Головна Головна -> Реферати українською -> Гроші і кредит -> Місце кредиту в економічній теорії як фактора економічного зростання

Місце кредиту в економічній теорії як фактора економічного зростання

Назва:
Місце кредиту в економічній теорії як фактора економічного зростання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,62 KB
Завантажень:
935
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
ВСТУП

У роботі досліджується місце кредиту у працях економістів-теоретиків, присвячених економічному зростанню. Проведено короткий огляд теорій економічного зростання, порівняльний аналіз кейнсіанського та неокласичного напрямів теорії економічного зростання. Дана характеристика натуралістичної та капіталотворчої теорій кредиту. Основна увага приділяється розгляду Й. Шумпетером ролі кредиту в процесі економічного розвитку та зростання.

Сучасний стан економіки України визначається глибокими процесами ринкової трансформації, основним завданням якої є досягнення рівня сталого соціально-економічного розвитку.

Поняття економічного розвитку відображає характер використання продуктивних сил суспільства, включає еволюцію економічної системи вцілому, зокрема, всіх підсистем економічних виробничих відносин, у тому числі й соціально-економічних, як суспільної форми існування продуктивних сил. Під час зміни, вдосконалення виробничих відносин відповідно до вимог розширеного відтворення створюються умови для економічного зростання.

Економічне зростання у вузькому розумінні — це процес, який народжується на стадії безпосереднього виробництва, набуває стійкого характеру на інших стадіях суспільного виробництва, призводить до кількісної і якісної зміни продуктивних сил, збільшення суспільного продукту за певний період часу і зростання народного благоустрою. У широкому розумінні економічне зростання як критерій економічного розвитку є, по своїй суті, головною складовою загальної траєкторії розвитку суспільства.

Ринкові перетворення в Україні здійснюються шляхом проведення радикальних економічних реформ у всіх галузях господарського життя. Важливу роль при цьому відіграє здатність країни фінансове забезпечити відповідні зміни. Одним із джерел фінансових ресурсів є кредит. Тому дослідження присвячені кредитним відносинам, шляхам розвитку та вдосконалення кредитної системи та процесу кредитування є досить актуальними сьогодні.

Продовженню курсу реформ сприяє активізація економічних досліджень з пошуку оптимальної стратегії, зокрема фінансової, яка повинна на тривалий час забезпечити умови для постійного і стабільного зростання. Сьогодні в Україні багато науковців, теоретиків і практиків, які працюють у даному напрямку. Ці дослідження з'явились порівняно недавно. Вони присвячені розробці концептуальних основ фінансової стратегії економічного зростання в Україні (В. Опарін, В. Федосов), фінансово-кредитному механізму інноваційної моделі розвитку України (М. Крупка), монетарним складовим економічного зростання (А. Гальчинський, А. Дроб'язко), грошово-кредитному регулюванню (І. Лютий).

Невирішені раніше частини проблеми. Особливої уваги потребує, як вже згадувалось, проблематика фінансового забезпечення процесу реформування з метою досягнення сталого економічного зростання.

У публікаціях на дану тематику недостатньо уваги приділяється теоретичному обґрунтуванню ролі кредиту як фактора економічного зростання, зокрема, дослідженню відображення цієї проблеми у світовій економічній думці.

Метою цього дослідження є вивчення місця і ролі кредиту як чинника економічного зростання у працях відомих економістів, зокрема, у роботі Шумпетера “Теорія економічного розвитку”.

Для забезпечення цієї мети слід розв’язати наступні завдання:

- розглянути основні теорії економічного зростання

- дослідити основні теорії кредиту

- знайти точки перетину вказаних теорій і на цій основі визначити. Яке місце в процесі відтворення відводиться кредиту тією чи іншою теорією.

У світовій економічній науці увага проблемам економічного зростання приділялась здавна. Серед них можна виділити п’ять основних груп, значення яких змінювалось з часом:

1. фактори економічного зростання

2. співвідношення теперішніх та майбутніх потреб та їх вплив на темпи зростання

3. взаємовплив економічного зростання та розподілу доходу

4. історична тенденція економічного зростання

5. умови рівноважного зростання

Ще представники класичної політичної економіки, включаючи А. Сміта, центральною темою своїх досліджень вважали економічну динаміку, «міжчасові» господарські співставлення. Надалі І. Фішер, Дж. М. Кейнс та багато інших представників сучасної економічної теорії продовжували працювати над цими питаннями.

Поштовх до розвитку в ЗО—40-х рр. формальної теорії економічного зростання як самостійного напрямку економічного аналізу дала кейнсіанська теорія. Основною проблемою дослідження стало визначення умов стійкого, рівноважного економічного зростання, тобто зростання при повній зайнятості факторів виробництва, коли їх сукупна величина зростає таким саме темпом, що і обсяг виробництва. Серед інших галузей економічної теорії теорія зростання виділяється досить тісною залежністю від реалій господарського життя.

Так, моделі Р. Харрода та Є. Домара, які поклали початок даному напрямку економічних досліджень, були розраховані на те, щоб пояснити періоди тривалих диспропорцій, прообразом яких була Велика депресія 1929—1933 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Місце кредиту в економічній теорії як фактора економічного зростання

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок