Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Оцінка дорожніх транспортних засобів

Оцінка дорожніх транспортних засобів

Назва:
Оцінка дорожніх транспортних засобів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
1,93 KB
Завантажень:
153
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Оцінка дорожніх транспортних засобів
Для оцінки транспортних засобів використовується "Методика товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів".
Зазначена методика встановлює порядок оцінки (визначення вартості) дорожніх транспортних засобів (далі - ДТЗ), регламентує загальні принципи, методи оцінки та товарознавчих досліджень, а також вимоги до оформлення результатів оцінки, оцінні процеду-ри визначення вартості ДТЗ.
Найчастіше, одним із завдань при оцінці є визначення ринкової вартості ДТЗ.
Ринкова вартість ДТЗ (його складових) - вартість, за яку можливе відчуження ДТЗ (його складових) на ринку на дату оцінки, за угодою, укладеною між покупцем та продавцем після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін ді-яла із знанням справи, розсудливо і без примусу.
Ринкова вартість враховує фактичний технічний стан ДТЗ, умови його експлуатації і зберігання, особливості ринку регіону.
Основним підходом до визначення ринкової вартості ДТЗ є порі-вняльний підхід. Він ґрунтується на аналізі цін продажу (пропозиції) ДТЗ, ідентичних або аналогічних оцінюваному на первинному чи вторинному ринках ДТЗ, з відповідним коригуванням, що враховує відмінності між об'єктами порівняння та об'єктом оцінки.
Під первинним мається на увазі ринок нових ДТЗ, під вторин-ним - ринок ДТЗ, які перебували в користуванні.
Для визначення вартості за порівняльним підходом викорис-товуються середньостатистичні дані про вартість ДТЗ, які були відчужені в Україні, за умов, що відповідають змісту і поняттю "ринкова вартість", тобто базуються на даних відкритого ринку ДТЗ і зведені у довідники, до яких висуваються вимоги щодо нау-ковості, об'єктивності, об'ємності інформації.
Основним методом у межах порівняльного підходу є метод, заснований на аналізі цін, ідентичних ДТЗ.
Коригування ринкової вартості ДТЗ, отриманої із застосуван-ням порівняльного підходу, здійснюється за формулою:
С=Сср(1±(Гк/100)±(Д3/100))±Сдод,
де: С - ринкова вартість, грн;
Сср. - середня ринкова ціна ДТЗ, грн;
Д3 - процент додаткового збільшення (зменшення) ринкової варто-сті ДТЗ, що залежить від умов його догляду, зберігання, ви-користання тощо, %.
СдОд - додаткове збільшення (зменшення) ринкової вартості ДТЗ, пов'язане з його комплектністю, наявністю пошкоджень, оновлення складових;
Гк - коефіцієнт коригування ринкової вартості ДТЗ за величину
пробігу.
Середня ринкова ціна (Сср) ДТЗ визначається на базі середньої ціни продажу (пропозиції) ідентичного ДТЗ за формулою:
Сср=СД-К+М,
де: СД - ціна ДТЗ, який був у користуванні, з урахуванням строку його експлуатації за інформацією з довідкової літератури;
М - вартісний еквівалент суми податків під час митного оформ-лення згідно з чинним законодавством;
К - коефіцієнт ринку регіону, який враховує рівень цін продажу та поточних цін пропозиції в даному регіоні відносно цін з довід-кової літератури. Значення даного коефіцієнта ринку при-ймається на підставі інформації періодичного довідника "Бюлетень автотоварознавця ".
У разі неможливості визначення ринкової вартості ДТЗ із засто-суванням середньої ціни продажу (пропозиції) ідентичного ДТЗ ви-користовується метод, заснований на аналізі цін аналогічних транс-портних засобів у вигляді розрахунків за такою формулою:
Сср. =ЦН * К3 * Г/100 * К+М,
де: ЦН - ціна нового ТЗ в Україні або провідних країнах - експортерах
за інформацією довідкової літератури;
Г - процентний показник ринкової вартості ДТЗ;
К3 - коефіцієнт функціонального зносу.
Величина процентного показника ринкової вартості ДТЗ, що перебував у користуванні, є змінною і залежить від строку експлуатації, може бути розрахованою або приймається за даними таблиць додатка до "Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів".

Завантажити цю роботу безкоштовно

Реферат на тему: Оцінка дорожніх транспортних засобів

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок