Головна Головна -> Реферати українською -> Гроші і кредит -> оптИмізація грошових потоків вугільних шахт на основі моделі максимізації чистого грошового потоку

оптИмізація грошових потоків вугільних шахт на основі моделі максимізації чистого грошового потоку

Назва:
оптИмізація грошових потоків вугільних шахт на основі моделі максимізації чистого грошового потоку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
45,00 KB
Завантажень:
142
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Вугільна промисловість України знаходиться в складному стані, що викликано рядом факторів – накопиченням і вчасним нерозв’язанням проблем, починаючи з 1980-х років, надважкими умовами видобутку вугілля в регіоні Донбасу, затягненою і неоптимальною реструктуризацією, нарешті, відсутністю достатніх асигнувань для розвитку основної діяльності, а також наявністю великих сум дебіторської і кредиторської заборгованостей, що призвело до критичної неплатоспроможності більшість вугільних шахт [1].

Видобуток вугілля – це процес, що потребує значних капітальних вкладень. Розв’язання проблеми неплатежів з метою відновлення платоспроможності можливе спільними зусиллями держави, приватних інвесторів, банківського капіталу. Основна роль у процесі розв’язання цієї проблеми належить безпосереднім розпорядникам вхідних і вихідних грошових потоків, тобто менеджерам, керівникам. Одним із напрямків ефективного управління виробничою, інвестиційною і фінансовою діяльністю вугільних шахт у цих умовах є оптимізація грошових потоків.

У рамках дослідження ставиться мета обґрунтувати стратегію управління грошовими потоками вугільних шахт із використанням механізму оптимізації грошових потоків на основі моделі максимізації чистого грошового потоку.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні задачі:

- обґрунтувати доцільність максимізації чистого грошового потоку вугільних шахт за всіма видами діяльності;

- розробити економіко-математичну модель оптимізації обсягу і структури грошових потоків вугільних шахт;

- реалізувати економіко-математичну модель в умовах шахти «Краснолиманська»;

- проаналізувати отримані на основі математичного моделювання оптимальні значення елементів чистого грошового потоку.

Предметом дослідження є грошові потоки вугільних шахт.

Об'єкт дослідження – фінансовий стан вугільних шахт Донецької області.

Як указано у джерелах [2, 3], одним із етапів політики ефективного управління грошовими потоками є оптимізація за трьома напрямками: збалансування обсягів грошових потоків, синхронізація грошових потоків у часі та максимізація чистого грошового потоку (ЧГП). Останній напрямок оптимізації грошових потоків вважається найбільш важливим, оскільки при досягненні максимального значення ЧГП поліпшується фінансова стійкість підприємства, підвищується його ринкова вартість. Однак у роботі Литнєва О.М. [4] відзначається, що величина чистого грошового потоку повинна наближатися до нуля, тобто всі отримані протягом звітного періоду кошти необхідно ефективно інвестувати. Вважаємо, що дана позиція в питанні ефективного управління грошовими потоками не є доречною у сформованих умовах функціонування вугільних шахт. По-перше, для відновлення платоспроможності, погашення кредиторської заборгованості одній вугільній шахті потрібно кілька десятків мільйонів гривень [1]. По-друге, у процесі максимізації чистого грошового потоку відбувається максимальне використання наявних виробничих потужностей у конкретних умовах діяльності, поліпшуються показники фінансового стану. По-третє, за допомогою рівності надходжень і витрачання коштів вирішується проблема збалансування обсягів грошових потоків, однак проблема погашення заборгованості не знаходить свого відображення. По-четверте, для вугільних шахт, що у своїй більшості є збитковими, украй необхідно прагнути до прибуткової роботи і незалежності від кредиторів. По-п'яте, шахта «інерційний організм», у зв'язку з чим вкладення коштів у її розвиток необхідно здійснювати поступово. Унаслідок переліченого вище, величина чистого грошового потоку вугільних шахт у процесі оптимізації обсягу і структури грошових потоків повинна наближатися до максимального значення.

І.О.Бланк [2, 3] пропонує максимізувати величину ЧГП за рахунок здійснення різних заходів (зниження витрат, скорочення періоду амортизації нематеріальних активів, продажу основних засобів, що не використовуються та інші). При цьому питання про оптимізацію грошових потоків з використанням економіко-математичної моделі не ставилося.

На основі узагальнення літературних джерел з питань управління грошовими потоками, аналізу господарської діяльності, прийняття рішень і математичного моделювання нами була розроблена модель оптимізації обсягу і структури грошових потоків, що відповідає принципам об'єктивності, комплексності, багатоваріантності розрахунків.

Модель оптимізації обсягу і структури грошових потоків являє собою задачу математичного програмування, у якій цільовою функцією виступає величина чистого грошового потоку, а система обмежень представлена показниками оцінки фінансового стану підприємства, у тому числі показниками стану грошових потоків, а також обмеженнями зверху і знизу по керованим елементам чистого грошового потоку.

Модель оптимізації обсягу і структури грошових потоків має наступний вигляд:

ЧГП=( Вадм – Взб + Доп Воп Вв)Сппр + АВ ОАі НАп + НАр – ФІп + ФІр + По – Пв + Інадх – Іпл мах (1)

(2)

(3)

(4)

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: оптИмізація грошових потоків вугільних шахт на основі моделі максимізації чистого грошового потоку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок