Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств

Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств

Назва:
Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,75 KB
Завантажень:
160
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Організація та наслідки ліквідації
збанкрутілих підприємств


З моменту виникнення приватної власності закони ніколи не були милосердні до неспроможних боржників. У середньовіччі, наприклад, гарантом забезпечення повернення боргу було не май-но, а сама особа боржника: його життя, особиста свобода та недо-торканність.
Розвиток капіталістичних відносин потребував інших засобів боротьби з цим явищем. Поступово в цивільному та торго-вому законодавстві більшості країн було запроваджено норми, спрямовані не на тілесне покарання банкрута, а на стягнення його майна з метою задоволення позовів та претензій кредиторів. Ці питання регулюються, як правило, спеціальним законом про банк-рутство.
Закон «Про банкрутство» повинен виконувати три основні функції:
1. Служити механізмом запобігання непродуктивному викорис-танню активів підприємств.
2. Бути інструментом реабілітації підприємств, які опинилися на межі банкрутства, однак мають значні резерви для успішної фінан-сово-господарської діяльності в майбутньому. Як правило, така реа-білітація передбачає фінансову реорганізацію.
3. Сприяти якнайповнішому задоволенню претензій кредиторів.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про банкрутство» під банк-рутством розуміють пов'язану з недостатністю активів у ліквід-ній формі неспроможність юридичної особи задовольнити в установлений для цього строк пред'явлені до нього кредиторами вимоги і виконати зобов'язання перед бюджетом.
Підста-вою для порушення справи про банкрутство підприємства є письмо-ва заява будь-кого з кредиторів боржника, органів державної подат-кової служби або контрольно-ревізійної служби до арбітражного суду. Кредитор може звернутися із такою заявою, коли дебітор не-спроможний задовольнити протягом одного місяця визнані ним претензійні вимоги. Крім того, боржник може звернутися до арбіт-ражного суду з власної ініціативи за його фінансової неспроможно-сті або загрози такої неспроможності. До заяви боржника додаються список його кредиторів і боржників, бухгалтерський баланс та інша інформація про його фінансове та майнове становище.
До боржника арбітражний суд може застосовувати такі типи процедур:
а) реорганізаційні (санаційні);
б) ліквідаційні;
в) мирову угоду.
До реорганізаційних процедур належить зовнішнє управління майном, санація та реорганізація (реструктуризація) підприємства. До ліквідаційних процедур відносять примусову ліквідацію під-приємства-боржника на ухвалу арбітражного суду та добровільну ліквідацію підприємства під контролем кредиторів. Мирова угода укладається між боржником та кредиторами.
Арбітражний суд визнає боржника банкрутом за відсутності про-позицій щодо проведення санації або незгоди кредиторів з її умовами. У постанові про визнання боржника банкрутом арбітражний суд при-значає також ліквідаторів (ліквідаційну комісію) — представників зборів кредиторів, банків, фінансових органів, а також Фонду держа-вного майна, якщо банкрутом є державне підприємство.
З моменту визнання боржника банкрутом:*
припиняється підприємницька діяльність боржника;*
до ліквідаційної комісії переходить право розпорядження майном банкрута й усі його майнові права та обов'язки;*
вважаються такими, що минули, строки всіх боргових зо-бов'язань банкрута;*
припиняється нарахування пені та відсотків на всі види забор-гованості банкрута.
Суттєвим є те, що арбітражний суд на подання боржника, розпо-рядника майна або кредиторів може визнати недійсною будь-яку операцію з продажу майна боржника, здійснену протягом трьох мі-сяців до початку провадження справи про банкрутство, якщо її здій-снено в інтересах зв'язаної з боржником особи. Крім того, може бу-ти анульовано будь-яку угоду боржника щодо продажу майна чи прийняття боргових зобов'язань протягом одного року до початку провадження справи про банкрутство, якщо продаж майна здійсне-но з метою приховування цього майна або несплати боргів, коли бо-ржник в результаті угоди отримав набагато менше, ніж становить реальна ціна майна, а також тоді, коли боржник на момент укладан-ня угоди вже був фактично неплатоспроможним чи став таким уна-слідок виконання цієї угоди.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок