Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Скачати реферат на тему: АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ / сторінка 10

Назва:
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,58 KB
Завантажень:
424
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

16. У статті "Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць" у графі "Надходження" відображають збитки, у графі "Видаток" - прибутки від курсових різниць унаслідок перерахунку статей балансу в іноземній валюті, не пов'язаних з операційною діяльністю.
17. У статті "Збиток (прибуток) від не операційної діяльності" у графі "Надходження" відображають збиток, у графі "Вида-ток" - прибуток від володіння (дивіденди, відсотки тощо) і реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довготермінових активів, інших прибутків і збитків від інвестиційної та фінансової діяльності.
18. У статті "Витрати на сплату відсотків" відображають витрати на сплату відсотків за користування кредитами і позиками, нараховані протягом звітного періоду.
19. У статті "Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах" відображають різницю між сумами грошових надходжень і видатків, відображених відповідно до п. 13-18 цього Положення (стандарту).
20. У статті "Зменшення (збільшення) оборотних активів" у графі "Надходження" відображають зменшення, у графі "Видаток" - збільшення статей у балансі оборотних активів (крім статей "Грошові кошти та їх еквіваленти", "Поточні фінансові інвестиції" й інших статей не операційних оборотних активів), що відбулися протягом звітного періоду.
21. У статті "Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів" у графі "Надходження" відображають зменшення, у графі "Видаток" - збільшення у складі витрат майбутніх періодів, що відбулися протягом звітного періоду.
22. У статті "Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань" у графі "Надходження" відображають зменшення, у графі "Видаток" - збільшення у статтях розділу балансу "Поточні зобов'язання" (крім статей "Короткострокові кредити банків", "Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях", "Поточні зобов’язання по розрахунках з учасниками", зобов'язань по відсотках та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю).
23. У статті "Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів" у графі "Надходження" відображають збільшення, у графі "Видаток" - зменшення у складі доходів майбутніх періодів протягом звітного періоду.
24. У статті "Грошові кошти від операційної діяльності" відображають різницю між сумами надходжень і видатків, відображених відповідно до п. 19-23 цього Положення (стандарту).
25. У статті "Сплачені відсотки" відображають суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за коригування кредитами і позиками.
26. У статті "Сплачені податки з прибутку" показують використання грошових коштів для сплати податків з прибутку за умовами, що їх конкретно не ототожнюють з фінансовою або інвестиційною діяльністю.
27. У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показують надходження або видаток коштів, відображених у статті "Грошові кошти від операційної діяльності", з урахуванням видатку коштів, відображених відповідно до п. 25 - 26 цього Положення (стандарту).
28. У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відобра-жають надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичай-ними подіями в процесі операційної діяльності.
29. У статті "Чистий рух коштів від операційної діяльності" відображають результат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.
Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності
30. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначають на основі аналізу змін у статтях розділу балансу "Необоротні активи" та статті "Поточні фінансові інвестиції".
31. У статті "Реалізація фінансових інвестицій" відображають суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими інструментами, які визнають як еквіваленти грошових коштів, або за такими, які утримують для дилерських або торговельних цілей).
32. У статті "Реалізація необоротних активів" відображають надходження грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довготермінових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок