Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Скачати реферат: Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств

Загрузка...

Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств / сторінка 4

Назва:
Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,75 KB
Завантажень:
160
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Суть реорганізації полягає в повній або частковій заміні власників корпоративних прав на користь санато-ра. Заміна власника, у свою чергу, зумовлює зміну організаційно-правової форми даної юридичної особи. Вибір нових організаційних форм підприємства залежить від цілей санації, власника статутного фонду, обсягів заборгованості та інших факторів.
У законодавстві не визначено критеріїв конкурсного відбору са-наторів державних підприємств, що створює простір для вільного прийняття рішень у цій сфері. Зокрема, арбітражні суди допускають участь двох і більше санаторів, які діють на підставі взаємної угоди. Ця угода має містити зобов'язання санаторів задовольнити вимоги всіх кредиторів у погоджені з ними терміни, вказівки на тривалість санації, на розподіл відповідальності санаторів перед кредиторами. узгоджені умови реорганізації підприємства, що перебуває у фінан-совій кризі. Розглянемо конкретний приклад з арбітражної практи-ки. Арбітражний суд Черкаської області затвердив умови санації AT «Городищенський цукроворафінадний завод», згідно з якими:
1. Асоціація «Інтерагро» та торговий дім «Р» перебирають на се-бе заборгованість санованого підприємства та зобов'язуються пога-сити її протягом 10 днів після затвердження постанови про умови проведення санації.
2. Регіональне відділення Фонду державного майна у Черкаській області передає санаторам пакет акцій кількістю 366788 штук (що ста-новить 21,7% статутного фонду санованого підприємства), який розпо-діляється між санаторами порівну в кількості 183394 акцій кожному.
3. Учасники санації виконуватимуть прийняті перед кредиторами зобов'язання в повному обсязі та нестимуть за їх виконання соліда-рну відповідальність.
Арбітражний суд повинен затверджувати й результати конкурс-ного відбору, і погоджені умови санації (реструктуризації) юридич-ної особи боржника недержавної форми власності. У цих випадках відбір санаторів та погодження з ними умов реструктуризації здійс-нюється власником майна. Як правило, переважне право на участь у проведенні санації мають власники підприємства-боржника, креди-тори та члени трудового колективу підприємства.
Третім елементом санації є погодження між санатором та кре-диторами умов виплати боргу. Ці умови включають строки виплати, її послідовність, форми оплати тощо.
Санація затверджується арбітражним судом тільки за пого-дження умов щодо всіх трьох її складових. У разі недотримання будь-якої з них учасник угоди, права та інтереси якого постражда-ли внаслідок такого порушення, має право на захист своїх прав згідно зі статтею 6 Цивільного Кодексу України. Захист поруше-ного права, яке виникло із санаційної угоди, здійснюється поза межами провадження справи про банкрутство поданням окремого позову.
Процедура санації у справах про банкрутство ще не набула в Україні належного поширення й застосовується досить рідко. Так, за 1996 p. усіма арбітражними судами України було винесено лише 28 постанов про затвердження режиму санації.
Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворен-ня) підприємства проводиться з дотриманням вимог антимонопольно-го законодавства згідно з рішенням власника, а в деяких випадках з рішення власника та трудового колективу або органу, уповноважено-го створювати такі підприємства, чи на ухвалу суду (арбітражного суду). Основний зміст реорганізації полягає в повній або частковій зміні власника статутного фонду даної юридичної особи.
Міністерством економіки України затверджено методичні реко-мендації щодо проведення санаційної реструктуризації підприємств. Згідно з рекомендаціями реструктуризація підприємства — це про-ведення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, управління ним, форм власності, організаційно-правових форм, які здатні при-вести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обся-гів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефектив-ності виробництва. Таким чином, реструктуризація є ширшим поняттям, ніж реорганізація, оскільки реорганізація підприємства є складовою частиною його реструктуризації.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок