Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Економічна сутність санації підприємств

Економічна сутність санації підприємств

Назва:
Економічна сутність санації підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,43 KB
Завантажень:
360
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Економічна сутність санації підприємств
Заходи щодо оздоровлення фінансової системи України можуть дати позитивні наслідки тільки за умови санації фінансів базової лан-ки економіки — підприємств та організацій.
Нині в Україні спостерігається стійка тенденція збільшення кіль-кості фінансове неспроможних підприємств (у 1993 p. збитковим було кожне дванадцяте підприємство, в 1994 p. — кожне дев'яте, в 1995 p. — кожне п'яте, в 1996 p. — кожне третє, а в 1997 та 1998 pp. — понад 50 відсотків підприємств були збитковими). Сума збитків, одержаних ними протягом 1998 року, становила майже 12 млрд грн. Відтак найбільше позовних заяв до арбітражних судів надходить у зв'язку з банкрутствами підприємств. У 1996 p. арбітражними суда-ми розглянуто 3600 справ і 1700 підприємств визнано банкрутами. У 1997 році кількість справ про банкрутство зросла більш ніж у два рази, ця ж тенденція зберігається й нині.
Банкрутство і ліквідація підприємства— це не тільки збитки для його акціонерів, кредиторів, виробничих партнерів, споживачів продукції, а й зменшення податкових надходжень у бюджет, а та-кож збільшення безробіття, що, у свою чергу, є одним із факторів макроекономічної нестабільності.
Суттєво, однак, те, що серед підприємств, справи про банкрутство яких розглядаються судами, значна кількість таких, що тимчасово по-трапили у скрутне становище. Вартість їхніх активів набагато вища за дебіторську заборгованість. За умови проведення санації (оздоров-лення) чи реструктуризації ці підприємства можуть розрахуватися з боргами й успішно функціонувати далі. Проте через недосконале за-конодавство, відсутність належного теоретико-методичного забезпе-чення процесу санації, дефіцит кваліфікованого фінансового менедж-менту, брак державної фінансової підтримки виробничих структур та з інших суб'єктивних і об'єктивних причин багато потенційно життє-здатних підприємств, у тім числі тих, що належать до пріоритетних галузей народного господарства України, стають потенційними банк-рутами. У зв'язку з цим вивчення теми «Фінансова санація та банк-рутство підприємств» є надзвичайно актуальним.
У чому ж суть фінансової санації підприємств?
Термін «санація» походить від лат. «sanare» і перекладається як оздоровлення або видужання. Економічний словник трактує це по-няття як систему заходів, що здійснюються для запобігання банкрут-ству промислових, торгових, банківських монополій. Санація може від-буватися злиттям підприємства, яке перебуває на межі банкрутства з потужнішою компанією; випуском нових акцій або облігацій для мо-оілізації грошового капіталу; збільшенням банківських кредитів і на-данням урядових субсидій; перетворенням короткострокової заборго-ианості на довгострокову; повною або частковою купівлею державою акцій підприємства, що перебуває на межі банкрутства Див.: Енциклопедичний словник бізнесмена: Менеджмент, маркетинг, інформатика / За заг. ред. М. І. Молдованова. — К.: Техніка, 1993. — С.643..
На нашу думку, однак, наведене в словнику трактування цілей санації та механізму її проведення, перелік санаційних заходів не вичерпують суті поняття, оскільки запобігання банкрутству ще не означає оздоровлення та повного виходу підприємства з фінансової кризи. Поданий перелік заходів є неповним і не розкриває принци-пових методологічних підходів до вибору тих чи тих форм санації.
Деякі з вітчизняних економістів (наприклад І. А. Бланк) із са-нацією ототожнюють тільки заходи для залучення зовнішньої фі-нансової допомоги, спрямовані на запобігання оголошенню під-приємства-боржника банкрутом та його ліквідації Див.: Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. — К.: МП “ИТЕМ”, 1996.—С.345.. З цим також не можна погодитись, оскільки мобілізація внутрішніх фінансових резервів є невід'ємною складовою процесу оздоровлення будь-якого підприємства.
Ряд зарубіжних економістів (Н. Здравомислов, Б. Бекенферде, М. Гелінг) — провідних фахівців з питань виведення підприємств із фінансової кризи — дотримується думки (ми поділяємо її), що санація — це комплекс послідовних, взаємозв'язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного, соціально-го характеру, спрямованих на виведення суб 'єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення його прибутковості та конкурен-тоспроможності в довгостроковому періоді.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Економічна сутність санації підприємств

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок