Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Удосконалення структури основних виробничих фондів підприємств автомобільного транспорту в період переходудо ринку

Удосконалення структури основних виробничих фондів підприємств автомобільного транспорту в період переходудо ринку

Назва:
Удосконалення структури основних виробничих фондів підприємств автомобільного транспорту в період переходудо ринку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,51 KB
Завантажень:
394
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
РЕФЕРАТ
З дисципліни “Економічне обґрунтування господарських рішень”
На тему: “Удосконалення структури основних виробничих фондів підприємств автомобільного транспорту в період переходу
до ринку”


Основні фонди протягом свого тривалого функці-онування зазнають фізичного (матеріального) і економічного спрацювання, а також техніко-економічного старіння. Під фізичним (матеріальним) спрацьовуван-ням основних виробничих фондів розуміють явище поступової втра-ти ними своїх первісних техніко-експлуатаційних якостей, тобто споживної вартості, що призводить до зменшення їхньої реальної вартості — економічного спрацьовування. На швидкість і розміри фізичного спрацювання основних фондів впливають їхня надійність та довговічність, спосіб використання (екстенсивне чи інтенсив-не), особливості технологічних процесів, якість технічного догля-ду й ремонтного обслуговування, кваліфікація робітників, інші організаційно-технічні фактори.
Фізичне спрацювання будь-якого знаряддя праці (машини, ус-таткування) можна поділити умовно на дві частини: ту, що періо-дично усувають проведенням ремонтів, і ту, що її в такий спосіб усунути неможливо. З часом спрацювання поступово збільшується і врештірешт стає таким, що унеможливлює дальше використан-ня засобу праці у виробництві, тобто настає момент повного фізич-ного спрацювання, коли треба замінити такий засіб праці на но-вий аналогічного призначення. У зв'язку з цим розрізняють усувне (тимчасове) та неусувне (постійно нагромаджуване) фізичне спрацювання основних фондів.
Ступінь фізичного спрацювання окремої одиниці засобів праці можна визначити двома розрахунковими методами: 1) за строком її експлуатації (через зіставлення фактичної та нормативної величин з урахуванням ліквідаційної вартості); 2) за даними обстежень технічного стану. Відносну величину економічного спрацювань ок-ремої фізичної одиниці або певної сукупності основних фондів виз-начають як відношення накопиченої суми спрацювання, тобто їхньої вартості, вже перенесеної на вартість продукції, до загальної ба-лансової вартості.
Техніко-економічне старіння основних фондів — це процес зне-цінення діючих засобів праці до настання повного фізичного спра-цювання під впливом науково-технічного прогресу. Воно характе-ризується поступовою втратою засобами праці своєї споживної вар-тості внаслідок удосконалення існуючих та створення нових за-собів виробництва, запровадження принципово нової технології, старіння продукції, що виробляється з допомогою цих засобів ви-робництва. Старіння властиве передовсім знаряддям праці та транспортним засобам і зв'язане з реальними економічними збит-ками для підприємств, що експлуатують застарілу техніку.
Безперервний процес виробництва потребує по-стійного відтворення фізично спрацьованих і тех-нічно застарілих основних фондів. Необхідною умовою відновлення засобів праці в натурі є поступове відшкодування їхньої вартості, яке здійснюється через амортизаційні відрахування.
Рис. 1.1. Склад і взаємозв'язок засобів виробництва та виробничих фондів.
Виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг) здійснюється в процесі взаємодії праці людини та певних засобів виробництва. Останні за своїм матеріально-речовим складом становлять виробничі фон-ди підприємства, усю су-купність яких поділяють на основні та оборотні (рис. 0.1).
Проте засоби виробницт-ва як сукупність засобів і предметів праці не можна ототожнювати з виробничими фондами, що зумовлено дво-ма обставинами. По-перше, елементи засобів виробницт-ва стають виробничими фон-дами лише з моменту їхнього безпосереднього використан-ня у виробничому процесі.
По-друге, виробничі фонди на відміну від засобів виробництва є виключно вартісною економічною категорією. Це означає, що до виробничих фондів відносять не всі елементи засобів виробництва взагалі, а ті з них, які мають вартість.
Складовим частинам виробничих фондів властиві певні харак-терні ознаки, за якими можна розрізняти основні та оборотні фон-ди й обґрунтовано тлумачити сутність та значення цих економіч-них категорій для відтворювальних процесів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Удосконалення структури основних виробничих фондів підприємств автомобільного транспорту в період переходудо ринку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок