Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Прийоми та методи фінансово-економічного аналізу

Прийоми та методи фінансово-економічного аналізу

Назва:
Прийоми та методи фінансово-економічного аналізу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,50 KB
Завантажень:
169
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
<<><>< ><Прийоми ><та ><методи ><фінансово-економічного ><аналізу>
<><МЕТОДОЛОГІЯ ><І ><МЕТОДИКА ><АНАЛІЗУ>
<В ><основі ><методології ><фінансово-><економічного ><аналізу ><лежить ><діалек-><тичний ><метод, ><тобто ><економічні ><яви-><ща, ><що ><вивчаються, ><аналізуються, ><розглядаються ><у ><їх ><зв'язку ><і ><взає-><мозалежності, ><русі ><і ><розвитку, ><а ><роз-><виток, ><як ><відомо, ><— ><це ><боротьба ><про-><тилежностей, ><він ><відображає ><об'єк-><тивні ><закони ><дійсності. ><Діалектич-><ному ><розвиткові ><явищ ><у ><сфері ><фінан-><сово-господарської ><діяльності ><під-><приємств ><властиві ><переходи ><кількіс-><них ><змін ><у ><якісні, ><які ><супроводжу-><ються ><виникненням ><нових ><якостей, ><запереченням, ><відмиранням ><старого ><і ><появою ><нового, ><прогресивнішого. ><Застосування ><діалектичного ><підходу ><до ><вивчення ><цих ><явищ ><викликає ><до ><><><життя ><такі ><найхарактерніші ><особливості ><методу ><аналізу ><фінансово-господарської ><діяльності ><підприємств.>>
<<По-перше, ><це ><системний ><підхід ><до ><аналізу ><економічних ><явищ ><і ><процесів, ><який ><виявляється ><у ><комплексному ><ви-><вченні ><взаємопов'язаних ><економічних, ><організаційних, ><тех-><нічних ><та ><інших ><факторів, ><у ><застосуванні ><системи ><показ-><ників ><для ><аналізу, ><про ><що ><йшлося ><у ><попередніх ><главах ><цього ><посібника.>
<По-друге, ><це ><широке ><використання ><логічних ><методів, ><а ><саме: ><дедукції ><та ><індукції. ><Дедукція ><— ><такий ><метод ><ви-><вчення ><економічних ><явищ, ><коли ><нові ><знання ><про ><об'єкт ><здобувають ><шляхом ><переходу ><від ><загальних ><фактів ><до ><окре-><мих ><висновків. ><Індукція ><— ><навпаки, ><такий ><логічний ><ме-><тод, ><за ><якого ><міркування ><ведеться ><від ><окремих, ><поодино-><ких ><фактів, ><положень ><до ><загальних ><висновків. ><Наочним ><прикладом ><використання ><дедуктивного ><підходу ><є ><розв'язан-><ня ><аналітичної ><задачі, ><суть ><якої ><зводиться ><до ><виявлення ><причин ><(факторів), ><що ><зумовили ><той ><чи ><інший ><фінансовий ><результат ><діяльності ><підприємства, ><наприклад ><прибуток: ><спочатку ><визначають ><суму ><прибутку, ><показники ><його ><дина-><міки, ><відповідність ><запланованому ><рівневі ><тощо, ><а ><далі ><— ><всі ><фактори, ><які ><забезпечили ><саме ><такий ><кінцевий ><ре-><зультат.>
<Інша ><аналітична ><задача ><— ><визначення ><резерву ><зростан-><ня ><того ><чи ><іншого ><економічного ><показника, ><хоча ><б ><того ><самого ><прибутку: ><вона ><потребує ><вивчення ><окремих ><шляхів ><досягнення ><вищого ><результату ><за ><рахунок, ><наприклад, ><кра-><щого ><використання ><засобів ><праці, ><предметів ><праці, ><скоро-><чення ><простоїв, ><удосконалення ><технології, ><маркетингових ><програм ><тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Прийоми та методи фінансово-економічного аналізу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок