Головна Головна -> Реферати українською -> Гроші і кредит -> Основні принципи діяльності комерційних банків

Основні принципи діяльності комерційних банків

Назва:
Основні принципи діяльності комерційних банків
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,77 KB
Завантажень:
460
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Основні принципи діяльності комерційних банків


Комерційні банки різних видів і форм власності створюються у вигляді акціонерних товариств або товариств з обмеженою від-повідальністю відповідно до Законів України «Про банки і бан-ківську діяльність», «Про господарські товариства», «Про цінні папери і фондову біржу», «Про підприємництво», інших законо-давчих актів України. Банк вважається створеним і набуває ста-тусу юридичної особи з моменту його реєстрації в Національно-му банку України. Учасниками банку можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів. Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь (10% і більше статутного капіталу), об'єд-нання громадян, релігійні та благодійні організації.
Статутний фонд новостворюваного комерційного банку фор-мується тільки за рахунок власних коштів засновників у грошо-вій формі, що виключає можливість використовувати розподіль-ний механізм для залучення бюджетних і кредитних ресурсів у банківську власність. Розмір статутного фонду визначається за-сновниками банку, але не може бути меншим за нормативні ви-моги НБУ. Ці вимоги спрямовані на те, щоб забезпечити певний рівень надійності банку і його спроможності відповідати за свої-ми зобов'язаннями. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути меншим:*
для місцевих кооперативних банків — 1 млн. євро;*
для комерційних банків, які здійснюють свою діяльність на території однієї області, — 3 млн. євро;  *
для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України, — 5 млн. євро.
Перерахування розміру статутного капіталу у гривні здійснює-ться за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установле-ним НБУ на день укладення установчого договору.
Для реєстрації орган управління комерційного банку подає до регіонального управління (РУ) НБУ пакет необхідних документів. Але до цього необхідно зібрати певну суму грошей і акумулювати її на тимчасовому рахунку в НБУ. Ця сума випливає з установчого договору, але не може бути меншою від мінімальних вимог НБУ. РУ НБУ розглядає пакет реєстраційних документів про створен-ня комерційного банку і з відповідним висновком передає його в центральний апарат НБУ, де вони розглядаються відповідними структурними підрозділами. Остаточне рішення про можливість створення комерційного банку з національним капіталом при-ймає комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків, а банку з участю іноземного капіталу — Правління НБУ.
Організація комерційного банку, крім реєстрації, передбачає лі-цензування банківської діяльності. Воно полягає в наданні офіцій-ного дозволу на здійснення певних банківських операцій. Цей до-звіл видає НБУ. Ліцензування здійснюється з метою допущення на ринок банківських послуг України комерційних банків, умови дія-льності яких відповідають установленим НБУ обов'язковим вимо-гам і не загрожують інтересам їхніх клієнтів. При ліцензуванні вра-ховується обсяг капіталу банку, його фінансовий стан, дотримання економічних нормативів регулювання банківської діяльності, про-фесійна придатність керівників, висновки незалежного аудиту, тер-мін діяльності банку на фінансовому ринку. НБУ видає банкам лі-цензії на здійснення низки операцій з готівкою, розрахункових, активних, пасивних, операцій з валютними цінностями та ін.
Організаційна структура та управління комерційним банком ви-значається функціональними підрозділами і службами та керівними органами. Вищим органом управління банку є загальні збори акціо-нерів (учасників), які вирішують стратегічні завдання в його діяль-ності. Вищий орган банку реалізує свої завдання та функції безпо-середньо через виконавчі та контрольні органи, які повністю йому підзвітні. Виконавчим органом акціонерного банку є правління, а пайового — дирекція. Роботою правління керує голова, а дирек-ції— генеральний директор, які обираються чи призначаються згі-дно зі статутом банку.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Основні принципи діяльності комерційних банків

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок