Головна Головна -> Реферати українською -> Мікроекономіка -> Безкоштовно реферат скачати: АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ / сторінка 9

Назва:
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,58 KB
Завантажень:
424
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

19.5. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.
19. 6. Суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.
20. Всі інші підприємства наводять у примітках до фінан-сових звітів інформацію про:
20. 1. Розподіл часток статутного капіталу між власниками. 20. 2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток. 20. 3. Зміни в складі часток власників у статутному капіталі.
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТИ
Загальні положення
1. Це Положення (стандарт) визначає зміст і форму Звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.
2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про рух грошових коштів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).
3. Особливості складання консолідованого Звіту про рух грошових коштів визначає окреме Положення (стандарт).
4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають наступне значення.
Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.
Група - материнське підприємство та його дочірні підприємства.
Еквіваленти грошових коштів - короткотермінові високоліквідні фінансові інвестиції, що вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
Не грошові операції – операції, що не потребують викорис-тання грошових коштів та їх еквівалентів.
Інвестиційна діяльність – придбання і реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, що не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.
Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.
Фінансова діяльність – діяльність, що призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.
5. Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі - грошові кошти) за звітний період.
6. У Звіті про рух грошових коштів наводять дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
7. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, що належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності.
8. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до Звіту про рух грошових коштів не вносять.
9. Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
10. Не грошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не вносять до Звіту про рух грошових коштів.
11. Звіт про рух грошових коштів складають за формою, наведеною в додатку до цього Положення (стандарту). Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності
12. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначають шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми:*
змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, пов'язаної з операційною діяльністю, протягом звітного періоду;*
наведені у не грошових статтях;*
наведені у статтях, пов'язаних з рухом грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності.
13. У статті "Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування" відображають прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період, наведений у Звіті про фінансові результати.
14. У статті "Амортизація необоротних активів" відображають амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних активів, нараховані протягом звітного періоду.
15. У статті "Збільшення (зменшення) забезпечень" відображають зміну (у графі "Надходження" - збільшення, у графі "Видаток" - зменшення) у складі забезпечень подальших витрат і платежів, не пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок