Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Колективний договір

Колективний договір

Назва:
Колективний договір
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,24 KB
Завантажень:
17
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Колективний договір”


Одним з напрямів соціально-партнерських відносин є укладення колективних договорів і колективних угод. У да-ний час в Україні вони укладаються на виробничому, регіо-нальному, галузевому і національному рівнях.
Нині в Україні на-лічується понад 265 тис. підприємств та акціонерних това-риств. За станом на 1 квітня 1998 р. в Україні колективних договорів було укладено лише на 55 тис. підприємств, або лише на кожному п'ятому. Їхня дія розповсюджувалася на 10,3 млн. працівників, що становило 68% їх загального числа (на 1 квітня 1997 p. — 61,5%).
Отже, залишається досить ще високим показник підпри-ємств, установ, організацій, на яких колективні договори не укладаються. Найнижчий рівень охоплення працівників колек-тивними договорами в галузях невиробничої сфери: охорони здоров'я — 45,6%, освіти — 26,7, культури — 14,5, в апараті органів державного і господарського управління — 9%.
В окремих виробничих галузях кожне третє підприєм-ство не має колективного договору. Особливо невтішна ситуа-ція на новостворених підприємствах, приватних, а також у сфері малого та середнього бізнесу.
Перевіркою стану укладання та реалізації колективних договорів на підприємствах, які належать до категорії малих з чисельністю працюючих від 15 до 200 чоловік, Державна інспекція праці Міністерства праці та соціальної політики України встановила, що на 950 підприємствах, що становить 12,9% загальної кількості перевірених підприємств, проф-спілкові або інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи відсутні. Причиною неукладання колек-тивних договорів є небажання їх як з боку власника чи уповноваженого ним органу, так і відсутність ініціативи з боку профспілкового чи іншого представницького органу трудового колективу.
Україна ратифікувала Конвенції МОП №98 про застосу-вання принципів права на організацію і ведення колективних переговорів (1994 р.) (Бюлетень Мінпраці. — 1994. — №9 — 10), №154 про сприяння колективним переговорам (1981 p.).
Згідно з Конвенцією МОП №98 колективний договір — це будь-яка письмова угода про умови праці та найму, яка укладається, з одного боку, підприємцем, групою підприємців або однією чи декількома організаціями підприємців і, з іншо-го боку, однією або декількома представницькими організаціями трудящих або, при відсутності таких організацій, пред-ставниками самих трудящих, які належним чином обрані й уповноважені відповідно до законодавства країни.
В Україні правове регулювання колективних договорів і угод здійснюється Законом України "Про колективні догово-ри і угоди" від 1 липня 1993 p., главою II "Колективний договір" КЗпП (про історію виникнення колективних догово-рів і угод, етапи їх розвитку в Україні див. Прокопенко B.I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма "Консум", 1998. — С. 126—132). Закон визначає правові основи роз-робки, укладення і виконання колективних,договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових ідносин і соціаль-но-економічних інтересів працівників і власників.
Укладення колективних договорів і угод свідчить про децентралізацію правового регулювання трудових відносин. Держава на рівні централізованих норм встановлює загаль-ну процедуру укладення колективних договорів. Зміст же визначається сторонами. Багато норм законів про оплату праці, про відпустки не можуть бути реалізовані інакше, ніж шля-хом укладення колективного договору. Діє принцип незменшуваності прав працівників у порівнянні з законодавством, а також принцип збереження рівня соціальних і трудових прав і гарантій, встановлених угодами вищого рівня.
Однак серйозне занепокоєння викликають дані, отримані внаслідок перевірок Міністерства праці та соціальної полі-тики України. На багатьох підприємствах до колективного договору включаються норми, які погіршують становище працівників або залишають без врегулювання такі положен-ня про працю, що мають договірний характер. Головна дер-жавна інспекція Мінпраці за 9 місяців 1998 p.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Колективний договір

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок