погодженням з лізингоодержувачем) у продавця (поста-чальника-виробника майна), за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.
Об'єктом лізингу може бути будь-яке нерухоме й рухоме май-но, що належить до основних фондів, у тім числі машини, устатку-вання, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка, систе-ми телекомунікацій тощо, стосовно яких немає обмежень щодо пе-редавання їх у лізинг (оренду). Не можуть бути об'єктами лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти (мисливські угіддя, ліси, водоймища тощо).
Можливі види лізингу за певними класифікаційними ознаками наведено в табл. 1 
Таблиця 1
ЗАГАЛЬНОВЖИВАНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЛІЗИНГУ
Класифікаційна ознака | Вид лізингу
О Строк використання об'єкта лізингу* | Оперативний (із неповною окупністю) * Фінансовий (із повною окупністю)
О Масштаб поширення лізинго-вих відносин* | Внутрішній (загальнодержавний) * Міжнародний
О Характер лізингових операцій* | Сервісний * Зворотний
Оперативним заведено називати лізинг із неповною окупністю орендованих основних фондів. Він здійснюється за договором лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач одержує у платне користування від лізингодавця відповідне майно на строк, менший за період амортизації 90 відсотків вартості об'єкта лізин-гу (оренди). Відтак лізингодавець може надавати майно в тимчасо-ве користування кілька разів. Зрозуміло, що в такому разі зростає ризик щодо відшкодування залишкової вартості майна, оскільки воно зазнає фізичного спрацювання й техніко-економічного старі-ння. Важливо наголосити, що за оперативного лізингу обов'язки з технічного обслуговування та ремонту орендованих засобів праці бере на себе лізингодавець.
Найбільшого поширення набув так званий фінансовий лізинг, тобто лізинг з повною окупністю орендованих матеріальних еле-ментів основних фондів. Офіційно під фінансовим лізингом розу-міють договір лізингу, згідно з яким лізингодавець надає лізинго-одержувачу майно на час, не менший за строк, протягом котрого нараховується 60 відсотків амортизаційних відрахувань від повної вартості об'єкта лізингу (на день укладення договору). Після закі-нчення строку дії договору фінансового лізингу рендоване майно переходить у власність лізингоодержувача або викуповується ним за залишковою вартістю. За умови фінансового лізингу ризик втрати майна, а також здійснення його технічного обслуговування та ре-монту бере на себе лізингоодержувач.
Внутрішній лізинг за своєю сутністю і масштабом поширення буває внутрішньо- або загальнодержавним. Його суб'єктами є ук-раїнські підприємства (організації) чи їхні інтеграційні утворення. Українські суб'єкти лізингу можуть практично здійснювати дві його форми — зворотний та пайовий лізинг.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Лізинг як форма фінансування інвестиційних проектів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок