Головна Головна -> Реферати українською -> Міжнародна економіка -> Предмет та метод курсу “Міжнародна економіка”

Предмет та метод курсу “Міжнародна економіка”

Назва:
Предмет та метод курсу “Міжнародна економіка”
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
147,89 KB
Завантажень:
744
Оцінка:
 
поточна оцінка 0.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
1.Предмет та метод курсу “Міжнародна економіка” МЕ – це частина екон. теорії, що вивчає закономірності взаємодії національних економік, міжнародного переміщення товарів, послуг, капіталів, роб. сили, технології, плате-жів, екон. політику, що управляє цими поток-ами, а також її вплив на суспільний добробут. Предмет вивчення міжн. ек-ки відносно самос-тійний. Відносна самостійність міжн. ек-ки зв’язана з тим, що предметом її вивчення є уг-оди, які заключаються резидентами різних су-веренних держав. Специфіка міжнар. ек-их ві-дносин у порівнянні з внутрішніми пояснюєт-ься тим, що країни зазвичай встановлюють ві-домі обмеження на своїх кордонах для потоків товарів послуг і факторів вир-ва, які відрізня-ються від аналогічних внутрішніх обмежень.

МЕ є самостійною частиною ек-ої теорії поряд з мікро- і макроек-ою і має свій специфічний предмет дослідження. Центральне місце у МЕ займають чиста теорія торгівлі(досліджує при-чини виникнення міжнар. торгівлі та переваги, які отримують від неї країни), теорія торгової політики(вивчає причини введення торгівель-них обмежень та їх наслідки), аналіз валютних ринків і платіжного балансу(стосується основ-них операцій з торговельними валютами, при-чин коливання валютних курсів та їх регулюв-ання суб’єктами валютних ринків), методи зб-алансування платіжного балансу(торкається механізмів коректування нерівноваги платіжн-ого балансу, тобто його дефіциту чи надлишку у різних грошових системах та їх дію на суспі-льний добробут). У МЕ можна виділи-ти макро- та мікро- її частини. До макро- відн-осяться різні моделі відкритих національних економік, міжнар. фінансово-кредитні відно-сини, ефективність фіскальної та грошової політики в умовах відкритої економіки. До мі-кро- відносяться чиста теорія торгівлі, теорії зовнішньо-торгівельної політики, дослідження міжнар. міграції факторів виробництва, тобто основні суб’єкти МЕ на мікрорівні окремої кр.

Методологія МЕ являє собою застосування загальних мікро- та макроек-их принципів у сфері ек-их взаємовідносин між державами. Наприклад, суспільні криві байдужості стосов-но тієї чи іншої країни, абстрагування від дет-алізації ек-их подій для того, щоб виділити де-кілька змінних( світ який описує МЕ часто об-межений двома країнами, які мають два факт-ора вир-ва і виробляють два товари), аналіз рі-зних ситуацій на р(автаркія, вільна торг, протек-м).

2. Міжнародна економіка в системі економі-чних дисциплін Ознаки нового етапу розвит-ку світ. господарства, що зумовили виділення МЕ в окрему дисципліну:

1.відкритість економіки як провідний принцип взаємовідносин будь-якої країни світу зі світо-вим співтовариством;

2.створ. системи міжнар. міждержавних орган-ізацій (ООН, Світ. банк, МВФ, ЄБРР, Всесвіт-ня торгова організація), метою діяльності яких є забезпечення стабільного і збалансованого розвитку

3.значне розширення діяльності ТНК, які все більше визначають міжнар. Промислову, торг-ову та інвестиційну діяльність

4.всебічний розвиток міжнар. торгівлі, міжнар. міграції роб. сили, капіталу та технологій

5.функціонування самостійної міжнар. фінанс-ової сфери, не пов’язаної безпосередньо із зо-вн торгівлею і міжнар. рухом факторів вир.

3.Міжнародна економіка та її структура.

МЕ – це частина екон. теорії, що вивчає зако-номірності взаємодії національних економік, міжнародного переміщення товарів, послуг, капіталів, роб. сили, технології, платежів, ек політику, що управляє цими потоками, а так-ож її вплив на суспільний добробут

Структурні елементи МЕ:

1.чиста теорія торгівлі – досліджує причини виникнення міжнар. торгівлі та переваги, які отримують від неї країни

2.теорії зовнішньо-торгівельної політики – ви-вчає причини введення торгівельних обмеже-нь та їх наслідки

3.аналіз міжнародних валютних ринків – стос-ується основних операцій з торговельними ва-лютами, причин коливання валютних курсів та їх регулювання суб’єктами валютних ринків

4. аналіз платіжного балансу – дає уявлення про залучення країни до міжнар. екон. зв’язків

5.дослідження міжнар. міграції факторів вир– види, напрямки міграції, її наслідки та держ. регулювання міжнар. руху факторів вир.

У МЕ можна виділити макро- та мікро- її част-ини. До макро- відносяться різні моделі відкр-итих національних економік, міжнар. фінансо-во-кредитні відносини, ефективність фіскальн-ої та грошової політики в умовах відкритої ек. До мікро- відносяться чиста теорія торгівлі, теорії зовнішньо-торгівельної політики, дослі-дження міжнар. міграції факторів вир, тобто осн суб’єкти МЕ на мікрорівні окремої країни.

4.Поняття світового ринку та його еволюц.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 Реферат на тему: Предмет та метод курсу “Міжнародна економіка”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок