Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> “Ціноутворення та використання ресурсів, процент і прибуток”

“Ціноутворення та використання ресурсів, процент і прибуток”

Назва:
“Ціноутворення та використання ресурсів, процент і прибуток”
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,54 KB
Завантажень:
69
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
“Ціноутворення та використання ресурсів, процент і прибуток”


ПЛАН
Вступ
1. Визначення заробітної плати
2. Економічна рента
3. Позичковий процент
4. Підприємницький доход та економічний прибуток
Висновки
Використана література


Вступ
Спільною рисою попиту на будь-який ресурс є його похідний характер. Однак залежно від особливостей самого ресурсу, типу ринку, ступеня державного втручання у механізми саморегулювання процес ці-ноутворення на ринках різних ресурсів має свою спе-цифіку. Розглянемо детальніше, як формуються заро-бітна плата, економічна рента, позичковий відсоток та підприємницький доход.
1. Визначення заробітної плати
Заробітна плата — це плата за залучення у ви-робництво трудових послуг. Вона може набувати най-різноманітніших форм: безпосередньо заробітної пла-ти, премії, участі у прибутках фірми, комісійних, ви-нагороди за підсумками року тощо. Однак за своєю суттю — це плата, яку отримує власник ресурсу праці від виробника за надані йому трудові послуги. З пев-ною умовністю винагороду власника трудового ресурсу можна вимірювати тією сумою грошей, яку він отримав, а розмір трудових послуг — часом, протягом якого виробник отримував трудові послуги. Тому надалі термін "заробітна плата" (PL = W) буде використовува-тися для позначення винагороди власника трудових ресурсів за одиницю часу надання трудових послуг.
Існує значна розбіжність у рівні заробітної плати для різних країн. Якщо у розвинених країнах середня заробітна плата становить кілька тисяч доларів на мі-сяць, то у країнах з слабкою економікою — кілька десятків доларів. Отже, загальний рівень заробітної плати — це дзеркальне відображення рівня розвитку країни взагалі та рівня продуктивності праці, зокре-ма. Економіст має розуміти, що реальний доход влас-ників трудових ресурсів зростає приблизно такими самими темпами, що і продуктивність праці.
Оскільки заробітна плата є ціною трудових по-слуг, то механізм її формування, як це було з'ясовано у попередньому розділі, залежить від моделі ринку. Розглянемо кілька варіантів ринків праці залежно від стану конкуренції на них.
Якщо ринок праці конкурентний, то для нього характерна, з одного боку, значна кількість фірм, що конкурують одна з одною при придбанні трудових по-слуг, а з іншого — чисельна група працівників, які мають однакову кваліфікацію та незалежно один від одного пропонують певний вид трудових послуг. За цих умов ні фірми, ні працівники не можуть контро-лювати ринкові ставки заробітної плати. Інакше ка-жучи, фірма погоджується з ціною трудових послуг, що склалася на ринку. Вона може за цією ціною при-дбати нескінченну (з позиції окремої фірми) кількість трудових послуг. Тому пропозиція праці для окремої фірми на конкурентному ринку матиме вигляд прямої лінії, що відповідатиме ринковій ціні трудових послуг та граничним витратам на цей ресурс.
Попит на трудові ресурси для окремої фірми буде визначатися кривою граничного продукту у грошово-му вираженні, а тому, на підставі дії закону спадної граничної продуктивності ресурсу, матиме вигляд спад-


ної кривої. До того часу, поки граничний продукт у грошовому вираженні перевищуватиме граничні ви-трати, фірма буде брати на роботу більше працівни-ків. Вона максимізує свій виграш (заштрихована фі-гура на рис. 12.1) тоді, коли MRP зрівняється з MRC.
На ринку праці досить часто може виникати ситу-ація, коли монопольне становище займає покупець трудових послуг. Такий ринок називається монопсонією. Він властивий невеликим містам, у яких кіль-кість зайнятих на певній фірмі становить основну ча-стину всіх працюючих. Характерними прикладами можуть бути міста Марганець та Орджонікідзе Дніп-ропетровської області, де основна частина працюючих зайнята у гірничо-збагачувальній галузі. Оскільки трудові послуги у цьому випадку немобільні, тобто вони не можуть швидко змінити місце проживання чи кваліфікацію, фірма диктує заробітну плату, ви-значаючи кількість взятих на роботу.
Оскільки на ринку монопсонії буде один покупець трудових послуг, то для нього пропозиція збігатиме-ться з галузевою, тобто її крива матиме зростаючий характер, внаслідок зростання альтернативної вартос-ті ресурсу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: “Ціноутворення та використання ресурсів, процент і прибуток”

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок